Menu luk

Du er ikke alene

Finansforbundet i Nordeas tre sagsbehandlere er dagligt i kontakt med medlemmer, der har brug for hjælp, støtte og rådgivning i kritiske situationer, hvor de f.eks. er blevet opsagt. Lokalkendskabet er helt afgørende, da sagsbehandlerne kender banken og vilkårene. Sagsbehandlerkontoret sikrer også, at medlemmer tilbydes bisiddere ved kritiske samtaler

17. apr. 2024
7 min
Dansk / English

​”Finansforbundet i Nordea, det er Charlotte Hansen”. 

Telefonerne ringer hyppigt hos Finansforbundet i Nordeas sagsbehandlere. Faglig konsulent Charlotte Hansen, juridisk konsulent Nimra Fakhri og bestyrelsesmedlem Louise Naur hjælper dagligt flere medlemmer, som er kommet i knibe eller har brug for råd og vejledning. Nogle sager tager tre minutter, mens andre er komplicerede, længerevarende forløb.

Finansforbundet i Nordeas tre sagsbehandlere fra venstre: Faglig konsulent Charlotte Hansen, juridisk konsulent Nimra Fakhri og bestyrelsesmedlem Louise Naur. 

”Vores hjælp er lidt som en forsikring. Man håber, at man ikke har brug for den, men går noget galt, er det virkelig vigtigt at have den i ryggen. Men vi er meget mere end det. Vi tilbyder også rådgivning, sparring og støtte i tæt samarbejde med vores ca. 150 tillidsvalgte. Typisk kontakter medlemmerne os, hvis der er noget galt, men man kan også bruge os, selv om det ikke er tilfældet. Vi kan desuden hjælpe ved overgang til/fra kontraktansættelse, arbejdstidsregler, eller hvis man ikke kan finde hoved og hale i feriereglerne,” fortæller Louise Naur.

Mange forskellige sager

Sagsbehandlerne hjælper medlemmerne med mange forskellige sager. Her er et par eksempler:

 • Et medlem har været langtidssygemeldt, og efter en længere periode fører det til opsigelse.
 • Et medlem har fået et nyt job i en anden bank og har brug for at vide, hvad man gør mht. frister, timebank m.v.
 • Et medlem får ved en PLD at vide, at den pågældende har tre måneder til at finde et andet arbejde. Det er ikke en formel fyring og derfor er medlemmet i tvivl om sine rettigheder.

”Medlemmerne kontakter os, når de er i en sårbar situation og måske er på vej videre – uanset om det er efter eget ønske eller ej. Når der sker noget i banken, sikrer vi, at alt kører efter de aftalte regler. Medlemmerne skal have de tilbud og den godtgørelse, som er aftalt. Nogle gange har der været noget i processen forud som betyder, at vi kan forhandle lidt ekstra godtgørelse til medlemmet, andre gange kan vi ikke,” fortæller Nimra Fakhri. 

Hovedet koldt og hjertet varmt

Charlotte Hansen supplerer:

”Det kan være svært at tænke klart i en presset situation, hvor følelserne kører i højt gear. Her kan vi holde hovedet koldt og hjertet varmt, give støtte og tryghed og sikre, at hver en sten er vendt. Vi kan som udgangspunkt ikke love andet, end at vi tager medlemmet seriøst og er på hans/hendes side. Og vi forsøger at forhandle den bedst mulige løsning hjem til medlemmet.”

I nogle tilfælde kontakter medlemmerne sagsbehandlerne, fordi de selv overvejer forandringer. Andre gange skal udmeldinger og forslag fra ledelsen måske fordøjes.

”Medlemmerne kan spille bold med os og blive mere afklaret om, hvad de ønsker. For mange har det krævet et tilløb at kontakte fagforeningen, fordi det mentalt er en barriere at forholde sig til en fremtid, hvor afgørende forandringer venter,” fortæller Louise Naur.

Bisidder ved samtaler

Ved samtaler om opsigelser, væsentlige vilkårsændringer el.lign. tilbydes alle medlemmer en bisidder, som typisk er den lokale tillids- eller fællestillidsrepræsentant. Det er normalt dem, der efterfølgende vil forhandle vilkår med lederne. Sagsbehandlerkontoret har et tæt samarbejde med tillids- og fællestillidsrepræsentanterne og bistår ofte med råd og sparring.

”Vi er altid inde over, når der en sag, og ved større afskedigelsesrunder deltager en eller flere fra sagsbehandlerkontoret typisk. Alvorligere sager tager vi os også af,” fortæller Louise Naur.

Finansforbundet i Nordea er den eneste faglige organisation, som har tillidsrepræsentanter i Nordea Danmark. Det betyder, at hvis man ikke er medlem af en fagforening overhovedet eller fx er medlem af DJØF, vil man ikke blive tilbudt at have en tillidsrepræsentant med ved en samtale. Tillidsrepræsentantens rolle er at lytte, være din sparringspartner, din fortrolige støtte og den der vil have mulighed for at forhandle med Nordea efterfølgende, da vi er den eneste organisation der har forhandlingsretten overfor Nordea.

Lokalkendskabet hjælper

Som medlem af Finansforbundet i Nordea er der mange fordele ved, at det er den lokale fagforening, som står klar til at hjælpe.

”Vi kender allerede banken og vilkårene, da Finansforbundet i Nordea har været med til at forhandle virksomhedsoverenskomsten. Så når et medlem ringer, er der mindre brug for at fortælle om de ydre rammer. I stedet kan vi hurtigt springe til det reelle problem, udfordring, spørgsmål eller undren,” fortæller Louise Naur.

Vi er til stede

Alle ansatte i Nordea Danmark kan blive medlemmer af Finansforbundet og på den måde få hjælp, rådgivning og støtte fra Finansforbundet i Nordea og deltage i fagforeningskredsens arrangementer. Finansforbundet i Nordea dækker alle i Nordea – hele spektret fra studentermedhjælper til ledere. 

Som udgangspunkt bør man kontakte sin lokale tillids- eller fællestillidsrepræsentant, hvis man har brug for hjælp – de kender forholdene bedst og kan f.eks. tage sagen videre til forhandling med den lokale leder. 

Hvis man ikke har en lokal tillids- eller fællestillidsrepræsentant, kan man kontakte sagsbehandlerkontoret direkte.

”Ved personalesager, hvor medlemmet er en leder, vil det altid være en af os, der er bisidder ved samtalen. Lederen kan have lederansvar for den nærmeste tillidsrepræsentant. Vi vil derfor lade det være op til lederen, om den pågældende efterfølgende vil involvere den lokale repræsentant,” siger Louise Naur.

Mange medlemmer giver udtryk for, at de er glade for den hjælp og sparring, de får.

”Men selv om vi i en forhandling med People måske kan sikre medlemmet tre måneders ekstra løn for nogle urimelige omstændigheder for fyringen, så ændrer det jo ikke på, at medlemmet har mistet sit job,” siger Nimra Fakhri. Louise Naur tilføjer:

”Ja, men vi er til stede. Og medlemmet er ikke alene.”

Få hjælp, rådgivning og støtte

Alle kan få brug for råd og vejledning i deres arbejdsliv. Er du medlem af Finansforbundet, kan du her få et hurtigt overblik over, hvem du kan kontakte.

Finansforbundet i Nordeas sagsbehandlerkontor
Sagsbehandlerne i Finansforbundet i Nordea kan hjælpe dig med spørgsmål om bl.a.:

 • Din ansættelseskontrakt: Vi gennemgår gerne din ansættelseskontrakt, inden du skriver under.
 • Funktionærloven: Godtgørelser, opsigelsesvarsel og lign.
 • Rådgivning om dine rettigheder i forhold til standard- og virksomhedsoverenskomsten. Det kan bl.a. være:
  • Sygdom
  • Ferie
  • Arbejdstid
  • Bonus
  • Interne regler/forretningsgange
  • Overgang til/fra kontraktansættelse

Tlf.: 55 47 82 00. Hvis telefonen ikke bliver taget pga. travlhed, vil vi bede dig om at prøve at ringe igen senere eller sende en e-mail - så kontakter vi dig.
E-mail: ffinordea@finansforbundet.dk
Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00
Fredag kl. 8.30 - 15.00

Finansforbundet
A-kasse i forbindelse med afskedigelse, karantæne, lønsikring, dagpengesatser og efterløn: Kontakt ’Finansforbundets a-kasse - en del af FTFa’ på tlf. 89 38 39 70.

Karrieremuligheder, kurser, eller afklaring af dine kompetencer: Kontakt arbejdsmarkedskonsulenterne i Finansforbundet på 32 96 46 00.

Barsel og arbejdsskader – spørgsmål og anmeldelse: Kontakt socialrådgiverne i Finansforbundet på 32 66 13 30.

Din lokale tillidsrepræsentant
I mange tilfælde anbefaler vi, at du kontakter din lokale tillids- eller fællestillidsrepræsentant først.

Finansforbundet.dk
finansforbundet.dk/dk/dine-rettigheder kan du læse mere om løn og lønforhandling, ferie og fravær, sygdom og arbejdsskade, opsigelse, børn og barsel, arbejdstid, loyalitet og klausuler samt overenskomster

Sagsbehandlerne

Louise Naur: Tillidsrepræsentant i Nordea i 12 år, en del af Finansforbundet i Nordea i 5 år og bestyrelsesmedlem de sidste 4 år.

Charlotte Hansen: Faglig konsulent i Finansforbundet I Nordea i 21 år og tillidsrepræsentant i 16 år.

Nimra Fakhri: Juridisk konsulent, 12 års erfaring med ansættelsesret. 

Nimra går på barsel til maj, hvor Marianne Bjørn Winther træder til som vikar. Hun er fællestillidsrepræsentant i PeB Region Sjælland og stiller i øvrigt op ved Finansforbundet i Nordeas generalforsamling 19. april som bestyrelsessuppleant.

Her har vi hjulpet medlemmer

Seneste nyt