Menu luk

Tillid og ansvar er vejen til god trivsel

God trivsel kræver ansvar og initiativ fra både ledere og medarbejdere. Corona-tiden har tydeliggjort, hvor det går godt – nemlig hvor der er tillid

4. maj 2020
3 min

Trivslen er under pres, og stadig flere føler sig stressede. Det viser Finansforbundets trivselsundersøgelse for finanssektoren, som senest blev gennemført kort før jul 2019.

I 2019 svarede 27 procent, at de ofte eller hele tiden havde følt sig stresset indenfor de sidste to uger. Det er mere end en fordobling siden 2009, hvor andelen blot var 11 procent. Mens stressen er gået op, er trivslen gået ned. 30 procent svarede i 2019, at de i høj grad trivedes på arbejdspladsen. I 2009 var andelen 52 procent.

Trivslen skal tages seriøst

”Tallene i sektoren går den forkerte vej. Det understreger, hvor vigtigt det er at tage trivslen seriøst. Samtidig viser undersøgelsen, hvad der skal til for at ændre billedet. Work life balance, indflydelse og arbejdsopgaver er de tre faktorer, som har den største indvirkning på medarbejdernes oplevelse af stress,” fortæller bestyrelsesmedlem Katja Larsen.

Heldigvis byder Nordea på mange solstrålehistorier. I en artikel i vores seneste medlemsblad er der en artikel om, hvordan arbejdsklimaet og trivslen har fået et gevaldigt løft i Nordea 24/7.

”God trivsel kræver en leder, der giver plads og rum til medarbejderne – og som selv spiller aktivt med. Men det kræver også, at vi som medarbejdere gør en indsats, tager dialogerne og bidrager til at gøre arbejdspladsen til et rart sted at være. Det er helt essentielt, at lederen og medarbejderen taler sammen, og at medarbejderen har modet til at sige, hvordan han eller hun har det,” siger bestyrelsesmedlem Ole Lund Jensen.

Tillid er afgørende under corona

Ligesom to mennesker opfatter en situation forskelligt, påvirker den os også forskelligt. Corona-pandemien har vendt op og ned på meget. Nærmest fra den ene dag til den anden arbejdede størstedelen af medarbejderne hjemmefra.

”I den nye situation er det ekstra vigtigt, at lederen bruger ekstra tid på medarbejderne individuelt for at mærke efter, hvordan de trives. Mit indtryk er, at corona-tiden har forstærket nogle tendenser. Dér hvor der i forvejen er tillid mellem leder og medarbejdere, er det meget lettere at tilpasse sig til den nye situation, hvor der arbejdes på distancen. Hvis tilliden derimod halter, er det udfordrende, når rammerne ændres og bliver løsere,” siger Ole Lund Jensen.

Medarbejderne skal også tage ansvar

Det er vigtigt, at medarbejderne også tager ansvar for situationen og er en del af løsningen. Og at vi er opmærksomme på både egne og kollegernes ønsker og behov.

”I corona-tiden er der virkelig mange kolleger, som har budt ind med gode og kreative forslag til, hvad der kan gøres for at give hverdagen et løft. Det har mange steder skabt en større følelse af nærvær, selv om kollegerne ikke fysisk ser hinanden. Det understreger, hvordan vi alle har et medejerskab for at øge trivslen,” siger Katja Larsen.

God trivsel = bedre indtjening

Ole Lund Jensen er slet ikke i tvivl om, at god trivsel betaler sig:

”For den enkelte medarbejder er belønningen en bedre hverdag. Men banker vinder også. Det er bevist, at god trivsel fører til langt bedre resultater og indtjening. Det smitter af på kollegaskabet, så vi bliver flere til at løfte i flok, men også på kunderne, der bliver gladere og mere tilfredse.”

 

 

 

Kom til generalforsamling!

Finansforbundet i Nordea holder virtuel generalforsamling 18. juni. Frem til generalforsamlingen kan du læse tre artikler om vigtige emner, som bestyrelsen har haft fokus på i det forgangne år:

Tillid og trivsel er vejen til god trivsel (denne artikel)

Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert!

Gode resultater gennem tæt samarbejde

 

Læs mere om generalforsamlingen her.

Tilmeld dig her senest 4. juni.

Seneste nyt