Menu luk

Netværk for SU-b´ere

Meld dig til det nye netværk for medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg og få faglig sparring, ny viden og inspiration fra ligesindede.

Er du fx SU-b'er i en virksomhed, hvor du føler, at du blot får information fra SU, men ikke har mulighed for at påvirke? Eller, at det er svært at påvirke, fordi der kun holdes meget få møder om året, eller måske er det svært at være proaktiv, fordi du ikke ser dagsorden før møderne?

Det er der måske råd for nu, hvor du har mulighed for at vende sådanne problemstillinger med andre SU-b'er i et fortroligt og uformelt netværk med fokus på konkrete hverdagsudfordringer – hvordan arbejder andre SU-b’er, hvad er svært eller nemt?

Et netværk er særligt, fordi omdrejningspunktet er medlemmernes behov, vanskeligheder og potentielle drømme, som drøftes og faciliteres i et mere uformelt miljø. Modsat en mere formel undervisning, der typisk definerer kurser, temadage, webinarer, som du måske har deltaget på tidligere. Kurser mv., der har givet dig teori, værktøjer og metoder, men ikke konkret sparring på konkrete problemstillinger, som netværket tager udgangspunkt i.

Så vi tilbyder dig en plads i en faglig, fortroligt og uformelt netværk, der bliver professionelt faciliteret af en konsulent fra Finansforbundet i tæt samarbejde med dig som netværksmedlem.

Konsulenten hjælper med planlægning, afvikling og opfølgning hele vejen igennem, men du og de andre netværksmedlemmer fastsætter selv dagsorden i relation til det, der optager jer.

Du kan være med uanset om, du er nyvalgt eller erfaren, blot du bidrager med værdi til gruppen.

Dit udbytte og værdi som netværksmedlem

  • Du kan hente støtte, dele viden og erfaringer med andre SU-repræsentanter på tværs af den finansielle sektor
  • Du får ny inspiration til at engagere og skabe bedre vilkår for dine kollegaer
  • Du får andre input til, hvordan andre principper for SU arbejdet også kan se ud

Netværksgruppen er for dig, som

  • Har lyst til at involvere dig aktivt i netværket
  • Ved, at du står stærkere ved at lære og udvikle dig i fællesskab med ligesindede SU-medarbejderrepræsentant-kolleger
  • Ser muligheden for at kunne bringe daglige SU-opgaver med ind i netværket for at finde løsninger i fællesskab
  • Kunne have mod på at være med til at facilitere et af netværksmøderne i samarbejde med os
  • Kan sætte den nødvendige tid af til at deltage i digitalt kickoff og netværksmøderne

Det praktiske 

Når der er samlet minimum 12 medlemmer, igangsættes netværket, og vi definerer sammen mødesekvens, mødesteder, dato og tider.

Netværket er kun for aktive samarbejdsudvalgsrepræsentanter fra medarbejderside. Det er gratis for dig at deltage som medlem af Finansforbundet. Det vil sige, at vi dækker dine transportudgifter til og fra møderne efter gældende regler.

Sådan melder du dig i netværket

Er du interesseret i at være en del af netværket, skriv en mail til netvaerk@finansforbundet.dk 

Har du spørgsmål til netværksgruppen?

Har du spørgsmål til netværksgruppen eller dets aktiviteter, kontakt konsulent Malene Aage Eliassen på mel@finansforbundet.dk eller på 27 10 70 78. 

Kontakt Netværksteamet

Er du nysgerrig på andre af vores netværksgrupper, kontakt Finansforbundets Netværksteam på netvaerk@finansforbundet.dk