Menu luk

Eksempel uden løn til gode

Hvordan beregner vi, at du ikke har løn til gode?

Nuværende ansættelse

Du er ansat i Sparekasse Z med en månedsløn inklusiv faste tillæg på 45.000 kr.

Du bliver opsagt og fritstillet den 31. oktober, med 5 måneders varsel, så du fratræder den 31. marts. Dvs. din fritstillingsperiode løber fra 1. november til 31. marts, og du har ret til 5 måneders bruttoløn, hvis du ikke finder et nyt job i fritstillingsperioden.  

Bruttomånedslønnen i Sparekasse Z beregnes således:

Beskrivelse

Beløb

Månedsløn + faste tillæg [fx funktions- og specialisttillæg]

45.000 kr.

Arbejdsgivers pensionsbidrag (11,25%)

5.063 kr.

Fri telefon [den skattemæssige værdi du fratrækkes]

242 kr.

Fri bil [den skattemæssige værdi du fratrækkes]

0 kr.

Forsikringer* [den skattemæssige værdi du fratrækkes]

400 kr.

Bruttomånedsløn i alt

50.705 kr.

Samlet bruttoløn i fritstillingsperioden

253.523 kr.

* Med forsikringer henvises fx til: gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, tandforsikring og sundhedsforsikring. Eller andre forsikringer, hvor du fratrækkes den skattemæssige værdi.

Nye ansættelse

Du får nyt job hos Sparekassen Q den 1. januar til en månedsløn inklusiv faste tillæg på 40.000 kr. Bruttomånedslønnen i Sparekassen Q beregnes således:

Beskrivelse

Beløb

Månedsløn + faste tillæg [fx funktions- og specialisttillæg]

40.000 kr.

Arbejdsgivers pensionsbidrag (11,25%)

5.200 kr.

Fri telefon [den skattemæssige værdi du fratrækkes]

242 kr.

Fri bil [den skattemæssige værdi du fratrækkes]

0 kr.

Forsikringer* [den skattemæssige værdi du fratrækkes]

400 kr.

Bruttomånedsløn i alt det nye job

45.842 kr.

Samlet bruttoløn i fritstillingsperioden fra det nye job

(3 måneder januar, februar og marts)

137.526 kr.

* Med forsikringer henvises fx til: gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, tandforsikring og sundhedsforsikring. Eller andre forsikringer, hvor du fratrækkes den skattemæssige værdi.

 

Beregning 

Dermed er det nu relevant at beregne om du har ret til løn udover minimalerstatningen på 3 måneders bruttoløn fra Sparekasse Z.  

Regnestykket ser således ud:

Beskrivelse

Beløb

Samlet bruttoløn i fritstillingsperioden fra
Sparekassen Z

253.523 kr.

Minimalerstatningen (november, december og januar)

-152.114 kr. .

Samlet bruttoløn i fritstillingsperioden fra
Sparekassen Q (3 måneder januar, februar og marts)

 -137.526 kr.

Resultat

-36.117 kr.

Ud fra oplysningerne har du ikke ret til yderligere løn fra Sparekassen Z udover minimalerstatningen. Beregningen er den samme hvis du i stedet fritstilles den 15. oktober. Det skyldes, at selvom du fritstilles den 15. oktober, og minimalerstatningen er løbende måned + 3 måneder dvs. i alt 3,5 måneder, så er regnestykket det samme fordi din opsigelsesperiode ligeledes forlænges med en halv måned, dvs. den bliver 5,5 måneder i stedet for 5 måneder.