Menu luk

Det kontantløse samfund

En undersøgelse blandt Finansforbundets medlemmer viser, at medarbejdere i finanssektoren sjældnere bruger kontanter, når de handler. Faktisk tilkendegiver hele 73 pct. af de adspurgte , at de ved deres seneste 10 køb ikke betalte kontant. Udviklingen hænger uløseligt sammen med den hastigt voksende digitalisering af vores samfund og udbredelsen af nye digitale betalingsformer.

9. nov. 2020
2 min
Af Josefine Boel Rasmussen  
jbr@finansforbundet.dk

Ifølge Finansforbundets medlemmer er Danmark godt på vej til at blive et kontantløst samfund i en ikke alt for fjern fremtid. En medlemsundersøgelse fra august 2020 viser således, at over halvdelen (52 pct.) af de adspurgte finansansatte er enige i, at Danmark snarest muligt bør blive et kontantløst samfund. Sammenlignet med tal fra 2016 er det en stigning på 20 pct.

Betalingsformer i dagligdagen

COVID-19 krisen og den øgede smitterisiko forbundet med kontantbetalinger, et begrænset antal finansansatte, der håndterer kontanter i deres daglige arbejde, samt et hastigt voksende udbud af nye digitale betalingsløsninger, er alt sammen med til at forstærke udviklingen i retning af færre kontantbetalinger og mere digitalisering.

Den voksende opbakning til at gøre Danmark til et kontantløst samfund hænger uløseligt sammen med de finansansattes stigende brug af digitale betalingsløsninger, som deres foretrukne betalingsmiddel. I den forbindelse tilkendegiver 78 pct. af de adspurgte, at betalinger med kort er deres foretrukne betalingsform.     

Selvom Dankortet og andre betalingskort fortsat er de vigtigste betalingsmidler for langt størstedelen af de finansansatte, så har nye, mobile betalingsløsninger som ApplePay, MobilePay og lign. vundet stor indpas på det danske betalingsmarked indenfor relativt kort tid. Her svarer lidt over 19 pct. af de adspurgte, at de anvender mobile betalingsløsninger som deres foretrukne betalingsform. Særligt gruppen af brugere under 30 år er tilhængere af den mobile betalingsform, herunder udenlandske betalingsløsninger som ApplePay eller lign.

Ikke desto mindre er der fortsat stor opbakning fra 76 pct. af de adspurgte finansansatte til at bibeholde en danskudviklet betalingsinfrastruktur som fx Dankortet, så man ikke er fuldstændig afhængig af og overladt til udenlandske betalingstjenester. 

Og på trods af de finansansattes egen forkærlighed for digitale betalingsløsninger ønsker flertallet af de adspurgte fortsat at bibeholde den danske kontantregel, der tilsiger, at fysiske butikker har pligt til at tage imod fysiske kontanter (med få undtagelser). Særligt inklusionshensyn til samfundets svageste grupper, herunder socialt udsatte borgere og ældre er vigtige argumenter for at fastholde kontanterne.

Om undersøgelsen

Medlemsundersøgelsen blev gennemført i august 2020. 

Kontakt

50 85 23 92

Josefine Boel Rasmussen

Politisk Koordinator

jbr@finansforbundet.dk