Menu luk

Netværksgruppe om it-security

Cyberkriminaliteten bliver stadigt mere kompleks, og cyberkriminelle bliver mere målrettede i deres angreb. Som medlem af Finansforbundets netværksgruppe it-security bliver du en del af en fortrolig, faglig gruppe, hvor sparring, inspiration og nye værktøjer er i fokus.  

Den finansielle sektor er en essentiel del af Danmarks kritiske infrastruktur.

Truslen fra cyberkriminalitet mod sektoren vurderes stadig til meget høj, og cyberangreb og andre cyberhændelser er den risiko, der kan påvirke den finansielle stabilitet i Danmark mest.

Samtidig stiger reguleringen på cybersikkerheden og bliver mere komplekst at leve op til.

Som medlem af Finansforbundets netværksgruppe it-security mødes du med andre fagfæller og får, via erfaringsudveksling, faglige drøftelser og oplæg, sat fokus på, hvordan din virksomhed fremmer robustheden i jeres it-systemer og skaber det bedste forsvar mod angreb fra ondsindede aktører.

Til netværksmøderne vil I arbejde med konkrete problemstillinger, praktiske løsninger og erfaringer med f.eks. overordnede udviklingstendenser og nye myndighedskrav.

Emner, som netværksgruppen bl.a. kunne beskæftige sig med, er:

  • Sikkerhedsstandarder og best practice
  • Security tools
  • Cases og oplæg om trusler og sikkerhedsbrud
  • Cloud security
  • Governance
  • Awareness
  • Forberedelse på it-tilsynsbesøg fra Finanstilsynet
  • Udbygge evnen til at forsvare IT-infrastruktur og opretholde drift i krisesituationer

It-security for finansfolk  

Netværksgruppen er for profiler, der har ansvar for it-sikkerheden i en finansiel virksomhed. Det kan være som sikkerhedsansvarlig, dataansvarlig, projektleder eller rådgiver.

Det er derfor ikke vigtigt, hvilken titel der står i din signatur. Det vigtigste er, at du er interesseret i at blive dygtigere og klogere og har mod og lyst til at løfte både dine egne og de andre netværksmedlemmers kompetencer.

Finansforbundets netværksgrupper arbejder ud fra tesen om, at du jo mere du byder ind og er aktiv til netværksmøderne, jo mere får du med hjem af inspiration, erfaringer og ny viden.

Vær med til at sætte fokus og ambition for netværket

Vi er ved at starte netværksgruppen op. Det første, vi gør, er at afholde et infomøde. 

Til infomødet vil vi lære hinanden bedre at kende samt drøfte, hvilke emner der kunne være interessant at beskæftige sig med i netværksgruppen.

Det er helt gratis og uforpligtende at deltage i infomødet.

Er du interesseret i at deltage i infomødet, skriv en mail til netvaerk@finansforbundet.dk, så holder vi dig ajour. Skriv gerne "It-security" i emnefeltet. 

Kontakt Netværksteamet på

32 66 13 68

Er du nysgerrig på denne eller en anden af vores netværksgrupper, kontakt Netværksteamet på netvaerk@finansforbundet.dk eller ring til os.