Menu luk

Medarbejdere i bestyrelsen er eksperter i organisationen

Det er en god idé at stemme på fagligt valgte til at repræsentere medarbejderne i virksomhedens bestyrelse, fordi det sikrer en sammenhæng til arbejdet i samarbejdsudvalget, og fordi de har den største viden om, hvad der rører sig blandt medarbejderne, mener Finansforbundets formand Kent Petersen.

13. dec. 2021
3 min

Som medarbejder har man mulighed for at få indflydelse på sammensætningen af bankens bestyrelse. Her sidder de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer med om bordet, hvor de store beslutninger træffes, og derfor er det også vigtigt, at man gør brug af sin stemmeret. Men hvad skal man egentlig lægge til grund for sin beslutning, når der er valg af medarbejderrepræsentanter til bankens bestyrelse?

Ifølge Finansforbundets formand Kent Petersen bør man sætte sit kryds ud for en tillidsvalgt med baggrund i det faglige system.

”Det giver rigtig god mening, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har baggrund som tillidsvalgte i det faglige system og kredsbestyrelsen, fordi der her ligger den største viden om, hvad der rører sig blandt medarbejderne”, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

”Det er vigtigt, at medarbejderne vælger en repræsentant, som også er en del af bankens samarbejdsudvalg (SU), fordi det sikrer en sammenhæng mellem de emner, der behandles der og i bestyrelsen. Derfor giver det rigtig god mening, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har baggrund som tillidsvalgte i det faglige system og kredsbestyrelsen, fordi der her ligger den største viden om, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Man kan sige, at de er eksperter i organisationen, og det er netop den viden og rolle, de skal varetage i bankens bestyrelse”, siger Kent Petersen.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal bidrage med deres kendskab til organisationen og medarbejdernes hverdag, når der træffes beslutninger i bestyrelsen.

”Det er ikke de medarbejdervalgte repræsentanters primære opgave i bestyrelsen at kigge på for eksempel kreditsager eller andet helt fagspecifikt. I bestyrelsen er banken dækket ind af de aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges ud fra de den juridiske og økonomiske erfaring og ekspertise, de besidder. De medarbejdervalgt bringe noget helt afgørende til bordet – nemlig deres kendskab til virksomheden, kulturen og dagligdagen i praksis. Det kræver indsigt i selve organisationen og de mennesker, der udgør den til hverdag, og her har tillidsvalgte fra det faglige system og kredsbestyrelsen et meget solidt og uvurderligt grundlag at stå på for i sidste ende at gøre en positiv forskel for både medarbejderne og banken”, siger Kent Petersen.

Medarbejdere gør en forskel i bestyrelsen

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (MAB’ere) bidrager med vigtig viden om, hvad der rører sig i virksomheden, konkluderer en undersøgelse, som konsulent Nina Fauerholm foretog for Finansforbundet i 2016.

Ifølge undersøgelsen, der blandt andet er baseret på interviews med en række MAB’ere og bestyrelsesformænd, ser de tillidsvalgte MAB’er som repræsentanter for en stor gruppe medarbejdere. De ser det som en fordel, at de har en tillidsmandsstruktur eller et feedbacksystem, hvor de med jævne mellemrum er i kontakt med alle organisationens medarbejdere.

Desuden opfatter de tillidsvalgte MAB’er sig som mere frie i forhold til ledelsen, fordi de ikke i samme grad som ikke-tillidsvalgte behøver at tage bestik af ledelsen.

De tillidsvalgte MAB’er opfatter det som meget værdifuldt, at de i bestyrelsen bliver en del af virksomhedens mangfoldige, strategiske indsatser, og netop koblingen mellem arbejdet i bestyrelsen og tillidsmandsarbejdet gør, at de kan bistå med implementeringen af de beslutninger, der træffes i bestyrelsen. Lige netop den position kan dog også lægge et pres på den enkelte, fordi der kan opstå en loyalitetskonflikt.

Seneste nyt