Menu luk

Hård konkurrence i banksektoren

Bankernes privatkunderådgivere oplever at der er hård og stigende konkurrence omkring kunderne. Det viser en medlemsundersøgelse, som Finansforbundet har foretaget i august måned 2021.

18. okt. 2022
2 min
Af Klaus Mosekjær Madsen  
kmm@finansforbundet.dk

Der er pæn konkurrence i banksektoren. Det er i hvert fald oplevelsen, når man spørger bankernes privatkunderådgivere.

Finansforbundet har spurgt 4.000 medlemmer, der arbejder med rådgivning af privatkunder, omkring konkurrencesituationen. 93,2 pct. svarer, at de oplever ”nogen”, ”hård” eller ”meget hård” konkurrence. Og 71 pct. vurderer, at konkurrencen er blevet hårdere i de seneste 3 år.

En del af konkurrencen skabes af kunderne selv. 87 pct. af rådgiverne oplever, at eksisterende kunder ”ind i mellem” eller ”ofte”/”meget ofte” forhandler om pris og vilkår, mens det gælder for 91 pct. af potentielle nye kunder. 

Hertil kommer, at 68 pct. ”ind i mellem” eller ”ofte”/”meget ofte”. oplever, at kunderne truer med at skifte til en konkurrent, og 49 pct. oplever, at kunderne rent faktisk gør det.

Og der er noget at forhandle om. Dels oplever 38 pct. af rådgiverne, at der er store eller meget store prisforskelle i sektoren og dels oplyser 76,2 pct. af rådgiverne, at kunderne ”ind i mellem” eller ”ofte”/”meget ofte” får bedre vilkår eller priser, hvis de forhandler om det.

Men faktisk er det ikke prise og renter, der har størst betydning, når kunderne skifter bank. Kundernes fokus er i stedet på at få den bedst mulig rådgivning. Således vurderer 86 pct. af rådgiverne, at muligheden for personlig rådgivning er en væsentlig årsag til, at kunderne skifter bank, ligesom anbefalinger fra familie og venner spiller en afgørende rolle (85 pct. af rådgiverne angiver det som en vigtig årsag). 

Til gengæld vurderes renter på udlån (17 pct. angiver det som en vigtig årsag) og negative renter for indlån (4,4 angiver som vigtig årsag) som langt mindre vigtige.

Rådgiverundersøgelse om konkurrenceforhold

Key takeaways

93 pct.

af rådgiverne oplever "nogen", "hård" eller "meget hård" konkurrence i sektoren.

71 pct.

af rådgiverne oplever, at konkurrencen er blevet hårdere i de seneste 3 år.

76 pct.

af rådgiverne oplever, at kunderne ”ind i mellem” eller ”ofte”/”meget ofte” får bedre vilkår eller priser, hvis de forhandler om det

Bagom undersøgelsen

Finansforbundet har i august 2021 spurgt 4.000 privatkunderådgivere omkring konkurrencesituationen i banksektoren. Undersøgelsen er gennemført som et survey. 1.193 rådgivere har gennemført undersøgelsen og yderligere 131 rådgivere har besvaret en del af undersøgelsen. 

Kontakt

31 10 10 02

Klaus Mosekjær Madsen

Senior Økonom

kmm@finansforbundet.dk