Menu luk

Din fagforening

Hvem er bestyrelsen, hvad er vores vedtægter, og hvornår er der generalforsamling? Læs mere og find ud af det her.

Introduktion til Finansforbundet i Danske Bank

Få et hurtigt overblik over vores arbejde i Finansforbundet i Danske Bank i denne pdf, der er målrettet vores tillidsrepræsentanter.

Andre med interesse for Finansforbundet i Danske Bank må naturligvis også gerne læse med. 

Introduktion til Finansforbundet i Danske Bank (pdf)

Bestyrelsen i Finansforbundet i Danske Bank

Bestyrelsen i Finansforbundet i Danske Bank består af tillidsvalgte fra alle dele af banken. Bestyrelsen vælges af bankens tillidsrepræsentanter for tre år af gangen.

Den nuværende bestyrelse er:

(fra venstre): Dorte Bielefeldt, Frank Fredslund Nielsen, Bente Bang (næstformand), Gunver Sommer, Kirsten Ebbe Brich (formand),Lars Aabling-Thomsen, Ida Schrøder Kilde, Susanne Arboe, Kirsten Lund og Peter Gaardsdal Sørensen.

Foto: Martin Dam Kristensen

Generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder

Repræsentantskabsmøde 2024


Repræsentantskabsmødet afholdes 5. september 2024 på Munkebjerg Hotel i Vejle. 

Dokumenter

Læs indkaldelsen (pdf) - publiceret 8. juli 2024

Læs dagsordenen (pdf) - publiceret 8. juli 2024

Forretningsorden (pdf)

Årsregnskab 2023 (pdf) - publiceret 26. april 2024

Budget 2024 (Excel) - publiceret 26. april 2024

Regnskab for jubilæumsfonden 2023  (pdf) - publiceret 17. juni 2024


Generalforsamling 2022     

Præsentation af kandidater til formandspost og bestyrelse

Se, hvem der er valgt som formand, og hvem der stillede op til bestyrelsen og som suppleant - publiceret 21. april 2022


Dokumenter

Den skriftlige beretning (pdf) - publiceret 20. april 2022

Indkaldelsen (pdf) - publiceret 22. februar 2022

Dagsorden (pdf)- publiceret 15. marts 2022

Forslag til vedtægtsændringer (pdf) - publiceret 15. marts 2022

Forretningsorden (pdf) - publiceret 16. marts 2022

Årsregnskab 2019, 2020, 2021 samt budget 2022 (pdf) - publiceret 15. marts 2022

Referat af generalforsamlingen (pdf) - publiceret 24. maj 2022
-
Bilag 1 til referatet: Den mundtlige beretning (pdf)
-
Bilag 2 til referatet: Økonomi (pdf)
-
Bilag 3: Vedtægtsændringer (pdf)


Dokumenter fra tidligere generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder kan udleveres ved henvendelse til Finansforbundet i Danske Banks sekretariat.

Vedtægter og forretningsorden

Vedtægterne danner reglerne og rammerne for Finansforbundet i Danske Banks virke.

De kan kun ændres af generalforsamlingen – kredsens øverste myndighed.

Finansforbundet i Danske Banks vedtægter (pdf)

Finansforbundet i Danske Banks forretningsorden (pdf)

Jubilæumsfondens fundats (pdf)