Menu luk

Kandidater til formandspost og bestyrelsen

Kirsten Ebbe Brich

Kirsten Ebbe Brich var eneste kandidat til formandsposten ved fristens udløb og modtager derfor genvalg.

 

Kære delegerede


Når disse linjer skrives er fristen for opstilling overskredet. Jeg ved derfor, at jeg er genvalgt som formand ved fredsvalg. Det er jeg meget taknemlig og glad for. TAK!

Jeg glæder mig til at fortsætte, for jeg har verdens bedste, mest spændende og mest meningsfulde job.

Jeg arbejder for, at vi i kredsbestyrelsen gør en forskel for medlemmerne hver dag.

Og sammen arbejder vi for at skabe en arbejdsplads, hvor alle kan udvikle sig, trives og føle sig inkluderet - uanset hvem man er, hvor gammel man er, og hvilken livssituation man er i.

Vi kæmper for en arbejdsplads, hvor man trives og har overskud til at være det mennesker, man gerne vil være både på arbejdet og derhjemme, og hvor der er sammenhæng mellem opgaver, kompetencer og ressourcer.

Derudover glæder jeg mig til at arbejde videre med:

 • En god og ansvarlig overenskomst-2023
 • Gode konstruktive relationer til ledelsen/HR
 • Synliggørelse af vores fede fagforeningstilbud og vores fællesskab

Og jeg glæder mig til at gøre det sammen med gode og engagerede kolleger i kredsbestyrelsen og i kredsens sekretariat og med jer.

Lad os sammen gøre Danske Bank til en endnu bedre arbejdsplads og gøre Finansforbundet til en endnu stærkere fagforening.

Faktaboks

 • Kirsten Ebbe Brich
 • Formand, Finansforbundet i Danske Bank (tidl. Group It)
 • Ansat i Danske Bank i 26 år
 • Tillidsvalgt i 18 år
 • Bor i Slangerup

Læs mere om Kirsten på LinkedIn

 

Susanne Arboe

Danske Bank skal være en sund og fleksibel arbejdsplads.

Vi oplever nærmest dagligt forandringer. Der afskediges, før lovede lettelser er effektueret, ressourcer og opgaver hænger ikke sammen, derfor er det vigtigt, at der konstant er fokus på medarbejdernes vilkår, trivsel og arbejdsglæde.

For mig er gode sunde arbejdsvilkår et vigtigt kerneområde. Kredsbestyrelsen skal være med til at sikre, at alle kan have et arbejdsliv i balance, hvor ingen føler sig UTILSTRÆKKELIG, og hvor man ikke bliver SYG af at gå på arbejdet.

Trivsel og et godt arbejdsmiljø har altid været det gennemgående tema i mit arbejde og der, hvor jeg har min spidskompetence, og da det er et område jeg ønsker at arbejde videre med, har jeg brug for DIN stemme.

 • Jeg er ikke bange for at sige min mening eller formidle budskaber til dem, der har mulighed for at ændre på tingene.
 • Jeg er struktureret, har gennemslagskraft, og er altid forberedt.

 • Jeg ved, hvad der kræves og har stadig masser af energi.

 • Jeg arbejder altid loyalt for at finde de løsninger i en forhandlingssituation, der tjener opgaven bedst.


Jeg genopstiller, fordi jeg DRØMMER om at være med til sikre, at VORES arbejdsplads bliver en sund og fleksibel arbejdsplads.

Faktaboks

 • Susanne Arboe
 • Kredsbestyrelsesmedlem, Finansforbundet i Danske Bank
 • Ansat i Danske Bank i 34 år
 • Tillidsvalgt i 29 år
 • Bor i Roskilde

Læs mere om Susanne på LinkedIn

Bente Bang

6 år er der gået, siden jeg forlod mit skønne job som pensionskonsulent for at blive fuldtids tillidsrepræsentant i kredsbestyrelsen.

3 år er der gået, siden I genvalgte mig - og mine kollegaer i kredsbestyrelsen valgte mig til næstformand.

Læringskurven har været stejl og udviklende og jeg håber, at I vil give mig opbakning til endnu 3 år.

Som næstformand har jeg været med til at udbygge og forbedre samarbejdsrelationen med HR og koncernens ledelse. Jeg har et positivt og løsningsorienteret mind-set, og det er der god brug for i en koncern med konstante forandringer, hvor hensynet til mennesket ikke altid vejer tungest. Blikket for det enkelte menneske er et vigtigt kendetegn ved mig.

Jeg har stået i front for at udvikle vores interne arbejdsform, så vi nu er et team med fokus på fælles ejerskab, vidensdeling og bedst mulige udnyttelse af vores mange forskellige kompetencer.

Diversitet og Inklusion står meget højt på min politiske dagsorden og jeg arbejder for, at der kommer reel handling ud af de fine ord i koncernens politikker. Det gør jeg, fordi vi får den bedste arbejdsplads, hvis der er plads til masser af forskellighed - også når det handler om alder.


Faktaboks

 • Bente Bang
 • Næstformand, Finansforbundet i Danske Bank
 • Ansat i Danske Bank siden 1984
 • Tillidsrepræsentant siden 2003
 • Bor i København

Læs mere om Bente på LinkedIn
Dorte Annette Bielefeldt

Sammen er vi fremtiden.

Vi skal tilbage til stolthed og have fokus på medarbejderne. Medarbejderne skal ikke bare erstattes, de skal udvikles, så vi sammen kan vise, vi er stærkere, når vi samarbejder og står sammen, også når verden vender ryggen til.

Jeg er stadig engageret, målrettet og vil fortsat arbejde for at:

 • Alle trives i jobbet via gode arbejdsvilkår.
 • Samarbejde og indflydelse forbedres på alle niveauer.
 • Vi kommer endnu tættere på medlemmer og tillidsrepræsentanter.
 • Det vi laver giver medlemsværdi.
 • Alle løbende bliver kompetenceudviklet.

Jeg er optaget af, hvad I tillidsrepræsentanter oplever i hverdagen, og ALTID klar til at støtte jer. Der skal fortsat lægges kræfter i samarbejde og fastholde Koncernen på at overholde indgåede aftaler til gavn for alle. Der skal tillige arbejdes med dialog og tillid mellem ledelse, medlemmer, tillidsrepræsentanter og FiDB.

Det er vigtigt, vi bevarer den gode tone og arbejder videre på samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Jeg er stadig bevidst om vigtigheden af at have indflydelse og er opmærksom på at stå fast og tage det ansvar, der følger med.

Jeg ønsker fortsat at være en del af Finansforbundet i Danske Bank, så vi sammen kan arbejde for, at vores medlemmer lykkes i deres arbejdsliv.

Faktaboks

 • Dorte Anette Bielefeldt
 • Kredsbestyrelsesmedlem, Finansforbundet i Danske Bank (privatrådgiver)
 • Ansat i Danske Bank i 35 år
 • Tillidsrepræsentant i 24 år
 • Bor i Ishøj

Læs mere om Bente på LinkedIn

Ida Schrøder Kilde

Hvad er vigtigt for mig? Uden at tøve kan jeg sige; det er stadig tillidsrepræsentanterne! For mig er det grundlæggende, at vi har de bedste vilkår til vores tillidsrepræsentanter, ligeså vel som vi har til vores medlemmer.

Såfremt vores tillidsrepræsentanter ikke får de fornødne redskaber og rammer for at kunne udvikle sig og skabe værdi for vores medlemmer, så har vi ikke længere en stærk organisation. Mit største ønske er, at vores tillidsrepræsentanter bliver set, anerkendt og får medindflydelse. Af medlemmerne, af koncernen og af FiDB.

Betyder det så, at FiDB ikke skal være synlige og gemme sig bag tillidsrepræsentanterne? Bestemt ikke. Vi skal og bør i højere grad blive mere synlige og markedsføre os selv bedre.

Det er dog lettere sagt end gjort, og kræver kreativitet og opfindsomhed.

Hvis vi skal gøre os forhåbninger om fortsat at være relevante, og bibeholde vores position, så vi fortsat kan forhandle vores gode vilkår, så er dette en nødvendighed. Både tillidsrepræsentanter og FiDB’s synlighed er to ekstremt vigtige faktorer for, at vores medlemmer lykkedes i deres arbejdsliv, som er FiDB’s kerneopgave. Det kræver et stærkt sammenhold og samarbejde. Dette er jeg klar til at stå på mål og i front for.

Faktaboks

 • Ida Schrøder Kilde
 • Kredsbestyrelsesmedlem, Finansforbundet i Danske Bank
 • Ansat i Danske Bank i 18 år
 • Tillidsvalgt i 8 år
 • Bor i Ølstykke

Læs mere om Ida på LinkedIn

 

Kirsten Lund

Med 6 år i kredsbestyrelsen, en drøm af en opgaveportefølje med overenskomsten og sagsbehandling som mine primære opgaver og med de måske bedste kolleger i banken, så har jeg lyst til og mod på 3 år mere.

Om 1 år kommer der en ny standardoverenskomst, som jeg gerne vil følge til dørs. At tage den fra det til tider abstrakte niveau og sikre, at den også fungerer på det konkrete niveau hos os i Danske Bank og hos jer og vores medlemmer, er vores fornemste opgave i kredsen, og den vil jeg fortsat gerne være en del af.

Mine stærke sider er kreativitet, iderigdom og detaljeforståelse. Jeg har en lynhurtig processor i hovedet, og jeg er god til at gøre det komplicerede stof tilgængeligt og forståeligt for de fleste.

Jeg vil gerne stille min viden, energi og tid til rådighed for jer, så vi kan få mere af det gode, vi allerede har. Og få fikset noget af det knap så gode, som desværre også er en del af vores hverdag. Derfor vil jeg blive glad for din stemme på generalforsamlingen.

Faktaboks

 • Kirsten Lund
 • Kredsbestyrelsesmedlem, Finansforbundet i Danske Bank
 • Ansat i Danske Bank i 11 år
 • Tillidsvalgt i 14 år, heraf 11 år i Danske Bank
 • Bor i Taastrup

Læs mere om Kirsten på LinkedIn

Frank Fredslund Nielsen

Jeg stiller op til valget disse tre hovedtemaer

 • Samarbejde
 • Udvikling
 • Trivsel

Jeg har meget at byde ind med, via 28 år i koncernen, heraf de sidste 3 år på kredskontoret.

Arbejdslivet er i disse år underlagt store forandringer – pludselig sad vi alle hjemme ved spisebordet, på børneværelset eller i sommerhuset.

Det var ikke gået uden en god aftale om mulighederne for hjemmearbejde.

Vi skal som fagforening konstant være klar til at samarbejde med resten af organisationen – både tillidsrepræsentanter, medlemmer,

Finansforbundet og banken. Samarbejde er vejen frem, hvis vi vil have vores interesser på dagsordenen til gavn for vores medlemmer.

Vi skal være klar til at udvikle vores holdninger og syn på omgivelserne. Det der var det rigtige for blot få år siden kan være forældet i dag.

Vi skal være modige i vores tilgang til at indgå nye alliancer og til at prøve tingene af.

Medlemmernes fysiske og mentale trivsel er vores vigtigste mål i arbejdet på alle niveauer – både på arbejdspladsen såvel som på

hjemmekontoret.

Samarbejde, udvikling og trivsel er de nøgleord jeg vil fokusere på, hvis jeg bliver genvalgt til bestyrelsen i Finansforbundet i Danske Bank.

Jeg har energien og lysten til at føre det ud i livet.

Faktaboks

 • Frank Fredslund Nielsen
 • Kredsbestyrelsesmedlem, Finansforbundet i Danske Bank
 • Ansat i Danske Bank i 28 år
 • Tillidsvalgt i 12 år
 • Bor i Holbæk

Læs mere om Frank på LinkedIn


Hvis ikke denne kandidat opnår valg til kredsbestyrelsen, ønsker kandidaten at stille op som suppleant.

Gunver Sommer

VI KLARER OS BEDST, NÅR VI KLARER OS SAMMEN

Vi er forskellige, vores tilgang til at løse hverdagens udfordringer er forskellige, nogen lykkes med noget, vi udfordres af andre steder. Vi skal lære af hinanden.

Som tillidsrepræsentant og områdetillidsrepræsentant har det altid været en stor drivkraft for mig at være en del af et forpligtende fællesskab, hvor VI er større end JEG. Den bedste løsning for det enkelte medlem skal altid være i fokus, men for mig er det lige så vigtigt, at vi kigger bredt og tænker konsekvenserne og mulighederne for fællesskabet ind i de løsninger vi finder.

Mange år i en meget omskiftelig bank har lært mig at navigere i skiftende kulturer og værdier. Min nysgerrighed har givet mig modet til at møde det nye med en tro på, at vi, ved at søge samarbejde og fælles konstruktive løsninger med både ledelse, HR, kolleger og tillidsvalgte, kan nå de bedste resultater.

Det er vigtigt for mig at det, vi arbejder med, tager afsæt i den konkrete oplevede virkelighed hos vores medlemmer.

Vi er ansat i en bank i konstant bevægelse. Det skal også afspejles i kredsbestyrelsen, og i år kan det være mig, der bringer den bevægelse ind.

Faktaboks

 • Gunver Sommer
 • Senior IT Specialist, Personal & Business Customers Domain Area
 • Ansat i Danske Bank i 32 år
 • Tillidsrepræsentant i 8 år
 • Bor i Rødovre

Læs mere om Gunver på LinkedIn

Hvis ikke denne kandidat opnår valg til kredsbestyrelsen, ønsker kandidaten at stille op som suppleant.

Peter Gaardsdal Sørensen

Stor erfaring - bredt netværk.

Bestyrelsesarbejdet motiverer og giver mig energi til at arbejde for en sund og retfærdig arbejdsplads, hvor vi udnytter hinandens kompetencer og værdier bedst muligt.

I den seneste periode har jeg arbejdet med:

 • Finanskompetencepuljen i forhold til synlighed, skabelse af nye tilbud og sikre, at alle gør brug af tilbuddet. De sidste 3 år har flere og flere brugt puljen.
 • I kompetenceudvalget har vi sat certificering og Grow@Danske til debat ud fra dialog med vores områdetillidsrepræsentanter. Vi presser på for en mere simpel og mere dansk Grow@Danske samt målrettede certificeringer.
 • Koordinator på vores dialog med koncernen via europæisk og nationalt samarbejdsudvalg samt koordinator i forhold til bestyrelsen på organisationsændringer. Jeg har gennem de sidste 3 år prøvet at skabe bedre oplæg til møderne og sikre inddragelse og sammenhæng på tværs af fora.

Jeg er typen, der ofte siger min mening og prøver at påvirke beslutningen både i bestyrelsen og koncernen. På bankens generalforsamling efterlyste jeg samfundsansvar og stillede spørgsmål ved den fortsatte udflytning af arbejdspladser til udlandet.

Jeg prioriterer samarbejdet med tillidsrepræsentanter og medlemmer højt, dette er vigtigt i bestyrelsesarbejdet og i dialogen med koncernen.

Tak for alle input fra jer tillidsvalgte - det er guld.

Faktaboks

 • Peter Gaardsdal Sørensen
 • Kredsbestyrelsesmedlem, Finansforbundet i Danske Bank
 • Ansat i Danske Bank i 34 år
 • Tillidsvalgt i 21 år
 • Bor i Aarhus

Læs mere om Peter på LinkedIn

Lars Aabling-Thomsen

Det nytter at samarbejde.

Det er vores kernekompetence at samarbejde på mange niveauer i organisationen. Med den fart omverdenen og koncernen ændrer sig, vil den evne til stadighed skulle bruges.

Jeg samarbejder med tillidsrepræsentanterne, ledelsen og det centrale Finansforbund.

Med tillidsrepræsentanterne for at forbedre de vilkår, de arbejder under. Med ledelsen for, at vores medlemmer behandles ordentligt i hverdagen. Med Finansforbundet, fordi det er dem, der forhandler vores standardoverenskomst.

Mine primære indsatsområder har været – og vil forsat være:

 • Synlighed og hvervning – og gerne gennem medlemsmøder, som dem jeg var med til at arrangere i år.
 • Styrke den tætte dialog til TR og medlemmerne – netop via synlighed.
 • Pleje den vigtige relation til ledelsen – uanset hvor vi møder dem.

Vi skal turde sige fra, når det er nødvendigt også selvom det kan være svært.

Vi hører fra ledelseslagene, der er et frugtbart samarbejde med den tillidsrepræsentanterne. Det vidner om, at det store arbejde vores TR udfører gør en forskel.

Men noget af det vigtigste for mig er, at sikre vores kolleger en arbejdsplads og en arbejdsdag, de har lyst til at stå op til om morgenen.

Det kræver samarbejde.

Jeg vil glæde mig til at forsætte dette vigtige arbejde sammen med jer.

Faktaboks

 • Lars Aabling-Thomsen
 • Kredsbestyrelsesmedlem, Finansforbundet i Danske Bank
 • Ansat i Danske Bank i 24 år
 • Tillidsvalgt i 13 år
 • Bor på Frederiksberg

Læs mere om Lars på LinkedIn


Hvis ikke denne kandidat opnår valg til kredsbestyrelsen, ønsker kandidaten at stille op som suppleant.

Bo Bjarnø Petersen

Kære kolleger

Vores nuværende Kredsbestyrelse har efter min mening gjort det rigtig godt. Den indsats vil jer gerne anerkende ved at stille op til posten som suppleant i den kommende valgperiode og dermed være klar til at springe til, skulle det det blive nødvendigt.

For dem, der ikke kender mig, kan jeg kort fortælle, at jeg går for at være lyttende, løsningorienteret og udstyret med stærk retfærdighedssans. Jeg har været ansat i banken i 37 år og tillidsrepræsentant i 16 år.

Jeg har derfor et stort kendskab til banken og et ligeså stort netværk, som jeg kan trække på og bruge konstruktivt til gavn for medlemmerne af Finansforbundet i Danske Bank.

Faktaboks

 • Bo Bjarnø Petersen
 • Senior Event Consultant, Group Communications, Brand & Marketing 
 • Ansat i Danske Bank i 37 år
 • Tillidsrepræsentant i 16 år
 • Bor i København

Læs mere om Bo på LinkedIn