Menu luk

Ny undersøgelse: Indsamling af digitale data på arbejdspladsen – fra et ledelsesperspektiv

Nye teknologier udfordrer det danske arbejdsmarked, og en ny undersøgelse giver indblik i lederes holdninger og oplevelser til indsamling af medarbejderdata.

27. sep. 2023
2 min
Af Lucia Lyng Velasco  
lve@finansforbundet.dk

Finansforbundet har i samarbejde med Dansk Erhverv, Djøf, DI, DM, FH, Forsikringsforbundet, IDA og ADD-projektet (Algoritmer, Data & Demokrati kaldt ADD) udgivet en rapport, der præsenterer resultater fra en undersøgelse omhandlende lederes holdning og anvendelse af medarbejderdata.

Undersøgelsen sætter fokus på lederes oplevelser og anvendelse af digitale værktøjer til at indsamle medarbejderdata på danske arbejdspladser. Undersøgelsen viser overordnet fire hovedresultater:

  • Udbredelse: Medarbejderdata indsamles via digitale værktøjer, og en stor del af lederne anvender den indsamlet data i deres ledelsespraksis. Dataene anvendes til en bred vifte af formål – for flertallet af ledere handler det om at øge trivsel.
  • Holdninger: størstedelen af lederne har en positiv holdning til brug af medarbejderdata, der er dog en mindre gruppe af ledere, der er skeptiske omkring det. Ligeledes er medarbejdere selv mindre positive stemt omkring anvendelsen af dataene.
  • Udfordringer: både ledere og medarbejdere er enige i, at der er en risiko for at skade forholdet til en medarbejder ved brug af digitale værktøjer til at indsamle medarbejderdata.
  • Dataetik: Kommunikation og retningslinjer kan styrke tillid og arbejdsmiljø. Flere ledere har udtrykt, at der er mindre risiko for, at relationen til medarbejderne kan tage skade, hvis man har en dialog med sine medarbejdere om anvendelsen.

Rapportens resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der er besvaret af ledere med personaleansvar.

Du kan læse mere om undersøgelsens resultater:

Læs hele rapporten

Hertil vil Finansforbundet opfordre til, at dataetik også bliver et tema på arbejdspladserne, og at der herunder søges nye veje til at sikre gennemsigthed, inddragelse og øget dialog, når det kommer til indsamling og brug af medarbejderdata på arbejdspladser.

Læs mere om, hvad Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen mener om dette:

Nyhed: styrk gennemsigtighed omkring medarbejderdata

Medarbejderdata: hvad ved vi om, hvad vores virksomheder?

Den nye lederundersøgelse om digital dataindsamling på arbejdspladsen kan relateres til Finansforbundets egen analyse af medarbejderdata, hvor knap 2000 medlemmer i 2022 deltog. Både medarbejdere og ledere sætter digitale fodspor hver dag, og dette skaber dataetiske dilemmaer.

Analysen viser, hvilke udfordringer og potentialer, som finanssektoren står over for:

Læs mere om analysen

KONTAKT

27 47 40 20

Lucia Lyng Velasco
Erhvervpolitisk konsulent
lve@finanforbundet.dk