Menu luk

Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Finansforbundet i Danske Bank 5. maj 2022

1. mar. 2022
1 min

Finansforbundet i Danske Bank indkalder hermed til generalforsamling torsdag 5. maj 2022 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Generelforsamlingen er Finansforbundet i Danske Banks øverste myndighed og er åben for alle medlemmer.

Generalforsamling 2022

Tilmeld dig generalforsamlingen 5. maj

Tilmeldingen genererer en kvittering, du skal medbringes til generalforsamlingen som dokumentation for tilmelding.

Valg til kredsbestyrelsen og andre poster

På generalforsamlingen skal vi blandt andet vælge formand og medlemmer af kredsbestyrelsen, ligesom der skal vælges bestyrelsessuppleanter, interne revisorer, revisorsuppleanter og statsautoriseret revisor.

Hvis du er interesseret i at stille op til en posterne, kan du bede om en uforpligtende samtale med formandskabet for Finansforbundet i Danske Bank. Kontakt formand Kirsten Ebbe Brich på kebb@danskebank.dk.

Opstilling til nævnte poster skal ske senest 4 uger før generalforsamlingen, det vil sige 7. april 2022.

Forslag til generalforsamlingen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formand Kirsten Ebbe Brich på kebb@danskebank.dk senest 4 uger før generalforsamlingen, altså senest 7. april 2022.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 3. Bestyrelsens beretning om Finansforbundet i Danske Banks virksomhed siden seneste ordinære generalforsamling
 4. Orientering om Finansforbundets virksomhed
 5. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse og decharge
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
  a) Formand
  b) 9 bestyrelsesmedlemmer
  c) 3 bestyrelsessuppleanter
  d) 2 interne revisorer
  e) 2 interne revisorsuppleanter
  f)  Statsautoriseret revisor
 8. Eventuelt

Læs meget mere om generalforsamlingen

Seneste nyt