Menu luk

Nyt navn: Finansforbundet i Nykredit

De grønne stemmesedler blev brugt flittigt ved fredagens generalforsamling, hvor kredsen skiftede navn og valgperioden for tillidsvalgte blev sat op med et år.

Fredags generalforsamling begyndte i Finansforbundet NYKREDS og sluttede i Finansforbundet i Nykredit. Navneændringen blev vedtaget med et meget stort flertal. En af begrundelserne var, at det har været svært at forklare NYKREDS.

Navneændringen er blevet mulig, fordi JN Data 1. januar forlod NYKREDS og overgik til Kreds Vest, så der nu kun er virksomheder med Nykredit-ejerskab i kredsen, Nykredit, Totalkredit og Sparinvest.  

I det hele taget var det næsten udelukkende de grønne stemmesedler, der var i brug blandt de delegerede fredag eftermiddag.

Formand Inge Sand, næstformand Olav Bredgaard Brusen og politisk sekretær Rasmus Fossing fremlagde årsberetningen sammen. Både Inge Sand og Rasmus Fossing blev valgt ind sidste år og har haft et spændende år med en stejl læringskurve.

”Sammen udgør vi tre et stærkt team. Vi bakker hinanden op. Vi har fokus på det gode samarbejde. Vi understøtter hinanden. Den tankegang tror vi på giver gode resultater. Ingen kan være gode til alt, men sammen er vi gode til – om ikke alt – så det meste, ” sagde Inge Sand.

Rekordresultat

De tre har prioriteret at komme ud og vil gøre det igen i det kommende år. I januar 2022 blev der holdt 6 medlemsmøder fordelt over hele landet med i alt 300 deltagere.

”Vi håber, at I kan mærke, at vi gør alt hvad vi kan, for at dette er den bedste kreds i hele Finansforbundet” sagde Rasmus Fossing.

Nykredit lavede et resultat i 2022, der går over i historien med rekordoverskud på 11,5 mia. kr. og i den årlige medarbejdertilfredshedsmåling er tilfredsheden og arbejdsglæden generelt steget og en stor del af Nykredits medarbejdere er klar til at anbefale andre at arbejde i vores virksomhed.

Men der bliver løbet stærkt, understregede Inge Sand. Nogle steder er man ramt af langtidssygemeldinger på grund af stressramte kollegaer. Fravær bliver ikke altid dækket ind med nye folk og processer og værktøjer kan være tidsrøvere. Dette kan være med til at presse kollegerne.

Kredsen er vokset

Talmæssigt har det været et godt år for Finansforbundet i Nykredit, der er vokset.

  • Antallet af studerende i kredsen er steget fra 70 til 200 medlemmer
  • Der er nu kun 7 ubesatte tillidsrepræsentant-pladser mod 15 sidste år
  • Finansforbundet i Nykredit er den kreds, der har leveret flest nye medlemmer sidste år.
  • Flere bruger Finansforbundet tilbud både i kredsen og tilbud fra forbundet, hvor man noterer at tilbuddene er blevet meget bedre.

Både beretning og regnskab blev vedtaget ligesom en række ændringer af vedtægterne for at rette en række tekniske formuleringer og indkaldelsesfrister.

Men primært for at sætte valgperioden op for alle tillidsvalgte fra 2 til 3 år, for at sikre en mere glidende overgang i bestyrelsen og at tillidsrepræsentanterne får tid til at tage uddannelse og falde helt ind i rollen.

Ligesom der blev skruet op for antallet af delegerede, så flere vil kunne komme med til generalforsamlingen næste år. Dette blev også vedtaget med stort flertal.

Alt i alt kan der ses tilbage på en velafviklet generalforsamling, med meget flot fremmøde.

Kredsens skriftlige årsberetning for 2022 finder du her

Kredsens årsregnskab for 2022

Navneændringen er blevet mulig, fordi JN Data 1. januar forlod NYKREDS og overgik til Kreds Vest, så der nu kun er virksomheder med Nykredit-ejerskab i kredsen, Nykredit, Totalkredit og Sparinvest.  

I det hele taget var det næsten udelukkende de grønne stemmesedler, der var i brug blandt de delegerede fredag eftermiddag.

Formand Inge Sand, næstformand Olav Bredgaard Brusen og politisk sekretær Rasmus Fossing fremlagde årsberetningen sammen. Både Inge Sand og Rasmus Fossing blev valgt ind sidste år og har haft et spændende år med en stejl læringskurve.

”Sammen udgør vi tre et stærkt team. Vi bakker hinanden op. Vi har fokus på det gode samarbejde. Vi understøtter hinanden. Den tankegang tror vi på giver gode resultater. Ingen kan være gode til alt, men sammen er vi gode til – om ikke alt – så det meste, ” sagde Inge Sand.

Rekordresultat

De tre har prioriteret at komme ud og vil gøre det igen i det kommende år. I januar 2022 blev der holdt 6 medlemsmøder fordelt over hele landet med i alt 300 deltagere.

”Vi håber, at I kan mærke, at vi gør alt hvad vi kan, for at dette er den bedste kreds i hele Finansforbundet” sagde Rasmus Fossing.

Nykredit lavede et resultat i 2022, der går over i historien med rekordoverskud på 11,5 mia. kr. og i den årlige medarbejdertilfredshedsmåling er tilfredsheden og arbejdsglæden generelt steget og en stor del af Nykredits medarbejdere er klar til at anbefale andre at arbejde i vores virksomhed.

Men der bliver løbet stærkt, understregede Inge Sand. Nogle steder er man ramt af langtidssygemeldinger på grund af stressramte kollegaer. Fravær bliver ikke altid dækket ind med nye folk og processer og værktøjer kan være tidsrøvere. Dette kan være med til at presse kollegerne.

Kredsen er vokset

Talmæssigt har det været et godt år for Finansforbundet i Nykredit, der er vokset.

Antallet af studerende i kredsen er steget fra 70 til 200 medlemmer
Der er nu kun 7 ubesatte tillidsrepræsentant-pladser mod 15 sidste år
Finansforbundet i Nykredit er den kreds, der har leveret flest nye medlemmer sidste år.
Flere bruger Finansforbundet tilbud både i kredsen og tilbud fra forbundet, hvor man noterer at tilbuddene er blevet meget bedre.

Både beretning og regnskab blev vedtaget ligesom en række ændringer af vedtægterne for at rette en række tekniske formuleringer og indkaldelsesfrister.

Men primært for at sætte valgperioden op for alle tillidsvalgte fra 2 til 3 år, for at sikre en mere glidende overgang i bestyrelsen og at tillidsrepræsentanterne får tid til at tage uddannelse og falde helt ind i rollen.

Ligesom der blev skruet op for antallet af delegerede, så flere vil kunne komme med til generalforsamlingen næste år. Dette blev også vedtaget med stort flertal.

Alt i alt kan der ses tilbage på en velafviklet generalforsamling, med meget flot fremmøde.