Menu luk

Danske pengeinstitutters halvårsregnskab 2023

Det går godt for de danske pengeinstitutter. 2023 tegner til at blive et rekordår båret frem af stigende renteindtægter og kursreguleringer

13. sep. 2023
4 min
Af Klaus Mosekjær Madsen  
kmm@finansforbundet.dk

Finansforbundet har set på halvårsregnskaber for 42 pengeinstitutter i gruppe 1-4, som har offentliggjort regnskab pr. 10. september.

Samlet tjener pengeinstitutterne 26,5 mia. kr. før skat i 1. halvår 2023. Det er mere end en fordobling af overskuddet i forhold til samme periode i  2022 og ca. 11 mia. kr. højere end rekordåret 2021. 

Renter, kursregulering og lave nedskrivninger trækker overskuddet op. 

Netto  renteindtægterne er  mere end 50 pct. højere i 1. halvår 2023 end i samme periode i både 2022 og 2021. Til gengæld falder gebyr- og provisionsindtægterne beskedent. Samlet forbedres toplinjen derfor til et rekordniveau på 38,8 mia. kr. - en stigning på 24 pct. i forhold til året før.

Også bundlinjen løftes markant. Udgifter til personale og administration stiger 6 pct. til 23,2 mia. kr., men de mere end opvejes af stigende indtægter fra kursreguleringer på 6,2 mia. kr. og fortsat meget lave nedskrivninger på udlån på 230 mio. kr.

Samlet tjener sektoren 26,5 mia. kr. i 1. halvår 2023 - det bedste halvårsresultat nogensinde. De danske pengeinstitutter har således næsten allerede tjent det samme i 1. halvår 2023 som i hele sidste år - selv når der korrigeres for Danske Banks hensættelser til Estlandssagen.

Mia. kr. 2021 2022 2021H1 2022H1 2023H1

Netto renteindtægter

28,5 34,7 14,1 15,9 25,0

Netto gebyr- og provisionsindtægter

27,8 28,3 13,5 14,3 12,9

Netto rente- og gebyrindtægter

57,2 64,1 28,3 31,2 38,8

Udgifter til personale og adm.

43,2 45,0 21,3 21,9 23,2

Kursreguleringer

7,1 3,6 3,5 -0,7 6,2

Nedskrivning udlån/tilgodehavender

-1,5 0,7 -0,3 0,1 0,2

Resultat før skat

32,4 14,3 15,5 12,2 26,5

Danske Bank hensættelser vedr. Estlandssagen 

0,0 13,8 0,0 0,0 0,0
Resultat før skat ekskl. Danske Banks Hensættelser vedr. Estlandssag 32,4 28,1 15,5 12,2 26,5

Netto renteindtægter

stiger med 57 pct. i forhold til 2022

Nedskrivninger på udlån

er fortsat lave med og ender på 230 mio. kr. for perioden.

Resultat før skat

vokser med 14,3 mia. kr. i forhold til samme periode i 2022 - en stigning på 116 pct.

Datagrundlag

Data er baseret på regnskabstal indsamlet af BankResearch for Finansforbundet.  

Regnskabstal er baseret på pengeinstitutters moderselskab. 

Pengeinstitutter som indgår i analysen er:

Andelskassen Fælleskassen
Arbejdernes Landsbank
Borbjerg Sparekasse
Broager Sparekasse
Coop Bank
Danske Andelskassers Bank
Danske Bank
Djurslands Bank
Dragsholm Sparekasse
Faster Andelskasse
Frørup Andelskasse
Frøs Sparekasse
Frøslev-Mollerup Sparekasse
Fynske Bank
Hvidbjerg Bank
Jyske Bank
Kreditbanken
Klim Sparekasse
Lollands Bank
Lån & Spar Bank
Merkur Andelskasse
Middelfart Sparekasse
Møns Bank
Nordfyns Bank
Nykredit Bank
PenSam Bank
Ringkjøbing Landbobank
Rise Sparekasse
Skjern Bank
Spar Nord Bank
Sparekassen Balling
Sparekassen Bredebro
Sparekassen Danmark
Sparekassen Djursland
Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn
Sparekassen Kronjylland
Sparekassen Sjælland-Fyn
Sparekassen Thy
Sydbank
Sønderhaa-Hørsted Sparekasse
Totalbanken
Vestjysk Bank

Kontakt

32 66 13 60

Klaus Mosekjær Madsen

Senior Økonom

kmm@finansforbundet.dk