Menu luk

Bliv klogere på rollen som SU-B

Hvad er din rolle som medlem af Samarbejdsudvalget, hvordan kan du blive valgt og hvordan kan Finansforbundet støtte dig? Vi har samlet en række spørgsmål og svar, så du hurtigt kan orientere dig.

Hvad er Samarbejdsudvalget?

Et Samarbejdsudvalg har som overordnet mål at arbejde for at styrke og systematisere samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Derfor består et Samarbejdsudvalg af en A-side, som repræsenterer ledelsen og en B-side, som repræsenterer samtlige medarbejdere på arbejdspladsen. 

Hvordan bliver man valgt som SU-B-medlem?

Et valg til SU-B-medlem vil typisk blive afviklet på arbejdspladsen af udvalgets B-gruppe eller måske en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Et SU-B-medlem vælges af og blandt samtlige medarbejdere, dog vil medarbejdere, der er udpeget til ledelsesrepræsentanter ikke være valgbare og ikke have stemmeret. 

Et valg sker for 2 år ad gangen og genvalg kan finde sted.
Som SU-B i et koncernsamarbejdsudvalg vil man nyde en tilsvarende beskyttelse mod afskedigelse som en tillidsvalgt, jf. Standardoverenskomstens Aftale om fagligt arbejde.  

Hvad er min rolle som SU-B?

Et Samarbejdsudvalg er et udvalg, hvor det er muligt for A-siden og B-siden at udveksle synspunkter og forslag, som kan indgå i grundlaget for ledelsens beslutninger.

Der er en række opgaver for Samarbejdsudvalget at drøfte. Her er nogle eksempler:

  • Generelle forhold af betydning for virksomhedens arbejds-og personaleforhold.
  • Principper for tilrettelæggelse af virksomhedens arbejds-og personaleforhold til fremme af god trivsel samt iværksættelse af aktiviteter til forebyggelse af stress og lignende.
  • Virksomhedens økonomiske stilling, herunder løbende information i form af økonomiske nøgletal.
  • Gennemførelse af større omlægninger af virksomhedens drift, større rationaliseringsforanstaltninger og strukturforandringer. 
  • Planlagte foranstaltninger for områder, som kan have væsentlig betydning for medarbejdernes trivsel og tryghed. 

Et Samarbejdsudvalg behandler ikke spørgsmål, der vedrører overenskomster og spørgsmål om enkelte personers ansættelse, udnævnelse, afskedigelse, pension eller andre forhold. Derfor vælges et SU-B-medlem af og blandt medarbejderne og ikke nødvendigvis blandt de eventuelle allerede valgte tillidsrepræsentanter. 

Hvordan støtter Finansforbundet rollen som SU-B?

Når du er valgt som SU-B, kan der være behov for en uddannelse for at kunne varetage den nye opgave. En sådan uddannelse skal aftales mellem virksomheden og medarbejderen, men virksomheden yder frihed med løn og betaler eventuelle omkostninger. 

Derudover har man som SU-B ret til frihed med løn i op til 4 dage pr. år til deltagelse i mødevirksomhed arrangeret af Finansforbundet, der vedrører arbejdet i et samarbejdsudvalg. 

Du kan også altid kontakte Finansforbundets juridiske rådgivning, hvis du har spørgsmål til din rolle eller funktion i Samarbejdsudvalget på din virksomhed. 

I Finansforbundet er der et netværk for SU-B'ere, hvor du kan sparre med andre i din situation og få hjælp og vejledning af Finansforbundets medarbejdere, hvor det giver mening. 

Netværk for SU-b´ere (finansforbundet.dk)k

Kend aftalerne

  • Aftale mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om samarbejde og samarbejdsudvalg på bank og realkreditområdet (finder du på side 142)
  • Aftale om samarbejdsudvalg på sparekasseområdet mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet  (finder du på side 156)


Standard overenskomst 2023-2025 .pdf 
Indberet nye SU-B’ere, som i dag under Mit Forbund (Bag login)