Menu luk

ESG-netværk

Hvordan skal du prioritere, når reglerne for ESG træder i kræft? Som medlem af det det nye ”ESG-netværk” bliver du opdateret på den finansielle regulering og tilsyn i relation til ESG.

Bæredygtighed bliver i stigende grad en vigtig del i den finansielle sektor. Reguleringen inden for ESG er stigende, flere regler er trådt i kraft, og nye er på vej.

Netværksgruppen ESG er et fortroligt forum, hvor du sammen med de øvrige medlemmer deler perspektiver og sparrer på barrierer, muligheder og spørgsmål indenfor ESG-området. Der er mulighed for at invitere eksterne oplægsholdere til at give jer aktuel viden og inspiration, og der vil være god tid til at stille spørgsmål og drøfte praktiske udfordringer. På netværksmøderne vægtes det højt, at alle deltager aktivt og bringer deres egne udfordringer og erfaringer med ind i rummet således, at møderne er praksisnært relateret til dine arbejdsopgaver.

Som netværksmedlem kan du forvente 

  • Sparring på dine faglige udfordringer
  • Inspiration fra indlægsholdere og netværksmedlemmernes erfaringer
  • Nyeste viden om de aktuelle reguleringer og udfordringer inden for ESG-området
  • At udvide dit personlige netværk og skabe nye relationer på tværs af branchen
  • Indsigter i, hvordan andre virksomheder arbejder med udvikling af bæredygtigheds- og ESG-rapportering
  • Inspiration til at tackle svære elementer i rapporteringen, som fx ambitionsniveau, risikoappetit, prioritering og væsentlighed

En høj grad af involvering og aktiv deltagelse, så alle tager ejerskab til indehold på og resultat af netværksmøderne. 

Netværksgruppen er for dig

Netværksgruppen er målrettet dig, som har berøring med og interesse inden for ESG. Din titel kunne fx være Bæredygtighedssansvarlig, ESG-controller, ESG dataejer, Produktudvikler (grønne produkter), CFO, Chief Investment officer, Head of ESG, Head of Responsible Investment Asset Managers osv. 

Næste netværksmøde er d. 10. januar 2024

Næste netværksmøde er d. 10. januar i København fra kl. 09.30 - 14.00. 

Programmet til netværksmødet er på trapperne. Og som deltager på første netværksmøde får du mulighed for at sætte dit præg på møderammer og mulige mødeemner, I skal mødes om.

Til første netværksmøde vil vi bl.a. drøfte;

  • Leveregler for netværket
  • Mødefrekvenser
  • Mulige mødeemner
  • Mødedatoerne for 2024

Bliv en del af netværket her

Er du interesseret i at blive en del af netværket, indmeld dig her eller skriv en mail til netvaerk@finansforbundet.dk 

Kontakt Netværksteamet på

32 66 13 68

Er du nysgerrig på denne eller en anden af vores netværksgrupper, kontakt Netværksteamet på netvaerk@finansforbundet.dk eller ring til os.