Menu luk

Stigende ledighed for personer over 60 år

Mens ledigheden i sektoren generelt har været faldende siden sommer, er ledigheden for folk over 60 år steget. Det er et tegn på, at corona-krisen særligt rammer de ældre på arbejdsmarkedet.

5. feb. 2021
1 min
Af Klaus Mosekjær Madsen  
kmm@finansforbundet.dk

Antallet af ledige medlemmer af Finansforbundets A-kasse i alderen 60+ fortsætter med at stige. Det er særligt bemærkelsesværdigt, eftersom ledigheden for alle andre aldersgrupper er lavere i dag, end den var sidste sommer.

I januar 2021 var der 379 fuldtidsledige i alderen 60+. Det var en stigning på 119 siden juli måned. Dermed er ledighedsprocenten målt i fuldtidsledige steget fra 4,0 pct. i juli til 5,9 pct. i januar.

Til sammenligning er antallet af ledige under 60 år faldet pænt siden juli. I juli var der 1.070 fuldtidsledige under 60 år, mens tallet i januar lå på 875. Det svarer til et fald i ledighedsprocenten fra 2,9 pct. i juli til 2,3 pct. i januar. 

Dermed er der tegn på, at corona-krisen rammer den ældre del af arbejdsstyrken hårdere. Det er ekstra problematisk, fordi sandsynligheden for at være ledige nu er mere end 2½ gange højere for personer over 60 år end for personer under.

Kontakt

31 10 10 02

Klaus Mosekjær Madsen

Senior Økonom

kmm@finansforbundet.dk