Menu luk

Trods fremgang: Stress har bidt sig fast hos finansansatte

Hver femte finansansatte er i risikozonen for at udvikle helbredstruende stress. Det er færre end tidligere, men stadig langt fra godt nok, mener Finansforbundets formand.

14. maj 2024
4 min
Dansk / English

Der bliver løbet stærkt i den finansielle sektor. Så stærkt, at hver femte finansansatte befinder sig i risikozonen for at udvikle helbredstruende stress.

Det viser Finansforbundets trivselsundersøgelse, der er lavet blandt 9.200 medlemmer.
19 procent svarer i undersøgelsen, at de ”hele tiden” eller ”ofte” føler sig stressede. 20 procent svarer samtidig, at de trives ”i mindre grad” eller ”slet ikke”.

”Det er simpelthen ikke godt nok,” siger Finansforbundets formand Dorrit Brandt.

Stress koster samfundet dyrt

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at stress hvert år koster samfundet 55 milliarder kroner, da stressede lønmodtagere arbejder færre timer og oftere er syge.

”Stress har enorme omkostninger for vores samfund. Og faktisk endnu vigtigere: De personlige konsekvenser for dem, det rammer. For kolleger og familier,” siger Dorrit Brandt.

Hvis man ser bort fra årene under corona-pandemien, hvor medlemmernes trivsel var markant bedre, og stressen langt mindre udbredt, er det første gang siden 2016, at de finansansattes stressniveau er gået i den rigtige retning. 

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Det går den rigtige vej

Siden 2019 er andelen af medlemmer med ”høj stress” faldet med omkring 7 procentpoint, ligesom andelen, der trives, i samme periode også er steget med 7 procentpoint. Og det glæder formanden. 

”Helt overordnet går det faktisk fremad med trivslen. De gode eksempler og initiativer skal vi have frem i lyset og lære af. Ikke blot som inspiration og opfordring, men som et meget tydeligt krav til arbejdsgiverne om at tage problemet og den videre indsats for et holdbart arbejdsliv dybt alvorligt,” siger hun.

For på trods af de gode takter, viser undersøgelsen også, at den positive udvikling ikke er slået helt igennem til dem, der har det skidt. 

Andelen af medlemmer med lav trivsel er faktisk er steget med et enkelt procentpoint fra 2022 til 2024

”Vi er meget langt fra at være i mål,” konstaterer Dorrit Brandt.

”Arbejdet med at finde løsninger må og skal prioriteres af arbejdsgiverne. Og vi er mere end klar til samarbejde om sagen."
- Dorrit Brandt, formand Finansforbundet

Arbejdspladser kan gøre noget

Hvor godt man trives, og hvor stresset man er, afhænger ifølge undersøgelsen i høj grad af, hvor i sektoren, man er ansat. 

Der er nemlig store forskelle inden for samme arbejdsfunktion. For eksempel er hele 36 procent af privatrådgiverne i risikozonen for helbredstruende stress i en virksomhed, mens det samme gør sig gældende for 14 procent i den virksomhed, der klarer sig bedst. 

Og det betyder ifølge Dorrit Brandt, at der er knapper at skrue på for virksomhederne.

”Det viser jo, at man faktisk kan gøre noget i den enkelte virksomhed. At ledelse og konkrete initiativer betyder noget for trivsel og for stress,” siger hun og kommer samtidig med en opfordring:

”Arbejdet med at finde løsninger må og skal prioriteres af arbejdsgiverne. Og vi er mere end klar til samarbejde om sagen.”

”Stress har enorme omkostninger for vores samfund. Og faktisk endnu vigtigere: De personlige konsekvenser for dem, det rammer," siger Finansforbundets formand Dorrit Brandt.

Arbejdsgiver peger på fremgang

Hos Finans Danmark/Arbejdsgiver hæfter direktør Morten Schønning Madsen sig ved, at der siden 2019 generelt har været fremgang i trivslen i alle aldersgrupper af finanssektorens medarbejdere. Han peger også på, at arbejdspresset er faldet, og at det samme gælder for andelen af medarbejdere, der føler sig stresset.

”Uanset, om Finansforbundets undersøgelse viser et generelt godt billede af trivslen i sektoren – herunder ikke mindst for gruppen af unge medarbejdere - er vi enige i, at der fortsat skal gøres en indsats for øget trivsel. Det gælder ikke mindst i forhold til stress,” skriver han i et skriftlig svar.

Han fremhæver, at Finans Danmark for at understøtte medlemsvirksomhedernes arbejde med at forebygge og håndtere stress har samarbejdet med blandt andet Finansforbundet om at udvikle værktøjer, der skal forebygge stress. Arbejdsgivere og arbejdstagere i den finansielle sektor har i fællesskab BFA Finans, der udvikler vejledninger og materialer på arbejdsmiljøområdet blandt andet den såkaldte "Fordybelsespyramide" og værktøjet ”Skab psykologisk tryghed”

”Initiativer, som der er taget godt imod. Vi er sikre på, at de også vil bidrage til at øge trivslen yderligere og vil fortsat gøre finanssektoren til en attraktiv branche at arbejde i,” lyder det fra Morten Schønning Madsen.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Alle har ret til et job med trivsel

Hvordan skaber vi god trivsel, når arbejdslivet er under konstant forandring? Og hvilke læringer og initiativer skal vi gøre brug af, for at sikre både fællesskab og fleksibilitet? Få viden og inspiration her.

Læs mere

Emner

Seneste nyt