Menu luk

Kompetenceudviklings­strategi for tillidsrepræsentanter

I Finansforbundet er vi ambitiøse i forhold til kompetenceudvikling af tillidsrepræsentanter. Det er vi, fordi tillidsrepræsentanternes daglige indsats på arbejdspladserne er afgørende for Finansforbundets styrke og handlemuligheder

Rollen som tillidsvalgt er mere krævende og kompleks end nogensinde, og kompetenceudvikling er en vigtig nøgle i forhold til at imødekomme fremtidens udvikling og krav.

Hensigten med en strategi for kompetenceudvikling af tillidsrepræsentanter er at understøtte ambitionen om altid at have kompetente og dialogsøgende tillidsrepræsentanter, der kontinuerligt udvikler sig og kan agere i den kontekst, de er en del af.

Det kræver at der, fra Finansforbundets side, er fokus på og opbakning til udviklings muligheder, dette gælder særligt i kredsene, hvor kredsbestyrelserne og OTR/FTR har en essentiel rolle i målrettet at arbejde med og understøtte tillidsrepræsentanterne i deres kompetenceudvikling.

Vi har et fælles ansvar for at efterleve den strategiske retning for arbejdet med kompetenceudviklingen, og vi anerkender, at forskelligheden i kredsene vil betyde, at forskellige værktøjer og metoder tages i brug.

Vi vil styrke sammenhængskraften i organisationen ved at sikre det rette strategiske fokus på kompetenceudvikling for tillidsrepræsentanterne, uanset niveau.

Det vil vi gøre ved at vi:

  • Sikrer et fælles udgangspunkt i tilgangen til kompetenceudvikling af tillidsrepræsentanter på tværs af kredsene med blik for differencering
  • Gennem systematisk arbejde med tillidsrepræsentanternes udvikling, understøtter den enkelte i at lykkes i rollen med et overordnet blik på, hvad der gavner fællesskabet
  • Understøtter tillidsrepræsentanterne på hele rejsen - fra første overvejelse om at kandidere og videre igennem udviklingen i det politiske system til hvervet ophører
  • Aktivt er tættere på og har mod til at motivere tillidsrepræsentanter med potentiale til tillidshvervet
  • Styrker samarbejde og fællesskab på alle niveauer

Download strategien som PDF her

Videreuddannelsen for tillidsvalgte

Finansforbundets videreuddannelse kan give dig gennemslagskraft og gøre dig til en attraktiv samarbejdspartner for ledelsen.

Læs mere her