Menu luk

Finansforbundet Kreds Øst skriftlige beretning 2023

Nyt formandskab i Finansforbundet, landsmøde, fyringer og fusioner, større fokus på hvervning og fremtiden. Kredsbestyrelsen i Finansforbundet Kreds Øst fik et 2023, der var præget af mange forandringer og har høstet erfaringer, der skal bruges i det videre arbejde for at bedre medlemmernes hverdag.

Af Birgitte Aabo

Nye hold på begge sider

Forløbet op til årets landsmøde, selve landsmødet og valg af nyt formandskab i Finansforbundet er noget af det, der har fyldt og vil sætte sig mest markant aftryk i hukommelsen hos bestyrelsen i Finansforbundet Kreds Øst fra året 2023.

”Samtidig fik vi nye spillere på den anden side af bordet. Så det kom til at stå klart, at vi nu står med to nye hold, der skal møde hinanden og lære at spille sammen,” konstaterer kredsformand Pia Stæhr, Nets.

Hun henviser til, at arbejdsgiverorganisationen FA er nedlagt og Finans Danmark har taget rollen på sig og dannet Finans Danmark/Arbejdsgiver.

De ændringer, der faldt på plads i årets løb, kan få markant betydning fremadrettet, vurderer man i kredsbestyrelsen. Blandt andre siger Kim Frederiksen, IBM:

”Det er strukturelle forandringer, som vi endnu ikke kender betydningen af – de kan vise sig at være store.”

Per Løvgren, kredsbestyrelsesmedlem, SDC, er enig:

”At vi både fik sat nyt hold i årets løb og det faktum at vores overenskomst er en af de bedste, kan komme til at sætte den under pres ved de kommende forhandlinger.”

Sortere i krav

Med afsæt i forandringerne fra året bliver det derfor også ekstra vigtigt at være skarp til at sortere i de krav, der skal stilles ved den næste overenskomstforhandling - og samtidig gøre sig klart, at den nuværende overenskomst er rigtig stærk og god, siger Pia Stæhr:

”Vi skal som kreds være gode til at formulere krav, som har chance for at komme igennem. Vi har ikke altid kun fået positive tilbagemeldinger på alt, de seneste par overenskomster har budt på, men heldigvis er de blevet stemt hjem. Vi skal være supergode til at høre, hvad sker blandt medlemmerne.”

I faktaboksen her på siden kan du finde oplysninger om, hvornår du senest skal komme med input til din tillidsrepræsentant eller kredsbestyrelsen i forbindelse med kravsindsamling forud for overenskomstforhandlingerne.

Sektor i udvikling

Desværre blev 2023 et år med mange afskedigelser rundt omkring i kredsens virksomheder – blandt andet på kredsformandens arbejdsplads:

”I Nets står vi lige nu overfor en større omgang. Der er ikke sat tal på endnu, men vi ved, der bliver tale om mange, også i Danmark.”

Nets har italiensk ejer, Nexi Group, og i kredsen oplever man på samme måde mange steder konsekvenserne af den tiltagende internationalisering i form af afskedigelser.

Kim Frederiksen, IBM, konstaterer:

”Tempoet i internationalisering stiger og samtidig har landeledelsen ofte ikke den fulde ledelsesret lokalt i landet. Det er et stort dilemma, for det betyder, at vi som tillidsvalgte har svært ved at påvirke de beslutninger, der trækkes ned over os.”

Pia Stæhr supplerer:

”Vi fornemmer, at meget er dikteret fra ejere/øverste lag i koncernen. Det kan være svært at forestille sig, at vi kan fortsætte med udviklingsarbejde og drifte endnu mere, med en begrænset medarbejderstyrke.”

Fastholdt medlemstal

Usikkerheden i sektoren er naturligvis negativ, men har formentlig også været med til at fastholde medlemstallet i kredsen, siger kredsnæstformand Niels Ellegaard, Sparekassen Sjælland-Fyn.

”Nogle melder sig ind, når de mærker usikkerheden i deres jobsituation. Det har været med til at sikre, at vi har fastholdt en neutral udvikling i antallet af medlemmer – på trods af, at vi i kredsen mistede næsten 500 medlemmer fra Handelsbanken, da de blev overtaget af Jyske Bank.”

Hvervning af nye medlemmer i kredsen er fortsat vigtig, siger han:
”Vi taler med alle nye tillidsrepræsentanter om at gøre sig synlige og sælge budskabet.”

Kredsbestyrelsesmedlemmerne er glade for den hjælp, tillidsvalgte kan få fra forbundet til hverveopgaven: 

”Det er blevet meget nemt at gå til. Vi får god sparring og en værktøjskasse, der er nem at bruge.”

Anette Kammann, kredsbestyrelsesmedlem, BEC, er optaget af at der også bliver mere fokus på internationale medlemmer:

”Hos os er vi over 40 nationaliteter, og for nylig havde vi en kollega, der opfyldte alle krav til at blive tillidsrepræsentant – men han kan endnu ikke dansk og kan derfor ikke tage den krævede uddannelse. Måske er tiden inde til at gøre det muligt at tage den på engelsk.”

Mange ligheder

Selv om kredsens medlemmer arbejder i mange forskelligartede virksomheder, store og små, er der et godt sammenhold og stort udbytte af at bruge hinandens erfaringer.

Det ses ikke mindst i forbindelse med de arrangementer, der holdes for netværket af Fællestillidsrepræsentanter – dem er der i alt 28 af i kredsen - med emner som overenskomst i praksis og dataetik.

”Stort set alle kommer hver gang til møderne, og de er meget glade for det. Selv om virksomhederne er så forskellige, er mange af de udfordringer, den enkelte står med, forbavsende ens”, fortæller kredsbestyrelsesmedlem Birgitte Abildgaard, Sparekassen Sjælland-Fyn.

Tillidsvalgte vil hinanden

Også blandt de øvrige tillidsvalgte er der stor interesse for at udveksle erfaringer og dyrke netværk. Meget få vælger det fra, når de indkaldes til møde af kredsen, og sidste år fik det yderligere et nøk op, med overnatning på Kobæk Strand i forbindelse med et to dages arrangement for netværket for fællestillidsrepræsentanter.

”Der var meget stor begejstring over også at få det sociale aspekt med om aftenen. Det er tydeligt, at det giver noget helt særligt til netværket og den måde, man efterfølgende kan bruge hinanden på med sådan et arrangement. Det nedbryder barrierer og giver øget fortrolighed,” siger kredsbestyrelsesmedlem Anne Nysum Dejrup, BNP Paribas Personal Finance.

Per Løvgren, kredsbestyrelsesmedlem, SDC, peger også på, at den tre-trinsraket i politisk dannelse, som tillidsrepræsentanterne er blevet inviteret til og er i gang med, har stor værdi.

Det tredje trin er en tur til EU-parlamentet i Bruxelles i marts, som mange ser frem til.

”Hvis man fx er gået lidt kold i de opgaver, man står med som tillidsrepræsentant, kan det give gnisten tilbage at møde ligesindede under vilkår, man ikke normalt møder hinanden under. Vi får rigtig god feedback.”

Han siger, at det er vigtigt, at tillidsrepræsentanterne styrker sammenholdet og klædes godt på med opdateret viden:

”Tillidsrepræsentanterne er vores forlængede arm ude i virksomhederne.”

Vigtig data-etik

Data-etik har stor opmærksomhed i såvel Finansforbund som kredsbestyrelsen, og eksemplerne fra udlandet giver stof til eftertanke, siger bestyrelsesmedlem Kenneth Mikael Samuelsen, BankNordik:

”I nogle amerikanske virksomheder bruges data til at indskrænke ansøgerfeltet til en stilling, før der til sidst kommer menneskeøjne på de tilbageblevne kandidater, når feltet er skåret helt ned. Man bruger også data over sygefravær til at forudsige, hvem der på længere sigt vil være problematiske at beholde som medarbejdere.”

Selv om tendensen ikke er slået igennem for fuld styrke herhjemme, sætter man som medarbejder dataaftryk dagen lang, og mulighederne for at udnytte dem er mange.

Kredsbestyrelsesmedlem Birgitte Abildgaard, Sparekassen Sjælland-Fyn, ser ind i en fremtid, hvor man kunne forestille sig, at effektivitetsmålinger i virksomhederne fx kobles sammen med sygefravær:

”Den slags vil komme. Det er et spørgsmål om tid, så vi skal være opmærksomme og parate til dialogen.”

Per Løvgren, kredsbestyrelsesmedlem, SDC, lægger vægt på den dialog:

”Jeg synes, vi skal passe på med fjendebilleder og lægge vægten på, hvordan vi anvender og arbejder sammen om den nye teknologi, for den forsvinder ikke. Vi kan en masse teknologisk – men hvad vil vi? Vi kan tage faklen og tage det op i samarbejdsudvalgene.”

Kredsbestyrelsesmedlem Kim Frederiksen, IBM, supplerer:

”Vi skal kræve transparens om data – hvilke er der på medarbejderne, og hvad bruges de til. Og så skal vi sørge for at vores tillidsrepræsentanter er bevidste og oplyste og klar til dialogen om det.”

Rummelighed

Et af de temaer, der også har optaget og fortsat optager Finansforbundet og kredsen er rummelighed på arbejdsmarkedet.
Blandt flere af kredsbestyrelsesmedlemmerne er oplevelsen eksempelvis, at der er færre fleksjobbere på deres arbejdspladser end tidligere, og analyser har også vist, at sektoren ligger helt i bund på det felt.

”Min oplevelse er, at det er meget svært at komme udefra og få et fleksjob. I de fleste tilfælde er det kun en mulighed, der skabes, hvis man som allerede ansat får brug for et fleksjob,” siger kredsformand Pia Stæhr, Nets.

Hun ser mange muligheder for at skabe fleksjob i sektoren:
”Vi kunne favne mange flere med forskellige diagnoser, hvis vi gjorde en lille smule ekstra for det.”

Et af de steder, man har gjort noget ekstra, er hos BEC, fortæller kredsbestyrelsesmedlem Anette Kammann.

Her har man i en årrække haft et program for unge mennesker med autismediagnoser i samarbejde med danske AspIT, i år er der fem deltagere.

Dialog om hjemmearbejde

På Finansforbundets landsmøde i 2023 var hjemmearbejde også et emne, der blev drøftet, og det optager kredsens bestyrelse.

Pia Stæhr er blandt andet opmærksom på, at arbejdsgiverne ikke skal lægge sig fast på en enkelt model, som fx at man maksimalt må arbejde hjemme to dage om ugen.

”Det skal give mening i det enkelte tilfælde. Hvis man eksempelvis arbejder i et internationalt team og sidder som den eneste på kontoret, er der ikke sikkert, det giver mening med den slags regler.”

Kim Frederiksen savner overordnet en dialog med arbejdsgiverne om hjemmearbejde:

”Vi skal tale meget mere om det. Vi medarbejdere skal på vores side også acceptere, at én model ikke gælder for alle – at kolleger kan have en anden mulighed for hjemmearbejde, end vi selv har.”

Populær banko

Også i 2023 havde kredsen fornøjelse af det trekløverfællesskab, man indgår i med Finansforbundet Assurandørkredsen og Finansforbundet Kreds Vest på forskellig vis, fx i forbindelse med medlemsmøder. Mere specifikt har Øst og Vest et tættere samarbejde om bl.a. en miniaftalekonference om mulige overenskomstkrav med afklaring af, om det er noget man fælles kan stille krav om.

Det betyder også mulighed for at deltage på tværs af kredsene Øst og Vest i de populære bankospil, som mange steder samler kolleger til en hyggelig aften – med et fagligt oplæg og efterfølgende spil.

Bankospillene har gode præmier, og måske var det derfor, at man ved bankospillet i Roskilde venligt men bestemt måtte afvise et par bankolystne kvinder, der var mødt op med store køletasker til den forventede gevinst.

”Vi bad dem vise medlemskort, men sådan et havde de ikke. De troede, at arrangementet var åbent, selv om det var annonceret som medlemsarrangement. De var ganske vist medlemmer, men det var af en husmoderforening,” fortæller kredsbestyrelsesmedlem Rene Paludan, Euronext Securities.

Bankoarrangementerne fortsætter i 2024 og årets første samlede 250 spillere – med medlemskort - i København i januar, så det ser ud til, at succesen fortsætter.