Menu luk

Netværk om Forandringsledelse

Forandringer har stor betydning for arbejdslivet – både positivt og negativt. I denne netværksgruppe får du inspiration til, hvordan du og din virksomhed kan drive forandringer, og du mødes med ligesindede, som også brænder for forandringsarbejdet.

Finansforbundets netværksgruppe "Forandringsledelse" er for dig, som arbejder med forandringsledelse. Det kan både være mindre projekter men også større organisationsændringer, og er interesseret i at mødes med andre forandringsledere og blive inspireret, udveksle best practices og drøfte udfordringer og muligheder set med forandringsøjne.  

Dine faglige udfordringer fra hverdagen

Forandringer – store som små – er et vilkår i det moderne arbejdsliv. Nogle forandringer skaber nysgerrighed og begejstring, mens andre forandringer opleves som en trussel mod noget, vi kender og gerne vil beholde.

Så når forandringerne ikke kan undgås, hvordan sikrer vi, at vi ikke overser noget og får alle med? Hvordan sikrer vi sponsorship, og hvordan skal en sponsor agere for at støtte forandringen? Hvordan arbejder vi med personer, som ikke kan se forandringen for sig? Hvorfor lykkedes så få store forandringer? Hvordan sikrer vi succes med små forandringer?

Til netværksmøderne vil I i et fortroligt forum opleve spændende oplæg, drøfte faglige udfordringer og få sparring og konkrete løsningsforslag fra ligesindede fagfæller.

Netværksgruppen er for dig, som

  • arbejder med forandringsledelse – fx som projektleder, kommunikatør, specialist

  • vil deltage aktivt i netværksmøderne

  • er indforstået med at møde velforberedt op til netværksmøderne 

  • deler ud af dine erfaringer

  • har et ønske om at sparre med de øvrige medlemmer

  • byder ind med ønsker til mødeemner og oplægsholdere

Skal du være med?

Vi er ved at samle en passende mængde interesserede netværksmedlemmer. Når vi har det rette antal, inviterer vi til et uforpligtende kickoffmøde, hvor vi bl.a. vil drøfte møderammer og emner.

Er du interesseret i at deltage i kickoffmødet, skriv en mail til netvaerk@finansforbundet.dk, så holder vi dig ajour.
Skriv gerne "Forandringsledelse" i emnefeltet og sæt et par ord på, hvad du ønsker at få ud af dit medlemskab af netværket. 

Umiddelbart er det gratis at være medlem af netværket så frem, at du er medlem af Finansforbundet. Der kan dog komme egenbetaling ift. fx forplejning. Vi dækker heller ikke transport til og fra netværksmøderne.  

Kontakt Netværksteamet på

32 66 13 68

Er du nysgerrig på denne eller en anden af vores netværksgrupper, kontakt Netværksteamet på netvaerk@finansforbundet.dk eller ring til os.