Menu luk

Flere og flere får glæde af Nordea Løn

Hele 71 procent af medarbejderne har i år fået andel i lønstigning fra den individuelle del af lønpuljen i Nordea Løn. Det er faktisk flere end forventet, siger bestyrelsesmedlem Ole Lund Jensen 

19. dec. 2022
5 min
Dansk / English


Før de seneste overenskomstforhandlinger i 2020 var der en stigende utilfredshed blandt medarbejderne i Nordea over, at det kun var 20-25 procent, der fik del i den særlige lønpulje i Nordeas virksomhedsoverenskomst til individuelle lønstigninger.

Derfor arbejdede og forhandlede Finansforbundet i Nordea og Nordeas ledelse sig frem til en ny lønmodel. 

Nordea Løn er mere fair og transparent overfor den enkelte medarbejder og kom til at betyde, at langt flere ville få en ekstra lønstigning ud over det, den generelle overenskomst bidrog til. Faktisk hele 50 procent af medarbejderne, lød de ambitiøse forventninger. Men hvordan er det så gået i de to omgange, hvor Nordea Løn har været i spil?

”Det er gået bedre end forventet. Allerede første år, i 2021, var det 65,3 procent, der fik andel i den individuelle del af lønpuljen, og i år er det tal vokset til 71 procent. Så den del af aftalen har været en succes”, fortæller Ole Lund Jensen, der som mangeårigt bestyrelsesmedlem i Finansforbundet i Nordea er med til at forhandle virksomhedsoverenskomsten. 

Nordea Løn løser ikke alt

Men Ole forklarer også, at det så betyder, at den enkelte har fået lidt mindre, fordi der kun er den samme pulje at dele ud af. 

”Det har måske skabt en vis skuffelse hos nogle, der føler, at de har ydet en ekstraordinær indsats. Til gengæld har man nu langt større mulighed for at få andel i puljen år for år og dermed få en mere kontinuerlig lønudvikling”. 


”Der har hele vejen igennem været en god opbakning til modellen fra både ledelse og medarbejderside. Derfor føler jeg mig overbevist om, at Nordea Løn er kommet for at blive”, siger bestyrelsesmedlem Ole Lund Jensen. Her ses han sammen med resten af Finansforbundet i Nordeas forhandlerteam, da virksomhedsoverenskomsten 2020-23 blev forhandlet hjem. Fra venstre formand Dorrit Brandt, næstformand Mette Balck Mejlby og faglig konsulent Charlotte Hansen.

 

Det er vigtigt at forstå, at midlerne i Nordea Løn-modellen er en del af den aftalte kollektive overenskomst. Modellen er derfor ikke lavet, så den kan imødekomme gratialer, ekstraordinære lønforventninger eller større ’niveauhop’ i jobbet. Så her er det stadig den enkelte medarbejder, der må tage dialogen med sin leder om mulighederne for et lønløft. Det er så i givet fald midler, som Nordea må finde andre steder end i overenskomstmidlerne.

En stor omvæltning

Nordea Løn udgør cirka en fjerdedel af den samlede årlige pulje til lønstigning, og afsættet til, hvor meget hver enkelt får, er den årlige PLD-samtale med ens leder. Men da lønstigningen indgår som en del af den samlede lønstigning, kan man ikke direkte se af ens lønseddel, hvor meget man har fået ud af Nordea Løn. Da samtalerne desuden foregår fra november til udgangen af februar, og lønstigningen først udløses i juli, kan det være svært for nogle at se sammenhængen, siger Ole og forstår, at det kan virke lidt kompliceret:

”Uanset at den gamle lønmodel gennem 20 år var blevet træt, så er det en stor omvæltning, når vi pludselig har en helt ny model. Selvom vi syntes, at vi gjorde en stor indsats i implementeringen, så må vi nok erkende, at vi skulle have kommunikeret endnu mere – specielt det første år. Ledere og medarbejdere skulle både lære og vænne sig til en ny model”.

Han oplever, at det bevæger sig i den rigtige retning, og at dialogerne i år har været bedre - der er kommet en større forståelse af, hvordan modellen virker og skal bruges:

”Jeg tror også, at der er en generel oplevelse af, at Nordea Løn har gjort det mere transparent. Hvis man har præsteret som forventet, er det heller ikke længere muligt for lederen at sige, der ikke er penge og skubbe en lønstigning til det kommende år”, fortæller Ole. Og understreger, at indsatsen i forhold til kommunikation omkring lønmodellen vil fortsætte, blandt andet fordi der løbende kommer nye medarbejdere og ledere.

Nordea Løn har bestået

Netop nu og i de kommende måneder bliver der afholdt PLD-samtaler mellem ledere og medarbejdere helt som normalt. I modsætning til de seneste to år, er det imidlertid ikke muligt at sætte tal på lønstigningen endnu. Det afhænger af overenskomstresultatet for standardoverenskomstforhandlingerne i 2023. Når den er slut, starter forhandlingen om Nordeas virksomhedsoverenskomst, forventeligt i marts med afslutning en gang i maj.

”Derfor er det endnu alt for tidligt at sige noget om, hvor vi lander med Nordea Løn i 2023. Men der har hele vejen igennem været en god opbakning til modellen fra både ledelse og medarbejderside. Derfor føler jeg mig overbevist om, at Nordea Løn er kommet for at blive”, slutter Ole.

Nordea Løn

Afsættet for Nordea Løn er den årlige PLD, hvor medarbejder og leder har en dialog om målopfyldelse fra det forgangne år – typisk i Q1. Konklusionen vil så danne grundlag for løndialogen – der igen udmøntes i den konkrete lønregulering. 

Formålet med Nordea Løn er: ”at skabe en åben og gennemsigtig lønstruktur, hvor den enkeltes løn kan begrundes i forhold til ansvar, jobkompleksitet, kompetence, performance, efterlevelse af virksomhedsværdier samt det lønmæssige markedsniveau”.

Puljen til Nordea Løn:
2021: 0,65 procent af samlet stigning på 2,30 procent
2022: 0,65 procent af samlet stigning på 2,30 procent
Se Intra-siden om Nordea Løn

Sådan får du mest ud af din PLD-samtale
Forbered dig grundigt til din Year-end-dialog:

  • Mine mål: Hvad er gået godt – hvad har jeg gjort
  • Hvad er gået mindre godt – hvad har jeg lært
  • Hvordan har jeg bidraget til fælles målsætninger - teamet/kollegerne
  • Hvad er mine stærke sider – og hvad kan jeg udvikle? Og hvordan?

Se Intra-siden om PLD.

Seneste nyt