Menu luk

Dine lederkompetencer

Du har muligvis ikke ledelseserfaring endnu, men du kan positionere dig selv, så du bliver set på som en kompetent kandidat til den næste åbne lederstilling. Gør du det, indstiller du dig samtidig på at være en kompetent leder i processen.

At blive leder er ikke det letteste karriereskridt at træde. I de fleste virksomheder ansætter man hovedsagelig personer til lederroller, hvis de har erfaring! Altså ledelseserfaring. Har du derfor ingen ledelseserfaring, er du nødt til at tænke i alternativer og dem er der heldigvis mange af. Først og fremmest er det en god idé at skæve til de egenskaber og kompetencer rekrutteringsansvarlige lægger vægt på, når nye ledere skal ansættes.

Nogle af de kompetencer som er vigtigst at besidde som leder og som det dermed også er centralt at omgivelserne (og især dem, der træffer beslutninger om forfremmelser) får øje på hos dig, er følgende:

  • Coaching- og samtaleteknikker
  • Konflikthåndtering, -mediation og -mægling
  • Målformulering, –styring og forretningsforståelse
  • Projektledelse
  • Situationsbestemt ledelse
  • Budgetopfølgning
  • Procesfacilitering
  • Persontyper og sammensætning af persontyper
  • Viden om gruppedynamikker, adfærd og relationer
  • Kommunikation, gennemslagskraft og præsentationsteknik

Lav dit goal grid - det tager 15 minutter

Når du har mappet dine lederopgaver og taget temperaturen på din opgaveglæde har du måske brug for at træffe valg, så du kan sætte gang i en ny bevægelse i arbejdslivet.

Goal-grid metoden er et værktøj udviklet af Fred Nickols som kan være relevant at bruge, når du skal trykteste dine lederambitioner, justere dine planer og træffe nye valg. Goal-griddet er også et godt afsæt for en dialog med din chef, lederkollega, mentor eller karrierecoach.

Hent The Goals Grid (pdf)

Metoden kort:
Goals Grid udgøres af en to gange to matrix konstrueret ved at svare Ja eller Nej på to meget fundamentale spørgsmål. De er:

"Vil du have noget?" & "Har du det?"

Ud af det opstår fire forskellige svarmuligheder. To som handler om din nutid og to som handler om din fremtid.

Ja / Nej - Hvis du vil have noget, du ikke har, er dit mål at opnå eller komme tættere på det. Denne kategori kaldes ”Opnå”.

Ja / Ja - Hvis du vil have noget, du allerede har, er dit mål at bevare det. Denne kategori kaldes ”Bevare” .

Nej / Nej - Hvis der er noget, du ikke ønsker, og du ikke har det, er dit mål at undgå det. Denne kategori kaldes ”Undgå”.

Nej / Ja - Hvis der er noget, du har, men du ikke ønsker, er dit mål at slippe af med det. Denne kategori kaldes ”Slippe”.

Griddet ser således ud:

 

Goal-grid

Kontakt

32 66 13 42

Center for Læring og Udvikling

clu@finansforbundet.dk