Menu luk

Netværk om Forandringsledelse

Forandringer har stor betydning for trivslen og arbejdslivet – både positivt og negativt. I denne netværksgruppe får du inspiration til, hvordan du og din virksomhed kan drive forandringer og du mødes med ligesindede, som også brænder for forandringsarbejdet.

Forandringer – store som små – er et vilkår i det moderne arbejdsliv. Nogle forandringer skaber nysgerrighed og begejstring, mens andre forandringer opleves som en trussel mod noget, vi kender og gerne vil beholde.

Så når forandringerne ikke kan undgås, hvordan sikrer vi, at vi ikke overser noget og får alle med Hvordan sikrer vi sponsorship, og hvordan skal en sponsor agere for at støtte forandringen? Hvordan arbejder vi med personer, som ikke kan se forandringen for sig? Hvorfor lykkedes så få store forandringer? Hvordan sikrer vi succes med små forandringer?

Dine faglige udfordringer fra hverdagen

Finansforbundets netværksgruppe Forandringsledelse er for dig, som arbejder med forandringsledelse – det kan både være mindre projekter men også større organisationsændringer – og er interesseret i at mødes med andre forandringsledere og blive inspireret, udveksle best practices og drøfte udfordringer og muligheder set med forandringsøjne.  

Til netværksmøderne vil I i et fortroligt forum opleve spændende oplæg fra udefrakommende specialister, drøfte faglige udfordringer og få sparring og konkrete løsningsforslag fra ligesindede fagfæller.

Netværksgruppen er for dig, som

  • arbejder med forandringsledelse – fx som projektleder, kommunikatør, specialist

  • vil deltage aktivt i netværksmøderne

  • er indforstået med at møde velforberedt op til netværksmøderne 

  • deler ud af dine erfaringer

  • har et ønske om at sparre med de øvrige medlemmer

  • byder ind med ønsker til mødeemner og oplægsholdere

Skal du være med?

Vi er ved at starte netværksgruppen op. Det første, vi gør, er at afholde infomøde. 

Til infomødet vil vi lære hinanden bedre at kende samt drøfte, hvilke emner der kunne være interessant at beskæftige sig med i netværksgruppen.

Det er helt gratis og uforpligtende at deltage i infomødet.

Er du interesseret i at deltage i infomødet, skriv en mail til netvaerk@finansforbundet.dk så holder vi dig ajour.  Skriv gerne "Forandringsledelse" i emnefeltet. 

Kontakt Netværksteamet på

32 66 13 68

Er du nysgerrig på denne eller en anden af vores netværksgrupper, kontakt Netværksteamet på netvaerk@finansforbundet.dk eller ring til os.