Menu luk

Forbundet på tværs – influencere med et solidt fundament

Nordeas samarbejdsudvalg, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Folkemødet på Bornholm og sociale medier. For at repræsentere medlemmerne bedst muligt, er det vigtigt, at Finansforbundet i Nordea indgår i dialoger og får inspiration i mødet med andre

8. mar. 2023
6 min
Dansk / English

’Vi lytter, taler og gør vores indflydelse gældende – både i Nordea, i Finansforbundet og i samfundet. Det er den bedste måde at sikre, at medlemmerne får et godt arbejdsliv’, siger formand Dorrit Brandt og næstformand Mette Balck Mejlby. ’2022 bød på nye muligheder for inspiration og indflydelse’.

I en række artikler vil du her – op mod generalforsamlingen den 24. marts – kunne læse om nogle af de mange initiativer og begivenheder, hvor Finansforbundet i Nordea (FiN) har sat aftryk i året, der er gået. Læs her artiklerne med fokus på medlemmer og tillidsvalgte. Den tredje og sidste i artikelrækken fokuserer på de mange ’eksterne’ steder, hvor FiN bidrager og finder inspiration.

Alt det, du ikke ser

Som virksomhed søger Nordea hele tiden  at tilpasse sin strategi og organisation til fremtiden – og det kan have konsekvenser for medarbejderne. Nordea ændrer jævnligt organisationen, og medarbejdere får nye ledere/kolleger – og desværre sker det også, at jobs flyttes til andre lande eller helt forsvinder. 

’Det har alt sammen konsekvenser for vores medlemmer. Fagforeningerne i Union in Nordea – hvor FiN er repræsenteret sammen med de tilsvarende organisationer i Norge, Sverige, Finland og Polen – har indgået en række samarbejdsaftaler med Nordea, som giver os mulighed for komme med vores input. På den måde får Nordeas ledelse medarbejderperspektivet med, inden den træffer den endelige beslutning. Vi har i løbet af året blandt andet diskuteret Travel Guidelines, fleksibilitet og medarbejderomsætning’, fortæller Mette Balck Mejlby, som er formand for Union in Nordea. Hun understreger samtidig, at det ikke altid er muligt for fagforeningerne at fortælle medlemmerne om det tværnationale arbejde, fordi påtænkte ændringer er underlagt tavshedspligt. ’Men vi gør alt, hvad vi kan, for at bevare arbejdspladserne – i et godt og tæt samarbejde med kollegerne i de andre lande’.

Samarbejde i Danmark – formelt og uformelt

I Danmark har FiN et fint  samarbejde med såvel People-organisationen som ledelsesrepræsentanterne, hvor der står respekt om, at vi har forskellige roller og perspektiver. Vi holder møder, drikker en uformel kop kaffe mv. – og så er der de mere formelle sammenhænge, som fx Samarbejdsudvalget. ’Ud over at drøfte den aktuelle situation for Nordea og medarbejderne, har vi også over året sat emner som fleksibilitet, dataetik, senkarriere og kompetenceudvikling på dagsordenen. I flere tilfælde har debatten resulteret i konkrete initiativer, som medarbejderne har kunnet mærke’, fortæller Dorrit Brandt.

’FiN er også inviteret indenfor i arbejdet med diversitet og inklusion, og flere af os gik med i Nordeas optog til årets Pride i København for at vise, at vi bakker op om bredere mangfoldighed og bedre inklusion på arbejdspladsen’.

Finansforbundet – og nu også en hovedorganisation

Én ting er alle de områder, hvor FiN’s arbejde er rettet direkte mod Nordea. En anden er, at mange emner berører hele sektoren eller måske hele samfundet. Her skal FiN’s medlemmer også have et talerør.

’Gennem vores deltagelse i udvalg og aktiviteter i det centrale Finansforbund gør vi en indsats for, at vores medlemmer kan spejle sig i det arbejde, der foregår. Når det fx gælder regulering af sektoren, vilkår for arbejdsledige, kompetenceudviklingsområdet og support til sektorens ledere, så har vi selvfølgelig sat fingeraftryk på Finansforbundets holdninger’, fortæller Dorrit Brandt, der selv er medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse. Her var hun også med til at indstille til Finansforbundets landsmøde, at forbundet skulle meldes ind i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). ’Det var en stor beslutning – men efter vores mening den eneste rigtige. Uden en hovedorganisation er der ganske enkelt for mange vigtige områder, hvor Finansforbundets mere end 50.000 medlemmer ikke ville have indflydelse. FH inviteres for eksempel indenfor til trepartsforhandlinger med regering og arbejdsgivere – og uden et medlemskab ville det være helt lukket land for os’.

Input fra dem, der ikke ligner os

Med de store forandringer, der sker i sektoren og samfundet i disse år, er det vigtigt, at FiN følger med. Først og fremmest handler det naturligvis om at holde øje med nyheder og debat i omverdenen – men der er også mere konkrete måder at gøre det på.

’Vi deltog for eksempel igen i 2022 i Folkemødet på Bornholm. Her møder vi en masse mennesker, vi kender – og endnu flere, som vi ellers aldrig ville komme til at tale med. Dét at få input fra meningsdannere, der slet ikke ligner os, er så berigende’, fortæller Mette Balck Mejlby. ’Denne gang havde vi blandt andet fokus på diversitet og inklusion – som jo er langt bredere end blot køn og seksualitet – og tog en masse inspiration med os hjem, som vi kan arbejde videre med hos os selv’.

Dorrit Brandt var meget inspireret af bl.a. emnet dataetik, som også kom under luppen på Folkemødet. ’I Finansteltet var der en spændende debat om, hvordan dataetik og kulturen omkring den påvirker det enkelte medlem. Vi har stadig rigtig meget at lære’, vurderer hun.

Inden Folkemødet for alvor gik i gang, var Dorrit Brandt på besøg i Rønne-filialen sammen med Mads Skovlund, Helene Bløcher og Sanne Fredenslund til en god snak om hverdagen i Nordea.

Influencers

Som det ses, er FiN en vigtig spiller rigtigt mange steder. ’Vi kan ikke fortælle alt i offentligheden, og med en bestyrelse på 9 medlemmer kan vi desværre heller ikke nå at møde alle medlemmer hen over året, selv om vi virkelig gerne ville’, siger Dorrit Brandt.

’I disse år foregår der meget påvirkning via såkaldte influencers. Det prøver vi at tage til os – og derfor ser du os efterhånden mange steder digitalt. Hold gerne øje med din LinkedIn-profil – der vil du med jævne mellemrum se dine FiN-repræsentanter dele noget af det, vi går og gør, for at gøre dit arbejdsliv endnu bedre’, slutter Dorrit.

Disse – og andre – emner vil blive foldet endnu mere ud, når vi mødes til generalforsamling i Finansforbundet i Nordea den 24. marts.

Sidste chance!

Torsdag 9. marts er sidste frist, hvis du vil tilmelde dig Finansforbundet i Nordeas generalforsamling 24. marts kl. 18.00-21.30. Du skal være tilmeldt for at få stemmeret m.v., og det er nu kun muligt at tilmelde sig virtuelt - dvs. enten lokalt med dine kolleger på arbejdspladsen eller hjemmefra. Du kan ikke længere melde dig til ølsmagning eller deltagelse på Crowne Plaza Copenhagen Towers.

Læs mere om mulighederne på finansforbundet.dk/gf2023 – og tilmeld dig her.

 

Seneste nyt