Menu luk

6. ferieuge indskydes i timebanken

1. september indskydes 6. ferieuge i timebanken. Der skal indskydes en fuld uge – også selvom man er tidsbegrænset ansat eller i opsagt stilling.

Ved ansættelse i løbet af året får man tildelt 6. ferieuge på følgende forholdsmæssige måde: Er man ansat i perioden fra 1. september 2021 til og med 30. november 2021, får man ligeledes tildelt fem feriedage. Bliver man ansat i perioden fra den 1. december 2021 til 28. februar 2022 får man (ved ansættelsen) fire feriedage. Bliver man ansat i perioden 1. marts til 30. april 2022 får man tildelt tre feriedage. Ansættes man i tidsrummet 1. maj til 30. juni 2022 får man to feriedage tildelt og ansættes man mellem 1. juli og 31. august 2022 får man en enkelt dag.

Er man deltidsansat får man tildelt 6. ferieuge i forhold til ens arbejdstidsprocent. Og er man eksempelvis deltidsansat og har firedages arbejdsuge har 6. ferieuge også fire dage.

FA og Finansforbundet har gennem længere tid drøftet betydningen af at 6. ferieuge indskydes i timebanken og adgangen til at varsle den til afholdelse i forbindelse med opsigelse.

FA mener, at overenskomsten tillader, at den fuldtidsansatte finansmedarbejder trækkes 37 timer i timebanken, mens Finansforbundet fastholder, at der kun er mulighed for at varsle de 6. ferieuge timer/dage, som ikke allerede er anvendt (udbetalt eller afholdt).

Da man ved træk på timebanken ikke kan se, hvilke timer man bruger – altså om man afspadserer mertid eller om man bruger af 6. ferieuge, er det den opsagte medarbejder, der må dokumentere, at man har anvendt 6. ferieuge – helt eller delvist. Dog er FA og Finansforbundet enige om, at man ikke i en opsigelsessituation kan varsle afholdelse af timer som bevirker, at timebanksaldoen går i minus. Uenigheden vil blive afklaret, hvis der opstår en sag, hvor en medarbejder kan bevise, at han/hun allerede har brugt 6. ferieuge, og virksomheden alligevel trækker 6. ferieuge i timebanken.