Menu luk

Lokale lønpuljer i virksomheder på standardoverenskomsten

I overenskomsten er der mulighed for en aftale om lokale lønpulje. Lønpulje åbner for, at du kan føre en reel dialog om løn med din leder på din årlige lønsamtale. Overenskomsten har nemlig sikret, at der rent faktisk er økonomi til individuel løn. Du kan læse flere detaljer og finde svar på dine spørgsmål her.

Hvorfor skal vi finansiere lønstigninger til enkelte medarbejdere?

Muligheden for lokale lønpuljer er en del af det samlede overenskomstresultat, og der er derfor ikke tale om, at nogen finansierer andres lønstigning. Lønpuljer er en del af det samlede resultat og har haft betydning for den økonomiske ramme til løn, hvor aftalen om generelle lønstigninger i overenskomstperioden er på 8,2 procent og heraf kan 1 procent forhandles til lokale lønpuljer i 2024. Hvis vi ikke havde aftalt midler til lønpuljer, så ville lønstigningerne muligvis se anderledes ud. 

Hvorfor skal lokal lønpulje og -principper aftales lokalt?

Erfaringer viser, at det er vigtigt at forankre lønprincipperne i en lokalaftale. Det sikrer nemlig, at forhandlingerne om principper for fordelingen af lønpuljen har lokalt udgangspunkt i medarbejdernes og virksomhedens behov.

Hvad er fordelen ved lokale lønpuljer?

Lokale lønpuljer betyder, at den enkelte medarbejder får mulighed for at tale med sin leder om løn. Lokal lønpulje og lokale lønprincipper er med til at sikre, at lønsamtalen får et reelt indhold, og at lederen ikke blot kan afvise enhver mulighed for, at medarbejderen kan få en individuel lønregulering. Samtidig kan lønprincipperne være med til at gøre fordeling af puljemidler mere gennemsigtig.

Er der lokal lønpulje i vores virksomhed?

Det skal du spørge enten den faglige repræsentant eller din leder om. Virksomheden kan selv beslutte, om de ønsker at have lønpuljer eller ej, og Finansforbundet har endnu ikke et overblik over, hvilke virksomheder der drøfter lokale lønpuljer og lønprincipper.

Hvor mange penge er der i den lokale lønpulje?

Det præcise kronebeløb i lønpuljen afhænger af lønsummen i virksomheden. Lønpuljen er aftalt til at være fra 0 procent og op 1 procent af lønsummen i 2024 ifølge overenskomsten. Virksomheden kan dog vælge at supplere puljen med egne penge.

Hvad sker der, hvis medlemmerne ikke ønsker lokal løn?

De lokale tillidsrepræsentanter er blevet opfordret til at lytte til medlemmerne og til at deltage i forhandlingerne om lønpuljer i virksomheden med henblik på at forsøge at finde en god lokal løsning.  Viser det sig, at det ikke er muligt at forhandle sig frem til en aftale, som begge parter er tilfredse med, er det aftalt, at FA og Finsansforbundet skal forsøge at mægle. Et sådant mæglingsresultat skal sendes til afstemning hos Finansforbundets medlemmer i virksomheden.

Hvad kan pengene i lønpuljen bruges til?

Pengene i lønpuljen kan kun bruges til regulering af lønnen hos medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten. De kan altså ikke bruges til engangstillæg, pension, fridage mm.

Kan jeg se, hvem der har fået penge fra lønpuljen?

Det kan du typisk ikke. Kun hvis det er aftalt lokalt, eller hvis der i øvrigt er åbenhed om løn i din virksomhed, kan det måske lade sig gøre.

Hvordan får jeg en lønstigning?

Overenskomsten giver ret til en årlig lønsamtale, hvor du kan drøfte din løn med din leder. Så husk at få en lønsamtale i kalenderen.

Hvis der aftales brug af lokal lønpulje i din virksomhed, er der samtidig aftalt nogle lokale lønprincipper. Muligheden for en lønstigning vil her afhænge af de aftaler, der er indgået i netop din virksomhed. Kontakt den faglige repræsentant, som ved mere om jeres lokale aftaler.

Er der fastlagt regler for, hvor mange der skal have del i lønpuljen?

FA og Finansforbundet har ikke fastlagt regler for dette, men der kan være aftalt nogle lokale rammer. Det ved din faglige repræsentant mere om.

Hvordan sikres det, at hele puljen er fordelt?

Virksomheden skal dokumentere, at puljen er brugt, og yderligere kan det være aftalt lokalt, at der skal leveres statistik på, at puljen er fordelt. Viser det sig, at hele puljen ikke er fordelt, vil det resterende beløb enten blive fordelt til alle eller til enkelte medarbejdere.

Hvad er lønprincipper?

Lønprincipper aftales lokalt, så kontakt din faglige repræsentant, som ved mere om det.

Hvordan får jeg mere at vide om lønprincipper?

Hvis din virksomhed og den faglige repræsentant bliver enige om fordeling af den lokale lønpulje og lønprincipper, så vil du som medarbejder eller leder i virksomheden blive informeret om aftalen. Spørg den faglige repræsentant om, hvad der sker i jeres virksomhed i forhold til lokal løn.