Menu luk

Her er der handling bag ordene

Trivslen blomstrer i Spar Nord. En af dem, der i mange år har ligget højt, er Spar Nord i Helsingør/Hørsholm, hvor Piet Petersen både skaber resultater og høj trivsel. Direktøren har særligt en ting for øje.

30. maj 2024
4 min
Dansk / English
Direktør Piet Petersen er optaget af trivslen.
Tillidsrepræsentant Henriette Schiønemann bliver løbende inddraget i trivselsarbejdet.

Halvering af stressede

Finansforbundets Trivselsundersøgelse fra marts viser, at Spar Nord også overordnet ligger flot. 90 procent svarer, at de trives godt i varierende grad på deres arbejdsplads – heraf over halvdelen, 52 procent, at de i høj grad trives. Samtidig er der meget færre end tidligere, der ofte eller altid føler stress. Antallet er således næsten halveret - fra 20 procent stressede forrige år til nu 12 procent.

Jannie Skovsen, fællestillidsrepræsentant og formand i Finansforbundet Spar Nord Kreds, fortæller at den positive udvikling ikke er kommet af sig selv:

”I Spar Nord har vi igennem flere år arbejdet målrettet med ledelse, trivsel og stressforebyggelse. Meget tyder på, at vi har fundet nogle gode løsninger.”

Tager ting i opløbet

I Helsingør har Piet Petersen haft fokus på trivsel i mange år:

”Jeg overtog ledelsen i afdelingen i 2009, det havde været en Roskilde Bank og det første år var noget værre rod. Men derefter er min overbevisning, at vi gennem alle årene har haft god trivsel.”

Det bekræfter Henriette Schiønemann, der fortæller at initiativer til øget trivsel ikke bare kommer fra hende, men også ofte fra direktøren:

”Vores økonomiske resultater er vækstet meget gennem årene, og i perioder syntes kollegerne, at vi arbejdede for meget med ikke kundevendte opgaver. Det har været med til at få Piet til at ansætte flere medarbejdere med forskellige profiler, så arbejdsbyrden lettes.”

Hun roser, at hun løbende inddrages som tillidsrepræsentant:

”Jeg synes i det hele taget, Piet sætter handling bag ordene om trivsel.”

Piet Petersen betoner, at samarbejdet med tillidsrepræsentanten er meget vigtigt:

”Jeg involverer Henriette i meget, hun er også med til ledermøder. Vi arbejder sammen for at få tingene til at lykkes, og nogle gange er det bedre, at hun går ud med et budskab, end at jeg gør det.”

Det kan fx være, hvis der er tendenser til mindre grupperinger – som hvis de samme hele tiden spiser frokost sammen.

”Det virker mindre voldsomt, hvis det er Henriette, der siger til sine kolleger, at det er vigtigt at mingle lidt med andre kolleger, af hensyn til vores alles trivsel.”

”Vi er ekstremt opmærksomme på, om nogen er for egoistiske."
- Piet Petersen, direktør i Spar Nord Helsingør/Hørsholm.

Ingen plads til egoister

Når der skal ansættes nye kolleger, er der som indledningsvis nævnt stor opmærksomhed på, hvordan matchet vil være med de øvrige medarbejdere, fortæller han:

”Vi er ekstremt opmærksomme på, om nogen er for egoistiske. Det er vigtigt at have et socialt gen, at kunne være teamplayer, når der er behov for det. Vi vil ikke sætte den høje trivsel over styr ved at ansætte de forkerte.”

Dem, der kommer med om bord, kan forvente at få stor grad af frihed, også til selv at kunne tage beslutninger.

”Hos os bliver man behandlet ordentligt og med respekt. Har man kompetencerne, får man mulighederne for at gøre tingene selv og dyrke mulighederne.”

Man skal eksempelvis heller ikke spørge ledelsen om lov til at gå før tid:

”Det er gammeldags. Det er voksne mennesker, vi har med at gøre, de har selv ansvar for at vurdere, om det kan gå op. I det hele taget står vi sjældent som ledere med løftet pegefinger og taler ned til folk, det dur ikke,” konstaterer Piet Petersen, der i det daglige sidder blandt medarbejderne ved det første bord til venstre ved indgangen.

”Dels vil jeg gerne være tilgængelig og vise, at jeg er en del af det her på lige niveau. Jeg har ikke brug for, at der tales anderledes til mig i det daglige end til andre. Men selvfølgelig med respekt for, at jeg bestemmer i sidste ende.”

Til udlandet sammen

Det sociale vægtes højt, et eksempel er fællesmøde med morgenmad hver fredag. Henriette Schiønemann fortæller, at der lægges vægt på, at alle så vidt muligt deltager:

”Derfor må vi heller ikke arbejde hjemme den dag, af hensyn til det trivselsmæssige. Uanset, hvad man ellers har på programmet, prøver man at komme ind og deltage i morgenbordet, hvor vi blandt andet får serveret frisklavet røræg.”

Deltagelse i en fælles udenlandsrejse hvert andet år er helt frivillig, men flertallet plejer at tage med, selv om den enkelte skal finansiere en stor del af udgiften selv. Rejsen er blandt andet gået til Malaga, Rom og Lissabon og er noget, der tales meget om og ses frem til. 

 ”Jeg har lovet, at rejserne fortsætter, så længe flertallet vil med. Og det har de villet hidtil,” konstaterer direktøren.

Alle har ret til et job med trivsel

Hvordan skaber vi god trivsel, når arbejdslivet er under konstant forandring? Og hvilke læringer og initiativer skal vi gøre brug af, for at sikre både fællesskab og fleksibilitet? Få viden og inspiration her.

Læs mere

Seneste nyt