Menu luk

Coaching og konflikthåndtering (10 ECST) Akademifag på Zealand -Roskilde

Tidspunkt
23. feb 2022 - 8. jun 2022
Format
Kursusforløb
Afholdelsessted
tilmeldingsfrist
23. februar 2022
Pris
Gratis
Kun for
Alle tillidsrepræsentanter i Finansforbundet
Venteliste
2 3

Coaching og konflikthåndtering (Akademifag 10 ECTS-point)

Hvorfor skal du tage faget?
På faget Coaching og konflikthåndtering lærer du at vurdere praksisnære problemstillinger der involverer coaching og konflikthåndtering og efterfølgende at vælge relevante løsningsmodeller. Du får metoder til at justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til organisatoriske konflikter.

Få viden om
På faget coaching og konflikthåndtering vil du blandt andet arbejde med:

  • Teorier, modeller og værktøjer til konflikthåndtering og løsning på individ, gruppe og organisatorisk niveau (hvor organisationen er i højeste kontekst)
  • Teori og modeller omkring coaching som et af værktøjerne til konflikthåndtering på individ-, afdelings- og teamniveau
  • Kommunikationsteori og modeller, der knytter sig til organisatorisk konflikt, opløsning, løsning
  • De organisatoriske rammer og processerne omkring konfliktsituationerne
  • Psykologien, mindsettet og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssige kompetencer der knytter sig til området

Udbytte
Du vil:

  • Opnå viden om metoder og dialogværktøjer til håndtering af konflikter i en organisatorisk kontekst, herunder coaching
  • Blive klædt på til at kunne anvende forskellige konflikthåndteringsmetoder og - teknikker til at skabe læring og udvikling
  • Lære om forskellige personprofilers betydning for en potentiel konflikts opståen

Dato
Følg linket for at se datoer for de forskellige hold på Zealand hjemmeside. Husk at gå tilbage til Finansforbundet hjemmesiden når du skal tilmelde dig.

Se datoer her: Coaching og konflikthåndtering - AU | Zealand

Tilmelding
Hvis der er flere forskellige hold, så angiv venlig ved tilmelding hvilket hold du ønsker at tilmelde dig til.

Når du har tilmeldt dig via Finansforbundets hjemmeside vil du modtage en mail med bekræftelse på modtaget ansøgning og praktiske informationer og link til tilmelding direkte til Zealand. Herefter vil Zealand kontakte dig om den videre proces.

Der er optag frem til uddannelsesstart, såfremt der er ledige pladser på faget. Du har først fået en plads på fager, når du modtager en endelig bekræftelse fra Zealand med optag.

Praktisk
Faget udbydes af Zealand og når du er optaget på uddannelsen, vil al information ske direkte mellem dig og Zealand.

Zealand afregner deltagergebyret direkte til Finansforbundet. Herudover dækker Finansforbundet dine udgifter til bøger og transport. Udgifterne refunderes via zExpense.

Kontakt proceskonsulent og koordinator

Camilla Striib Wollny-Jensen

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund