Menu luk

TR-arbejde under pres

Ledelsens forståelse for, at det tager tid at løse opgaver som tillidsrepræsentant er ikke altid en selvfølge. Det ved Pia Staal Christensen, Danske Bank, der dog er tilfreds med sin egen tildelte tid til opgaverne.

Af Birgitte Aabo

”Behovet for dybere samtaler er vokset her efter corona. Flere vil gerne vende deres situation med tillidsrepræsentanten. Fyringsrunder og mere arbejdspres på den enkelte medarbejder giver også flere henvendelser”.

Pia Staal Christensen er både tillids- og områdetillidsrepræsentant i Danske Bank. Det har hun en aftale om at måtte bruge en femtedel af sin arbejdstid på, altså cirka en dag om ugen.

”Det passer nogenlunde, når man ser det over et år. Nogle perioder er selvfølgelig mere intense end andre, og har en kollega brug for at tale med mig en lørdag, så er det bare det, vi gør”.

Områdetillidsrepræsentanten fortæller, at hun er blandt de heldige, der her forstående ledere:

”Derfor oplever jeg det ikke som et problem. Men det er det andre steder, både i og udenfor Danske Bank”.

Drøftes med arbejdsgiverne

Problemer med at få tid nok til rollen som tillidsrepræsentant italesættes jævnligt, fx ved den seneste aftalekonference. Det er derfor også et emne, der vægtes af Finansforbundet ved kommende overenskomstforhandlinger.

”Ikke alle har en ledelse, der indser, at tillidsrepræsentantens arbejde er centralt at give plads til. Der er mange, som kæmper for at få tid til tr-opgaverne mellem de almindelige arbejdsopgaver”.

Pia Staal Christensen oplever, at presset over en bred kam er taget til på tillidsrepræsentanterne:

”Jeg synes, det er taget til – simpelthen, fordi der er mere pres på i hele systemet”.