Menu luk

Hårdt første kvartal for bankerne

Pengeinstitutternes kvartalsregnskaber står i coronakrisen tegn. Massive nedskrivninger på udlån og tab på kursreguleringer betyder, at det samlede resultat i årets første kvartal falder kraftigt. En del tyder dog på, at sektoren har set det værste, og at regnskaberne forhåbentligt vil rette sig i de kommende kvartaler.

19. maj 2020
3 min
Af Klaus Mosekjær Madsen  
kmm@finansforbundet.dk

Finansforbundet har set på de 17 pengeinstitutter fra gruppe 1 og 2, som har offentliggjort regnskab for 1. kvartal 2020.

Samlet ender de 17 banker med et negativt resultat på 3,5 mia. kr. i årets første kvartal, hvor 1. kvartal i 2019 gav et overskud før skat på 8 mia. kr. – et fald på hele 11,5 mia. kr. Faldet skyldes entydigt effekten af coronakrisen. Indtægterne fra kursregulering falder 3,9 mia. kr. til et tab på 1,3 mia. kr. Samtidig stiger udgiften til nedskrivninger på udlån til 7,1 mia. kr. – en stigning på 6,4 mia. kr.

Men der er også positive tegn

Grundlæggende ser basisindtjeningen fornuftig ud. Trods coronakrise og nedlukninger ligger aktiviteten i sektoren lidt over aktiviteten i samme kvartal sidste år – når man måler på netto rente- og gebyrindtægterne, som stiger 200 mio. kr. Samtidig er der igen positive strømninger på aktiemarkederne. Med mindre corona-krisen blusser op igen, må det forventes, at posten for kursreguleringer igen vil have positivt fortegn fremover. Ligeledes betyder den tiltagende genåbning af samfundet, at de betydelige nedskrivninger som sektoren har taget i årets første kvartal alt andet lige ikke vil blive gentaget i de kommende kvartaler.

Samlet kan det derfor konkluderes, at corona-situationen har sat et tydeligt aftryk på regnskaberne for første kvartal, men at der også er positive tendenser i basisaktiviteten, som vurderes at være bærende for udviklingen resten af året.

Samlede regnskabstal for gruppe 1 og 2 pengeinstitutter i første kvartal 2020

(mio. kr.)

2020K1

2019K1

Ændring

Netto renteindtægter

10,8

10,8

0,0

Netto gebyrindtægter

6,4

6,3

0,2

Netto rente og gebyrindtægter

17,3

17,1

0,2

Kursreguleringer/handelsindtægter

-1,3

2,6

-3,9

driftsudgifter

-11,9

-10,8

-1,1

Nedskrivninger på udlån

-7,1

-0,6

-6,4

Resultat før skat

-3,5

8,0

-11,5

Key Takeaways

11,5 mia kr.

Resultatet før skat er 11,5 mia. kr. lavere i første kvartal 2020 end i 2019

7,1 mia. kr.

Nedskrivningerne på udlån lander på 7,1 mia. kr. i første kvartal 2020

200 mio. kr.

Netto rente- og gebyrindtægter er 200 mio. kr. højere i 1. kvartal 2020 end i samme kvartal året før

Datagrundlag

Tal for 1. kvartal 2020 er baseret på koncernregnskabet for de gruppe 1 og 2 pengeinstitutter, som offentliggør kvartalsregnskaber.

Det bemærkes, at der er forskel på, hvordan de enkelte pengeinstitutter opgør deres netto rente- og gebyrindtægter. Nogle pengeinstitutter medregner udbytte af aktier m.v., mens posten i andre institutter indgår i kursreguleringer. For systematikkens skyld er der i analysen derfor valgt, at posten netto rente- og gebyrindtægter kun indeholder netto renteindtægter og netto gebyr- og provisionsindtægter.

Pengeinstitutter som indgår i analysen er: Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Nykredit Bank, Spar Nord Bank, Ringkjøbing Landbobank, Sparekassen Sjælland-Fyn, Lån & Spar Bank, Vestjysk Bank, Jutlander Bank, Den Jyske Sparekasse og Alm. Brand Bank

Kontakt

32 66 13 60

Klaus Mosekjær Madsen

Senior Økonom

kmm@finansforbundet.dk