Menu luk

Markant forskel på mænd og kvinders løn

Den kønsopdelte lønstatistik for 2022 viser, at der fortsat er stor forskel på, hvad mænd og kvinder tjener i sektoren. I 38 ud af 44 stillingstyper tjener mændene mere end kvinderne

2. okt. 2023
1 min
Af Klaus Mosekjær Madsen  
kmm@finansforbundet.dk

I 2022 tjente mænd gennemsnitligt 15 pct. mere end kvinder, når man ser på ansatte uden personaleansvar i danske banker og realkredit.

En del af forskellen kan forklares ved, at mænd oftere arbejder i stillinger med høj gennemsnitsløn.

Men selv inden for de enkelte stillingstyper er der markant forskel. 

I 38 ud af 44 stillinger tjener mænd gennemsnitligt mere end kvinder. Størst lønforskel ses inden for "Handel med værdipapirer og valuta", hvor mændene  gennemsnitligt tjener 28 pct. mere end kvinderne. Den gennemsnitlige lønforskel opgjort på stillingskategori ligger på 7,5 pct. 

Nedenfor kan du se lønniveau og lønforskel i pct. for ansatte inden for bank og realkredit, som er ansat uden ledelsesansvar. Du sorterer ved at klikke på kategorien.

Lønbegreb

Månedslønnen er defineret som standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg, der er det lønbegreb, som kommer tættest på den løn som er "aftalt" mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Lønbegrebet fortæller, hvad en lønmodtager har fået i løn pr. time, lønmodtageren har aftalt at arbejde, uagtet hvor mange dage lønmodtageren er syg eller arbejder ud over det, som er aftalt. Standardfortjenesten er således fortjenesten fratrukket betalinger for overtid og fravær men inkl. pension.