Menu luk

Netværksgruppen Menopause i arbejdslivet

Ved at øge din forståelse for, hvad menopause indebærer, får du ikke blot ny viden, men du kan også berige dine kolleger, ledere og hele arbejdsfællesskabet med den indsigt og empati, der er nødvendig for at skabe et inkluderende arbejdsmiljø til gavn for alle.

I et fortroligt forum sammen med ligesindede får du ny viden om menopause og indsigt i, hvordan du kan håndtere overgangsalderens udfordringer samtidig med, at du får viden om, hvordan arbejdspladserne kan skabe strategierne og et skabe et arbejdsmiljø som støtter medarbejdere i overgangsalderen til gavn for alle. 

Menopause - en tabubelagt naturlig del af livet 

Menopause eller overgangsalderen er en naturlig del af livet for halvdelen af befolkningen, men desværre stadig et emne, der ofte er omgærdet af tavshed og tabuer - også på arbejdspladsen. 

Formålet med denne netværksgruppe er at nedbryde tabuet og skrøner om menopause og til gengæld skabe en fortrolig platform for vidensdeling og fællesskab, som kan bidrage til bedre trivsel, øget produktion og en mere inkluderende arbejdskultur til gavn for både medarbejdere og organisation. 

Bliv en del af netværket

Vi er ved at samle en passende mængde interesserede netværksmedlemmer. Når vi har det rette antal, inviterer vi til et uforpligtende kickoffmøde, hvor vi bl.a. vil drøfte møderammer og emner.

Planen er, at vi starter to netværksgrupper op - en vest for Storebælt  og en øst for. 

Begge interessemøder afholdes online og det er ganske uforpligtende at deltage. 

Umiddelbart er det gratis at være medlem af netværket så frem, at du er medlem af Finansforbundet. Der kan dog komme egenbetaling ift. fx forplejning. Vi dækker heller ikke transport til og fra netværksmøderne.  

Mulige emner som netværksgruppen kan beskæftige sig med:

  • Fysiologiske aspekter af overgangsalderen (fx forståelse af hormonelle forandringer, symptomer og deres indvirkning på det daglige liv, medicinske og naturlige behandlingsmuligheder)

  • Psykologiske og emotionelle påvirkninger (såsom håndtering af stress, angst og depression, kognitive ændringer, såsom hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær og selvomsorg og mental sundhed)

  • Arbejdsmiljø og overgangsalder (hvordan overgangsalderen påvirker arbejdsevnen, tilpasning af arbejdspladsen for at støtte medarbejdere i overgangsalderen, implementering af fleksible arbejdstider og pauser)

Overstående er kun forslag til emner. Det er essentielt, at emnerne til netværksmøderne besluttes af netværksmedlemmerne, så netværksgruppen beskæftiger sig med det, som optager emnerne. 

 

Netværksgruppen er for dig, som 

  • Interesserer dig for menopause og som ønsker at blive klogere på emnet

  • Vil deltage aktivt i netværksmøderne
  • Møder velforberedt op

  • Deler ud af dine personlige erfaringer og viden og er nysgerrig på at høre om andres erfaringer og udfordringer

  • Har et ønske om at sparre med de øvrige netværksmedlemmer

  • Byder ind med ønsker til mødeemner, oplægsholdere og måske endda har mod på at huse et netværksmøde (med administrativ bistand fra Finansforbundet)

Kontakt Netværksteamet på

32 66 13 68

Er du nysgerrig på denne eller en anden af vores netværksgrupper, kontakt os på netvaerk@finansforbundet.dk eller ring til os.