Menu luk

Hvis du har problemer med at tilmelde dig et arrangement, kan du sende en mail med navn og medlemsnummer/CPR-nummer til arrangementer@finansforbundet.dk 

Din fagforening

Hvem er bestyrelsen, hvad er vores vedtægter, og hvornår er der generalforsamling? Læs mere og find ud af det her.

Introduktion til Finansforbundet i Danske Bank

Her kan du få et overblik over, hvad det vil sige at være tillidsrepræsentant i Finansforbundet i Danske Bank.

Introduktion til Finansforbundet i Danske Bank

Finansforbundet i Danske Banks bestyrelse

Bestyrelsen i Finansforbundet i Danske Bank består af tillidsvalgte fra alle dele af banken. Bestyrelsen vælges af bankens tillidsrepræsentanter for tre år af gangen.

Den nuværende bestyrelse er:

(fra venstre): Frank Fredslund Nielsen, Lars Aabling-Thomsen, Ida Schrøder Kilde, Bente Bang (næstformand), Kirsten Ebbe Brich (formand), Peter Gaardsdal Sørensen, Dorte Bielefeldt, Kirsten Lund, Carsten Eilertsen og Susanne Arboe.

Foto: Martin Dam Kristensen

Læs bestyrelsens konstituering

Vedtægter og forretningsorden

Vedtægterne danner reglerne og rammerne for Finansforbundet i Danske Banks virke.

De kan kun ændres af generalforsamlingen – kredsens øverste myndighed.

Finansforbundet i Danske Banks vedtægter (pdf)

Finansforbundet i Danske Banks forretningsorden (pdf)

Jubilæumsfondens fundats (pdf)

 

 

Generalforsamling og repræsentantskab

Finansforbundet i Danske Bank afholder generalforsamling hvert tredje år. I de mellemliggende år afholdes et repræsentantskabsmøde. 

  • Næste generalforsamling afholdes den 5. maj 2022
  • Næste repræsentantskabsmøde afholdes den 9. september 2021. 

Repræsentantskabsmøde 2021

Finansforbundet i Danske Bank afholder repræsentantskabsmøde den 9. september kl. 9.30 - 13.00 på Munkebjerg Hotel i Vejle. 

Her finder du relevante dokumenter:

 

Læs indkaldelsen (pdf) - publiceret 16. juli 2021

Læs dagsordenen (pdf) - publiceret 16. juli 2021 

Forretningsorden til repræsentantskabsmøde (pdf) - publiceret 16. juli 2021 

Årsregnskabet for jubilæumsfonden 2020 (pdf) - publiceret 16. juli 2021 

Årsregnskab for Finansforbundet i Danske Bank 2020 (pdf) - publiceret 16. juli 2021 

Budget 2021 (pdf) - publiceret 9. august 2021

Sammendrag fra Finansforbundet i Danske Banks repræsentantskabsmøde - Publiceres kort efter mødet(pdf)

Generalforsamling 2019

Finansforbundet i Danske Bank afholdt ordinær generalforsamling den 23. maj 2019 på Munkebjerg Hotel i Vejle.

Læs dagsordenen (pdf)

Hent årsregnskaber for 2016-2018 (pdf)

Læs den skriftlige beretning (pdf)

Læs referatet af generalforsamlingen (pdf)

Dokumenter fra tidligere generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder kan udleveres ved henvendelse til Finansforbundet i Danske Banks sekretariat.