Menu luk

Stem om virksomheds-overenskomsten: Mest muligt til alle

Som medlem er du med til at sikre, at overenskomsten i den finansielle sektor, forbliver blandt de bedste i Danmark, og du bliver spurgt, når en ny overenskomst skal vedtages.
Læs om virksomhedsoverenskomsten og stem!

14. jun. 2023
4 min
Dansk / English

Scroll ned til info om afstemning og find mere info om indholdet i virksomhedsoverenskomsten ved at klikke her

I en tid med usikkerhed i verden, høj inflation samt prisstigninger på boligudgifter og dagligvarer var vores helt klare opdrag fra jer, at vi skulle sikre, at flest mulige fik så høje lønstigninger som muligt. Vi og I har med en meget høj stemmeprocent sagt JA til standardoverenskomstens resultat i marts, og den er jo udgangspunktet for vores lokale forhandlinger.

Vi har lyttet meget til ønsket om ”mest muligt til alle”, og det er også afspejlet i den aftale, vi nu er enige med Nordea om. Det betyder dog også, at vi er enige om, at der i 2023 ikke kommer penge i Nordea Løn-modellen. Det er vi faktisk kede af – især så kort tid efter implementering – men det har været det muliges kunst med den økonomiske ramme, vi har forhandlet om.

Lagkagen er blevet større
I 2024 er vi blevet enige om, at der vil være både generelle lønstigninger til alle omfattet af overenskomsten, penge i Nordea Løn-puljen til individuelle lønstigninger og et forhøjet pensionsbidrag. Lagkagen er gjort større, så den samlede stigning er højere end den, der generelt gælder i sektoren, og som blev aftalt med standardoverenskomsten.

Vi synes, vi har været ansvarlige i forhold til ikke at puste yderligere til inflationen ved at lægge den økonomiske stigning, vi har aftalt med Nordea, som et forhøjet pensionsbidrag. En stigning som alle kolleger i Nordea får glæde af.

Ikke to forhandlinger er ens
Normalt forhandler vi, til vi segner og ”signer”, hvorefter vi præsenterer resultatet. Denne gang har vi være nødsaget til at trække præsentationen, da vi indgik aftalen med et forbehold.

Begge parter – Nordea og Finansforbundet i Nordea – ønskede i enighed at ændre en lille smule i en bestemmelse i standardoverenskomsten. Det har vi som lokale forhandlingsparter ikke hjemmel til uden at få dispensation i hhv. Finansforbundet og i Finanssektorens Arbejdsgiverforening.
Dispensationen vedrører afsnittet om særskilt kvote til 6. ferieuge i timebanken. Den foreligger heldigvis nu, og vi kan endelig dele resultatet af den samlede virksomhedsoverenskomst-aftale med jer.

At få, opnå og undgå
Når to parter, med hver deres interesser og mandat, mødes ved forhandlingsbordet, handler en overenskomst, som jeg ser det, om følgende: at få noget på den korte bane, opnå noget på den lange bane, og endelig undgå at forringe for meget i allerede opnåede goder. Og det er ikke nogen nem øvelse, da modparten har været på ”samme kursus”. Så det resultat, I ser her, er ikke kommet af sig selv.

Men jeg synes, at vi med denne virksomhedsoverenskomst kan sige, at vi har haft et godt og respektfuldt forhandlingsforløb. Vi har været nysgerrige på hinandens ønsker og krav, og begge parter ønskede at nå et resultat, der adskiller os lidt fra de andre i sektoren. Vi har en gensidig ambition om, at Nordea skal være en attraktiv arbejdsplads nu og i fremtiden, og det skal vores lokale aftale også afspejle.

Har vi fået alt, som vi havde stillet krav om? Nej - for det ville være kommet med en pris, vi ikke var villige til at betale, og det har været vigtigt for Finansforbundet i Nordea, at der var balance i parternes bidrag. Og så er det jo altid godt at have noget på ønskesedlen til næste forhandling.

Nu er det op til dig
Vi håber, at du efter gennemlæsning af denne artikel og i dialog med din tillidsrepræsentant beslutter dig for at afgive din stemme. Vi har forelagt resultatet for fællestillidsrepræsentanterne, og de anbefaler et JA. Det gør vi også.

Tag stilling – og STEM NU!

Dorrit Brandt
Formand for Finansforbundet i Nordea

 

Læs om indholdet af aftalen

Læs meget mere om indholdet af den nye virksomhedsoverenskomst (VOK) på www.finansforbundet.dk/FiN-VOK2023

Husk at stemme

Urafstemningen om den nye virksomhedsoverenskomst løber fra 15. juni kl. 10 til 26. juni kl. 12.

Alle aktive medlemmer af Finansforbundet i Nordea (FiN) kan deltage i urafstemningen.

Via e-mail
Når afstemningen åbner modtager alle medlemmer, der har oplyst os en mailadresse, en mail fra finansforbundet@mail.assembly-voting.com, med link til afstemningen. Mailen er sendt til den mailadresse, du har angivet i Finansforbundets medlemssystem.

Benytter du dette link, skal du blot indtaste din fødselsdato for at tilgå afstemningen. Det er den allernemmeste måde at stemme på, da det er et unikt link, der er tilknyttet dig som medlem. Finansforbundet står som afsender, og emnefeltet er ”Urafstemning om ny virksomhedsoverenskomst i Nordea – stem nu”

Via link
Du har også mulighed for at stemme via et generelt link, hvor du skal verificere dig via MitID/NemID: https://logins.assembly-voting.com/finansforbundet_23_NOR

Oplever du problemer så tøv ikke med at tage fat i os på tlf. 36 96 46 00 eller på mail: stem@finansforbundet.dk

Afstemningsresultatet vil blive offentliggjort 26. juni om eftermiddagen.

Det er vigtigt, at du stemmer, så Finansforbundet i Nordea som din fagforening tydeligt kan vise medlemmernes stillingstagen, når vi forhandler jeres arbejdsvilkår med Nordea. En høj stemmeprocent giver os styrke og gennemslagskraft i fremtidige forhandlinger med Nordea.
Derfor håber vi, at du vil bruge 2 minutter af din tid på at afgive din stemme.

Seneste nyt