Menu luk

Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljøuddannelsen er for dig, der er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant. Her får du viden og værktøjer om arbejdsmiljø.

Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse varer sammenlagt tre dage og er opdelt i to moduler, der begge tager udgangspunkt i dine egne oplevelser fra det daglige arbejde. Derudover skal du – imellem de to moduler - løse en arbejdsrelateret opgave i din virksomhed og skrive en opgave om det.

Modul 1

Modul 1 varer to dage og indeholder bl.a.:

 • Viden om relevant lovgivning, begreber og aktører inden for arbejdsmiljøarbejdet
 • Afklaring af arbejdsmiljøgruppens opgaver, rettigheder og pligter
 • Oversigt over AMO's struktur
 • Viden og refleksioner over temaer indenfor det fysiske arbejdsmiljø
 • Viden og refleksioner over temaer indenfor det psykosociale arbejdsmiljø
 • Metoder til problemløsning og samarbejde
 • Case-arbejde med konkrete problemstillinger
 • Træning i fremlæggelse og formidling af opgaveløsninger
 • Erfaringsudveksling med de andre deltagere.

Modul 2

Modul 2 varer en dag og indeholder bl.a. præsentationer af opgaver, som I har skrevet.

Deltagere

Du kan deltage i Arbejdsmiljøuddannelsen, hvis du er med i arbejdsmiljøgruppen (arbejdsgiver eller arbejdstager), og hvis du:

 • Er valgt eller genvalgt efter 1. januar 1999.
 • Ikke har gennemført Finansforbundets kurser modul 1 og modul 2 eller en anden § 9-uddannelse efter 1. april 1991.

Priser

Din virksomhed betaler et kursusgebyr for, at du kan deltage som arbejdsmiljørepræsentant:

 • Internatkurser: Prisen for hele uddannelsen er kr. 6.400 excl. moms.
 • Eksternatkurser: Prisen for hele uddannelsen kr. 5.200 excl. moms.

Transportomkostninger, parkering, minibar, telefon o.l. er ikke inkluderet i kursusgebyret.

Det er gratis at melde fra indtil 1 måned før kursusstart. Melder du fra mellem 1 måned og 14 dage før, faktureres halvdelen af kursusgebyret, og under 14 dage før faktureres det fulde beløb.

Sådan tilmelder du dig

Er du medlem af Finansforbundet, tilmelder du dig på vores hjemmeside. Vær opmærksom på, at uddannelsen består af to moduler, og at du tilmelder dig begge moduler på samme tid.

Tilmeld (for tiden ingen ledige pladser)

Er du ikke medlem af Finansforbundet?
Hvis du ikke er medlem af Finansforbundet, skal du i stedet sende en mail til Evy Grønvall på eg@finansforbundet.dk. I mailen skal du oplyse:

 • Navn
 • Adresse
 • nr.
 • Mailadresse
 • Ansættelsessted
 • Faktureringsadresse​​

Spørgsmål om virksomhedskurser

Hvad er et virksomhedskursus, og hvordan foregår det?

Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse tilbyder også forløb til jeres virksomhed alene. Det kan fx være relevant, hvis flere fra AMO skal have arbejdsmiljøuddannelsen på samme tid.

I aftaler selv undervisningsplanen sammen med underviseren fra Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse. Undervisningsplanen skal dog sikre, at både jeres særlige ønsker og lovgivningskrav bliver opfyldt i undervisningen.

Fakta

 • Der kan være op til 20 deltagere på ét forløb.
 • Kurset koster 40.000,- kr. plus moms.
 • I kan selv vælge, om I vil gennemføre uddannelsen som eksternat eller internat.
Hvilke opgaver har virksomheden?

Det er jer, der skal sørge for et kursussted. Kursuslokalet skal være omkring 125 m2 eller større, og der skal være almindelige kursusfaciliteter med mulighed for fx internetopkobling og mulighed for at afspille lyd/vise film.

Derudover skal I stå for:

 • Forplejning og ophold til deltagere og undervisere.
 • At indsende deltagernes navne, cpr.nr. og arbejdsadresse til Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse.
 • Indkalde deltagerne til kurset.
Hvilke opgaver har Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse?

Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse stiller med én underviser og står derudover for:

 • Bilagsmateriale (som åben uddannelse)
 • At bestille kursusmaterialer
 • At udarbejde kursusbeviser

Videreuddannelsen for tillidsvalgte

Finansforbundets videreuddannelse kan give dig gennemslagskraft og gøre dig til en attraktiv samarbejdspartner for ledelsen.

Videreuddannelse for tillidsvalgte

Kontakt os

32 66 14 32

Du er velkommen til at ringe til Evy Grønvall, koordinator.

Du kan også skrive til eg@finansforbundet.dk