Menu luk

”Det er stolen ved siden af, der er den vigtigste”

Nyudnævnt chef for Kundekommunikation, Sigrid Meyer, bruger de sociale og faglige fællesskaber i Nordea til at få nye perspektiver og styrke arbejdsglæden. Nok er det flere år siden, hun var student – men hendes tid som formand for Nordea Student Network er stadig til stor gavn

7. dec. 2022
5 min
Dansk / English

”I bund og grund har jeg ikke noget særligt forhold til den stol, jeg selv sidder på. Det er stolen ved siden af, der er den vigtigste. Det er den, der sidder dér, som gør det superfedt at komme på arbejde og giver mig følelsen af, at jeg er en del af et team.”

Ordene er Sigrid Meyers, og Finansforbundet i Nordea (FiN) har mødt hende for at høre om værdien af fællesskaber set med unge øjne.

”I stedet for at sidde alene med en opgave, kan fællesskaber bruges til at blive udfordret og få gode ideer. Nu arbejder jeg jo med kommunikation, og dér er det essentielt at få andres perspektiver på. Jeg siger ofte, at jeg aldrig har set en rigtig kunde. Det er selvfølgelig ikke helt rigtigt – men det minder mig selv om, hvorfor det er så vigtigt altid at række ud. Hvad end det gælder en agent, der taler med 100 kunder om dagen, eller en produktejer, der er nede i hver en teknisk detalje – så vil de altid kunne se noget, jeg overser. Du kan ikke lave de gode løsninger alene – det kræver input udefra.”


”Det kan hurtigt se ud som om, man har valgt det som den ’lette’ løsning, men det har absolut ikke været tilfældet. Jeg har været her i otte år, fordi jeg flere gange har valgt Nordea til,” fortæller Sigrid Meyer, der netop er udnævnt som chef for Kundekommunikation.

 

Sigrid Meyer prioriterer selv at bidrage til fællesskabet.

”Hvis andre efterspørger feedback, er det jo umiddelbart lettest at takke nej og fortsætte sit eget arbejde, men det er vigtigt at stille op. Det gælder også på den sociale del – at deltage, hvis nogen har taget initiativ til noget. Det gør noget godt for samværet og arbejdsklimaet, at vi prioriterer tid sammen. Og det giver en holdånd, når vi sammen kæmper for at give kunderne gode løsninger – også når det nogle gange er lidt bøvlet,” siger Sigrid Meyer.

Studerende er en talentpulje

Trods sine 31 år har hun allerede otte år i Nordea på sit cv. Hun begyndte som praktikant, mens hun læste på Copenhagen Business School og blev siden studentermedhjælp, hvor hun var formand for Nordea Student Network - netværket for studerende i Nordea Danmark. Netværket havde op til 700 medlemmer dengang, hvoraf omtrent halvdelen arbejdede i 24/7.

”Vi havde to mål: Dels skulle vi gøre Nordea attraktiv overfor de studerende, så de ønskede at blive i banken, efter de have afsluttet deres uddannelse. Dels synliggjorde vi den talentpulje, de studerende er, over for lederne. De studerende kender allerede Nordea indefra, så det er mere ’plug’n’play’, hvis de fortsætter i en fast stilling, end hvis lederen skal ansætte én udefra,” fortæller Sigrid.

’Motorvejssystem’ på tværs af Nordea

For at styrke fællesskabet arrangerede Nordea Student Network en række faglige events, hvor de synliggjorde jobmuligheder i Nordea, fik kurser i PowerPoint og inviterede ledelsesrepræsentanter til at fortælle om deres karriere i Nordea. Derudover var der sociale events med alt fra julefrokoster til fredagsbar.

”Det handlede om at skabe et sjovt og hyggeligt fællesskab, især for de studerende i hovedkontorerne, som typisk sad i et team som den eneste student. Med Nordea Student Network kunne man finde sammen med andre i samme båd og på den måde få en tryg base,” siger Sigrid.
Tiden i Nordea Student Network gavner også Sigrid Meyer i dag.

”Takket være netværket kender jeg i dag kolleger, som laver ting langt væk fra det, jeg selv arbejder med – kun fordi vi har været studenter på samme tid. Dengang gav mit netværk af andre studenter mig et slags ’motorvejssystem’ på tværs af teams – og sådan havde mange andre det også. Det har været en kæmpe hjælp og har givet mange perspektiver. Også i dag er det en hjælp, fordi mange netop er blevet i banken.”

Udnyt forskellene

Da interviewet finder sted, er Sigrid på sin 17. dag som nyudnævnt leder – som chef for Kundekommunikation. Selv om hun er ny i rollen, har hun allerede gjort sig nogle tanker om, hvordan man som leder kan bidrage til fællesskabet.

”Det er vigtigt, at jeg som leder deler min viden, og at vi deler på tværs. De ting, der giver perspektiv for mig, giver selvfølgelig lige så meget perspektiv for kollegerne i teamet. Og så handler det om at udnytte, at vi er forskellige. Som tidligere studerende ved jeg selv, hvor vigtigt det er, at man – også selvom man kun er her 20 timer - altid føler sig inkluderet og som en vigtig del af fællesskabet. Og så tror jeg, man altid skal være ydmyg – i høj grad også som ung leder. Der vil altid være nogen, der er mere kreative eller har flere kilometer i benene – og som kollega skal man kunne mærke, hvor afgørende den viden eller kunnen er.”

 

Otte år samme sted kan se kedeligt ud på CV’et

Der er ikke mange på Sigrid Meyers alder, der har været otte år i samme virksomhed.

”Og det kan hurtigt se ud som om, man har valgt det som den ’lette’ løsning, men det har absolut ikke været tilfældet. Jeg har været her i otte år, fordi jeg flere gange har valgt Nordea til. Det samme gjaldt, da jeg gik fra student til fastansat - det var et meget bevidst valg. I processen gik det op for mig, at jeg kun overvejede mine muligheder uden for Nordea, fordi jeg troede, det ville se kedeligt ud på CV’et at være det samme sted for længe. Men virkeligheden var, at jeg allerhelst ville blive i Nordea, og at jeg fik de bedste muligheder her. Og sådan har jeg det også i dag. Og så selvfølgelig fordi, jeg stadig virkelig føler, at jeg hører til.”

Seneste nyt