Menu luk

Ny løn og arbejdstid

Den 1. juli 2021 skal du måske overgå til en ny form for jobløn, eller du vil opleve andre ændringer i dine arbejdsvilkår. Her på siden har vi samlet den vigtigste og mest relevante viden til dig. Hvis du ikke finder svar på netop dine spørgsmål, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller ringe til Forhandling i Finansforbundet.

Mand med iPad

Skal du på jobløn?

Fra 1. juli 2021 kan du være en af de medarbejdere, der skal overgå til jobløn. Betingelserne for at komme på jobløn er, at du har en månedsløn på 53.000 kroner eller derover, og at du har mulighed for selv at tilrettelægge dit arbejde.

Er du ansat før 1. april 2020 og opfylder betingelserne for at være på jobløn, er du sandsynligvis allerede ansat på den nye jobløn.

Hvis du i dag har aftalt, at betalingen for merarbejde er indeholdt i din løn, får du som noget nyt fra 1. juli ret til selv at kunne tilrettelægge dit arbejde.

Hvis du efter 1. juli 2021 bliver tilbudt at overgå til jobløn, er det som udgangspunkt frivilligt, om du vil takke ja til tilbuddet. Der kan dog være indgået virksomhedsoverenskomst på din arbejdsplads, hvor det er aftalt, at den oprindelige overgangsdato er udsat og/eller at du er berettiget til overgangstillæg også selvom du overgår til jobløn efter 1. juli 2021. I så fald kan du muligvis ikke vælge at sige nej til at komme på jobløn. Vi anbefaler, at du i begge situationer tager fat i din tillidsrepræsentant eller ringer til Finansforbundet.

Selvstændig tilrettelæggelse af arbejdet
Når du overgår til jobløn betyder det, at betalingen for merarbejde og genetillæg er indeholdt i din løn. Til gengæld får du ret til selv at tilrettelægge dit arbejde. Det giver dig en fleksibilitet, så du kan indrette et arbejdsliv, der passer bedst muligt til din livssituation. Undersøgelser viser, at den type selvledelse og indflydelse på eget arbejde giver et boost til din trivsel.

Er du i tvivl, om du opfylder betingelserne for at komme på jobløn? Kontakt din tillidsrepræsentant eller ring til Forhandling i Finansforbundet på 3296 4600

Har du ret til lønkompensation?

Jobløn og det nye lønsystem er ikke en spareøvelse. Derfor har Finansforbundet aftalt med arbejdsgiverne, at ingen medarbejdere må opleve løntab, når de overgår til jobløn. Derfor vil de blive kompenseret med et tillæg for den betaling for merarbejde, som de fremover vil have indeholdt i lønnen. Tillægget beregnes på baggrund af din arbejdstid to år tilbage i tiden, så du skal som altid huske at registrere din arbejdstid. Hvis du tidligere havde overarbejde, skal du også kompenseres for det overtidstillæg, som du fremover ikke vil være berettiget til. Også dette opgøres på baggrund af din overtid to år tilbage. Men da du fremover vil have seks ugers ferie i stedet for tidligere fem ugers ferie, skal man huske at fratrække den ekstra ferie i beregningen af kompensationen.

Eksempel på beregning
Du har de seneste to år haft 100 timers overarbejde. De 60 timer har været til et tillæg på 50 procent, og de 40 timer har været til et tillæg på 100 procent. Du har derfor fået tillæg svarende til 30 timer + 40 timer, svarende til 70 timer i alt eller 35 timer om året. Men da du fremover får en ekstra uges ferie om året, der svarer til 37 timer for fuldtidsansatte, mister du ikke noget og skal derfor ikke kompenseres. Hvis du derimod har haft overarbejde, der svarer til 80 timers tillæg på to år, skal du have kompensation for i alt seks timer løn.

Bemærk, dette er blot et eksempel, der kan være lokale aftaler, der afviger.

Som it-ansat skal du regne med en arbejdsuge på 36 timer.

Selvom anciennitetssystemet afskaffes, men du mister ikke den lønstigning, du har haft forventning om i anciennitetssystemet. Det vil sige, at hvis du ikke er på højeste trin i det gamle system pr. 1. juli 2021, så skal den forventede lønstigning gives som et tillæg til din løn. Det kan enten være her og nu eller som en årlig regulering.

Hvis du er i tvivl, om du har ret til kompensation, så kontakt din tillidsrepræsentant. 

 

Vil du vide mere om selvstændig tilrettelæggelse?

Læs vejledning
Jobløn 3 Ikoner2

På jobløn har du ret til selv at tilrettelægge dit arbejde, så længe dine arbejdsopgaver tillader det, og det er foreneligt med din virksomheds drift. Det giver dig nogle fordele:

1

Du har i høj grad selv indflydelse på, hvornår du arbejder

2

Du har i høj grad selv indflydelse på det sted, du arbejder fra

3

Du får stor grad af fleksibilitet, der øger din trivsel

”Vi ved, at indflydelse på egne arbejdsopgaver giver bedre trivsel. Derfor håber jeg, at medlemmer på jobløn vil opleve, at den nye ret til selvstændig tilrettelæggelse kommer til at gøre en stor forskel for arbejdsglæden”
- Kent Petersen, formand for Finansforbundet

Nyt lønsystem

Det nye lønsystem afløser anciennitetslønsystemet. Det giver frem over virksomhederne mulighed for at bruge en del af overenskomstresultatet til lokale lønpuljer, der kan gives som individuelle løntillæg.

Det er ikke alle virksomheder, som benytter lokale lønpuljer. Din tillidsrepræsentant ved, om din virksomhed gør det.

Du har under alle omstændigheder ret til en lønsamtale med din chef. Det er en god ide at forberede sig til samtalen. Kig forbi vores lønpakkeberegner, hvor du kan sammenligne din løn med andre i lignende job.

Beregn din løn

Får du nok i løn? Brug vores lønpakkeberegner og se, hvordan din løn matcher lønniveauet for dine kolleger og andre profiler, der ligner din.

Beregn din løn

Få overenskomsten forklaret på fem minutter

Få viden til tiden

Med Viden til tiden får du håndplukkede artikler, blogposts, podcasts og videoer – samlet i overskuelige videnspakker. Du vælger selv emne og den tid, du har til rådighed.

Find din videnspakke
Videntiltiden