Menu luk

Sådan imponerer du til jobsamtalen

Den personlige samtale er altafgørende i forhold til at lande jobbet. Den skal derfor forberedes ned til mindste detalje. Få tips til hvordan, du griber den an.

Det er ikke nok blot at dukke op i tide, på rette sted, pænt klædt på og fortælle om dine fortræffeligheder til jobsamtalen. Der er en række forhold, som du skal være ekstra opmærksom på, inden jobbet er landet. Det gælder både før, under og efter første samtale hos virksomheden.

Trin 1: Indsamling af information forud for samtalen

Jo mere du på forhånd har sat dig ind i branchen, virksomheden og den eller de personer, som skal interviewe dig, desto bedre kan du tale dig ind i en kontekst, som vinder gehør hos modparten. Ved at gøre dit hjemmearbejde grundigt, bliver du mere interessant for virksomheden, ligesom du også ved samtalen viser, at du tager mødet seriøst.

Undersøg branchens forhold

Kontakt mennesker i dit netværk, som kender branchen indefra eller kontakt relevante brancheforeninger, Dansk Industri, Dansk Erhverv eller andre lignende organisationer og spørg om de har en brancheorientering, rapporter/profiler eller andet, du kan læse på området. Du kan også selv søge efter artikler på nettet.

Den finansielle sektor er under hastig forandring, f.eks. er der øget fokus på digitalisering / automatisering og sektorens medarbejdere skal i højere grad end nogensinde være meget omstillingsparate. Undersøg de nyeste trends på området, herunder også hvilke kompetencer som vil blive efterspurgt fremadrettet. Du kan nemlig blive bedt om at forholde dig til sektorens udvikling ved jobsamtalen. 

Nærstuder virksomheden

Nærstuder virksomhedens hjemmeside og se, hvilket indtryk du får af de ansattes profiler, virksomhedens produkter/serviceydelser, organisationsstruktur, værdier, personalepolitik m.m. Du kan også ringe til virksomheden, men kun hvis du på forhånd har forberedt gode spørgsmål og efterlys kun viden, som ikke allerede står i opslaget. Gå på LinkedIn for at se nærmere på virksomhedens ansatte, deres opgaver, uddannelse m.m. Du kan også danne dig et indtryk af virksomheden ved at kontakte kolleger, venner og bekendte, som kan tænkes at vide noget af værdi for dig.

Undersøg på forhånd, hvor virksomheden ligger, din transport tid og hvorvidt der er parkeringsforhold, hvis du planlægger at komme i bil.

Research på dem, der skal interviewe dig

Research på den eller de personer, der skal interviewe dig. Du kan f.eks. søge deres navne på Google, Facebook og Twitter eller se om de har en LinkedIn profil. Hvilken baggrund, uddannelse og rolle/opgaver har de?

Gode spørgsmål gør indtryk på modparten

Det er vigtigt, at du forud for samtalen forbereder en række relevante og udforskende spørgsmål, som du ønsker at stille virksomheden, så det kan blive en ligeværdig samtale. Husk, at det er ikke kun virksomheden, der skal tage stilling til, hvorvidt der er et godt match mellem jer. Du skal også finde ud af, om jobbet nu også er det helt rette for dig. Ét er jobannoncen noget andet er virkeligheden i virksomheden.

Du kan bl.a. stille nogle lidt ”nærgående” spørgsmål. Det kunne f.eks. være:

 • Hvad er de styrende værdier i jeres virksomhed?
 • Hvordan er arbejdsmiljøet?
 • Hvordan fungerer samarbejdet i afdelingen?
 • Hvad er mine uddannelses- og udviklingsmuligheder?
 • Hvordan er min nærmeste chef´s lederstil?
 • Hvordan meget vægter I det sociale aspekt i virksomheden?
 • Hvad er de væsentligste succeskriterier for jobbet?
 • Hvad er de største udfordringer?
 • Hvad vil jeg blive målt på?
 • Hvad forventer I det første halve år af mig?
Sådan forbereder du dig på ukendte spørgsmål, du kan blive stillet

Forud for samtalen skal du også forberede svar på spørgsmål, som du tror, at virksomheden vil stille dig under samtalen. Det kan være f.eks være:

 • Fortæl kort om dig selv
 • Hvorfor søger du netop dette job?
 • Hvad kan du tilføre af afgørende værdi?
 • Hvilke faglige kompetencer er dine stærkeste?
 • Hvilke resultater har du opnået tidligere på et lignende område?
 • Hvad motiverer/driver dig arbejdsmæssigt?
 • Hvad er dine svage sider?

Forbered meget gerne konkrete eksempler knyttet til spørgsmålene, som du kan have med i baghånden. Det må især gerne være eksempler på, hvordan dine kompetencer kommer til udtryk, hvad du har af erfaring på lige netop dette område, samt konkrete resultater, du tidligere har opnået, som er væsentlige i forhold til den opslåede stilling.

Den lille elevatortale

Det kan være en god idé at forberede en kort og præcis elevatortale om dig selv, da du typisk vil blive bedt om at fortælle noget om dig selv. Den må ikke vare mere end max. 1-2 minutter.

Talen skal tage udgangspunk i:

 • Hvem du som person. Hvad er dine kerneværdier og personlige styrker?
 • Hvad du vil. Hvad motiverer og driver dig arbejdsmæssigt?
 • Hvad du kan. Hvilke faglige kompetencer er dine stærkeste kompetencer? (ikke at forveksle med opgaver, du kan varetage)

Læg en strategi for hvilket billede af dig, du gerne vil have, at virksomheden skal sidde tilbage med efter samtalen.

Den finansielle sektor er under hastig forandring, f.eks. er der øget fokus på digitalisering / automatisering og sektorens medarbejdere skal i højere grad end nogensinde være meget omstillingsparate.

Trin 2: Det skal du være opmærksom på under samtalen

Din jobsamtale starter allerede, når du melder din ankomst i receptionen. Vær derfor venlig, når du taler med receptionisten. Han/hun bliver måske spurgt om indtrykket af dig efter samtalen.

Gør også et indledende godt indtryk på den person, der henter dig i receptionen. Vær smilende og kom gerne med positive kommentarer til omgivelserne.

Den første kontakt med intervieweren (hvis det er en anden end den, som hentede dig) er altid meget vigtig. Det er afgørende, at du virker rolig og imødekommende. Gå derfor altid målbevidst hen imod personen. Se ham/hende i øjnene, smil og giv et fast håndtryk.

Selvom første indtrykket er meget vigtigt, er der også andre ting, som du skal være opmærksom på.

En jobsamtale er ikke en eksamen

En jobsamtale er en gensidig udveksling af information, som skal vise om I er et godt match for hinanden. Det er helt i orden at være lidt nervøs, fordi der er et spændende job på højkant. Det vil virksomheden kunne forstå. Dem, der skal interviewe dig vil kun være interesseret i, at du føler dig godt tilpas under samtalen. Det er også afgørende for dem, at du er dig selv.

Under samtalen skal du være nysgerrig på virksomheden og stillingen. Vis derfor initiativ og vær den som i perioder også styrer samtalen ved f.eks. at stille nogle af de spørgsmål, som er de vigtigste for dig at få svar på.

Disponer din tid rigtigt

Husk, at disponere din tid rigtigt i forhold til, hvor lang tid I har til samtalen. Det fremgår typisk af indkaldelsen. Hvis ikke, kan du sende en mail eller ringe og spørge. Der skal være tid til, at både du og virksomheden kan komme på banen – sidstnævnte skal som rettesnor altid have lidt mere taletid end dig Ideelt set vil der være en 60/40 fordeling. Afbryd aldrig den, der taler til dig og lyt opmærksomt til det spørgsmål, der stilles, så du kan svare bedst muligt. Det handler ikke om at få mest mulig taletid, men om at få stillet de rette spørgsmål, så du har tilstrækkeligt med grundlag til at vurdere, hvorvidt det er et job, du virkelig ønsker. 

De ubekvemme spørgsmål

I visse situationer kan du opleve, at intervieweren stiller nogle meget personlige spørgsmål. Føler du, at vedkommende overskrider din ”personlige grænse” eller det, der er tilladt at spørge om, skal du på en pæn måde afvise at svare, så fremhæver du din selvbevidsthed og selvstændighed.

Intervieweren ikke stille spørgsmål vedr. bl.a.:

 • Seksuel orientering
 • Politisk tilhørsforhold
 • Om du har nogen form for sygdom
 • Din religion
 • Etnisk oprindelse
 • Om du er gravid
 • Medlemskab af en faglig organisation
 • Tidligere antal sygedage

Bliver du stillet spørgsmål, som har med din tidligere arbejdsgiver at gøre, skal du aldrig omtale denne negativt på nogen måde. Giv heller aldrig fortrolige oplysning fra din tidligere eller nuværende arbejdsgiver til samtalen.

Dit kropsprog har indflydelse

Det er vigtigt at være åben og oprigtigt interesseret. Du skal optræde kompetent og professionelt og vise, at du har energi og er proaktiv uden, at det bliver for meget eller uægte.

Du kan påvirke sikkerheden i din fremtoning ved f.eks. at være lidt rank og læne dig cirka ti centimeter frem mod bordet. Det kan gøre, at du virker overbevisende og har en aktiv fremtoning. Det modsatte gør sig gældende, hvis du sidder meget tilbagelænet i stolen. Det kan virke lidt for selvsikkert, afslappet og som om du ikke er så interesseret. Det er også vigtigt, at du holder øjenkontakten med den, som siger noget.

Det vigtigste er dog, at du først og fremmest er dig selv!

Ønsker du hjælp med spørgsmål til din jobsamtale?

Finansforbundets uvildige karrierekonsulenter kan hjælpe dig med forskellige typer af spørgsmål, du kan stille virksomheden til en jobsamtale og give dig eksempler på typiske spørgsmål, som virksomheder stiller kandidater.

Book en samtale