Menu luk

Er ledelse (stadigvæk) noget for mig?

6 kritiske spørgsmål du med fordel kan overveje, når du overvejer, om du skal gå ledelsesvejen.

Hvis du ikke kan lide mad, skal du nok ikke blive kok. Hvis du ikke kan lide dyr, skal du nok ikke være dyrlæge og hvis du ikke er begejstret for det det indbefatter at være leder, skal du nok overveje det en ekstra gang, før du underskriver ansættelseskontrakten til lederjobbet.

Mange lærer det på den hårde måde. Det er f.eks. ikke usædvanligt at personer der tidligere har haft en stærk ambition om at blive leder efter kort tid i rollen må indse, at de ikke kan lide deres daglige opgaver og derfor oplever at mislykkes i rollen. Derfor er det en god ide at sætte sig lidt ind i, hvad jobbet som leder reelt dækker over.

Her er 6 kritiske spørgsmål, du med fordel kan overveje, når du overvejer, om du skal gå ledelsesvejen.

1. Hvor meget nyder du at være i "flow" på arbejdet?

Den positive psykolog Mihaly Csikszentmihalyi beskrev fænomenet “flow” som en optimal bevidsthedstilstand, hvor du er "fuldstændigt involveret i en aktivitet for dens egen skyld. Selvbevidstheden falder væk og tiden flyver afsted." Aktiviteter som at spille musik, maleri eller klatring er ofte forbundet med flow, men måske har du også følt det i arbejde som produktdesigner, formuerådgiver eller programmør.

Som leder vil du være mindre tilbøjelig til at opleve flow i arbejdet. Du har nemlig typisk ikke mulighed for og tiden til at dykke så dybt ned i en opgave, som det kræves for at komme i flow. Som leder skal du støtte andre i og skabe de optimale rammer for at medarbejderne kan dykke dybt ned i deres opgaver. Du modtager typisk heller ikke øjeblikkelig feedback i din opgaveløsning på samme måde som du gør som medarbejder, hvilket er et andet centralt element i oplevelsen af flow. Som leder finder du muligvis ikke ud af, før måneder senere, hvorvidt en beslutning, du har taget, eller en samtale, du har haft, påvirkede dit team positivt eller negativt.

Så, hvis det er afgørende for dig at opleve flow i jobbet, skal du overveje, hvor vigtig hyppigheden af denne oplevelse er for dig. Som leder skal du nemlig acceptere, at du sandsynligvis ikke vil opleve flow så ofte som du gjorde, da du var medarbejder.

2. Hvordan har du det med at gentage dig selv?

Du tænker måske for dig selv, "Hvem bliver ikke en smule irriteret, når de bliver ved med at skulle gentage sig selv?!” Det er bestemt heller ikke det mest sjoveste at skulle gøre. Men som leder finder du hurtigt ud af, at uanset hvor dygtig du er til at kommunikere, så er du nødt til at gentage dig selv meget tit. Dit primære job som leder handler på mange måder om at formidle, forklare, forstærke og stille spørgsmål, formidle igen, forklare igen og stille flere spørgsmål, igen og igen, hele tiden.

Men før du bliver irriteret, må du indse at den konstante repetition er helt afgørende af den simple årsag, at dine medarbejdere ikke kan læse dine tanker, ligesom du ikke kan læse deres. De bedste ledere har erkendt dette og gør det implicit, så deres team kan fungere. Men hvis du er utålmodig og synes at ideen om at gøre det - kommunikere konstant, hele tiden, igen og igen – lyder drænende, skulle du måske overveje om lederrollen er for dig en ekstra gang.

3. Er dit kontrolbehov stort?

En af de sværeste ting at forlige sig med som leder er, hvor meget du skal give slip på. De fleste nye ledere ved godt, at de skal stoppe med at detailstyre for at give plads til ledelsesopgaverne - de bliver nødt til at delegere, acceptere at de ikke skal vide alt og støtte folk i deres projekter osv.
Men ærlig talt, hvor fast er dit greb? Har du en tendens til at være en smule kontrolfreak og ser du dig selv ofte som den eneste person, der kan løse specifikke opgaver, så har du grund til at være ekstra opmærksom. Det at have et stort kontrolbehov eller se sig selv som ekspert går sjældent godt i spænd med det at agere leder.

Hvis du finder glæde ved at være dybt involveret i detaljer omkring projekter, og hvis ideen om at give slip på kontrollen skræmmer dig, så vil du sandsynligvis få vanskeligt ved at fungere i rollen som leder. Hvis det at være "eksperten der som den eneste kan og ved X eller Y", giver dig en følelse af tilfredsstillelse og mening i dit arbejde, er det fantastisk! Det betyder dog også at ansvaret som leder muligvis ikke bør lægges på dine skuldre.

4. Har du en indre detektiv?

De bedste ledere forstår, at de ikke skal styre mennesker – men lede i et ofte komplekst miljø med mange gensidigt afhængige faktorer og omskiftelige dynamikker, fortællinger, strukturelle vilkår, kulturelle påvirkninger og meget mere. Så som leder er det op til dig at holde øje med, hvad der sker i din organisation og i dit team? Hvad motiverer dine medarbejdere? Hvorfor bliver den ene medarbejder frustreret over den anden? Hvilke underliggende motiver, overbevisninger og fortællinger kan give anledning til, at Hanne reagerer sådan over for Claus? Du er nødt til at stille spørgsmålstegn og være nysgerrig for at bedre at kunne forstå de utallige situationer og dilemmaer som kalder på at du skal gøre noget som leder. Du skal være detektiv.

For nogle er det meget krævende at prøve at gå på opdagelse i mennesker, deres personligheder, deres temperamenter, motiver, håb og drømme. For andre er det fascinerende og stimulerende. Overvej hvilken af de to du er tættest på, inden du siger ja til forfremmelsen.

5. Hvad er din automatreaktion i konflikter?

At gøre alle glade hele tiden er umuligt som leder. Det bør heller ikke være dit mål. Prøver du at gøre alle glade kan du nemlig skabe problemer for dit team eller din organisation. I forsøget på at opnå popularitet blandt alle begynder du måske at indgå for mange kompromiser, i stedet for at træffe beslutninger til glæde og nytte for dit team som helhed. God ledelse handler også om at invitere de konstruktivt utilfredse med til råds for at skabe et tillidsfuldt, bæredygtigt og produktivt udviklingsmiljø. At få folk til at kunne lide dig er ikke dit formål som leder, så hvis du er mest tilbøjelig til at undgå konflikter, og hvis du fungerer bedst, når fornemmelsen er at alle glade for dig og kan lide dig, skal du nok ikke vælge at blive leder lige nu.

6. Hvor disciplineret er du med din tid?

”Der er intet så nytteløst, som at gøre noget effektivt, der ikke skulle have været gjort overhovedet.”, sagde den amerikanske ledelseskonsulent og forfatter, Peter Drucker. Den gode leder ved med andre ord ret præcist, hvad hvordan hendes tid skal bruges. Hvis du som leder, ikke kan administrere din egen tid, hvis du ikke kan planlægge og prioritere, får du også vanskeligt ved at skabe rammer og retning for dine medarbejdere. Som skrevet tidligere, handler ledelse ikke om at styre andre mennesker i retning af større effektivitet, det handler om effektivt at styre sig selv som en ressource (sin tid, produktivitet og hjernekapacitet), som derefter indlejres i måden, hvorpå du leder andre. Hvis det er svært for dig at økonomisere med dine egne ressourcer, vil du også få vanskeligt ved at skabe et miljø, hvor dine medarbejdere kan gøre det samme og bliver i stand til at lede sig selv, og det er et must i langt de fleste videnstunge virksomheder i finanssektoren.

Kontakt

32 96 46 00


Kontakt karrierekonsulenterne i Center for Læring og Udvikling


karriere@finansforbundet.dk