Menu luk

Medarbejdervalg til bestyrelsen i Danske Bank: "Vi har en detaljeret viden"

En virksomhedsbestyrelse består af personer, der hver især bidrager med kompetencer til gavn for virksomheden. Men kender du de personer, der repræsenterer medarbejderne og dermed dig i bestyrelsen? Mød to af dine repræsentanter i Danske Banks bestyrelse, inden der igen er medarbejdervalg til bestyrelsen i starten af 2022.

9. dec. 2021
4 min

Det store spørgsmål er: Hvordan kommer det dig som ansat i Danske Bank og medlem af Finansforbundet til gavn, at bestyrelsen i Danske Bank har fire medarbejdervalgte repræsentanter?

To af de fire repræsentanter, Kirsten Ebbe Brich og Bente Bang, har siddet i bestyrelsen siden henholdsvis 2014 og 2018.

Set fra deres perspektiv er der en række fordele for både virksomhed og ansatte ved at have medarbejdere i bestyrelsen.

”Som medarbejdere har vi mulighed for at bringe en viden til bordet, som bestyrelsen ellers aldrig ville høre om. Den viden får vi blandt andet fra vores store netværk af tillidsvalgte i alle dele af koncernen”, siger Kirsten Ebbe Brich (tv) og Bente Bang.

Medarbejdernes perspektiv ind i bestyrelsen

”Som medarbejdere har vi mulighed for at bringe en viden til bordet, som bestyrelsen ellers aldrig ville høre om. Fra vores daglige arbejde har vi en omfattende viden om, hvordan medarbejderne i alle dele af koncernen har det, og hvordan de oplever de beslutninger, der bliver truffet. Den viden får vi bl.a. fra vores store netværk af tillidsvalgte i alle dele af koncernen.

Det betyder også, at vi kan nuancere fortællingen om situationen i banken”, siger Kirsten Ebbe Brich.

Perspektivet fra bestyrelsen ind i arbejdet i Finansforbundet i Danske Bank

Kirsten og Bente kan som henholdsvis formand og næstformand i Finansforbundet i Danske Bank bruge viden fra bestyrelseslokalet som baggrundstæppe i det daglige arbejde med den øvrige kredsbestyrelse og de mange tillidsrepræsentanter.

Bente forklarer:

”Det er klart, at tavshedspligten er massiv, og den er aldrig til diskussion. Vi ser rollen som tillidsvalgt og bestyrelsesrollen som to positioner, hvorfra medarbejdernes interesser kan varetages. Vi kan sagtens se forskel på de to roller, og er fuldt bevidste om, at det er noget forskelligt, som skal foregå i bestyrelseslokalet og udenfor. Så det er ikke sådan, at kasketterne blandes sammen, men vi ser en god synergi og sammenhæng.”

Kirsten er som formand for Finansforbundet i Danske Bank også medlem af Hovedbestyrelsen i Finansforbundet og tilføjer:

”Jeg ser også en ret stor synergi mellem arbejdet i Hovedbestyrelsen og bestyrelsesrollen, bl.a. fordi jeg gennem arbejdet i Hovedbestyrelsen får en bred indsigt i hele den finansielle sektor.”

Relationer til bestyrelsesmedlemmer og direktion

Men ifølge Kirsten og Bente er det ikke kun selve møderne, der giver værdi.

”Som en del af bestyrelsen er der en række anledninger rundt om møderne, som vi bruger aktivt til at skabe relationer til både bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af direktionen. Det kan være ting, som ikke er relevante at bringe op på selve bestyrelsesmødet, men som egner sig langt bedre til en 1:1 snak i en pause. Denne relationsopbygning bruger vi meget energi på, og det gør det nemmere, hvis vi en dag har brug for at henvende os til Carsten Egeriis, Karsten Breum eller andre fra direktionen om en konkret udfordring. Vejen bliver kortere, fordi vi kender dem fra bestyrelseslokalet”, siger Kirsten.

Bente supplerer:

”Vi oplever også, at Carsten Egeriis bruger os mere uformelt. Sammen med de to øvrige medarbejdervalgte, Thorbjørn Lundholm Dahl og Charlotte Hoffmann, mødes vi med ham en gang i kvartalet til en fri og uformel snak om det, der er aktuelt her og nu.”

Input fra medlemmer og tillidsrepræsentanter er afgørende

En forudsætning for at kunne udfylde bestyrelsesrollen godt er kendskab til de lokale udfordringer, medarbejderne møder.

”Vi har et stort netværk af tillidsvalgte, som vi heldigvis hører fra hele tiden via deres kontaktpersoner i kredsbestyrelsen. Ad den vej får vi meldinger fra hver en krog af organisationen, så vi ved om en specifik oplevelse er en enlig svale”, siger Kirsten, og Bente supplerer: ”For os er det vigtigt at tillidsrepræsentanterne har gode og tætte relationer til deres ledere og kolleger, og at vi så supplerer med og arbejder for relationerne i bestyrelsen og direktionen”.

Ulemper ved at sidde i bestyrelsen

Som medlem af bestyrelsen får man adgang til en række informationer, man ikke må dele med nogen og ikke kan bruge direkte i sit arbejde.

”Der bliver diskuteret ting og taget beslutninger, der ikke rimer på vores medarbejderhjerte og vores fagforeningsbaggrund. Råber vi op: Ja da, men de medarbejdervalgte udgør kun 1/3 af bestyrelsen, siger Kirsten og uddyber:

”Det er klart, at fortroligheden er den største ulempe ved at sidde i bestyrelsen. Men det bliver til fulde opvejet af at få adgang til informationer på et tidligt tidspunkt og få en direkte adgang til bestyrelse, direktion og andre nøglepersoner. Den indsigt og de relationer, der kommer med rollen kommer medlemmerne til gavn”.

Fakta om medarbejdervalget til bestyrerlsen

  • Valget finder sted hver 4. år
  • Løber fra generelforsamlingen i marts 2022 til generelforsamlingen i marts 2026
  • Der skal findes i alt 4 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, da medarbejdervalgte skal udgøre 1/3 af bestyrelsen (samme antal som halvdelen af de generalforsamlingsvalgte). Ulighed i antal opgøres i de medarbejdervalgtes favør.
  • Forud for valget nedsættes en valgkomite med repræsentanter fra både ledelse og medarbejdere. Valgkomiteen fastsætter reglerne for og står for gennemførsel af valget.

Seneste nyt