Menu luk

Årsregnskaber 2020

En analyse af sektorens årsregnskaber for landets fem største banker og Nordea viser, at de danske pengeinstitutter er kommet rimeligt gennem 2020, til trods for et år med markante udsving i samfundsøkonomi og nedlukninger grundet COVID-19.

19. mar. 2021
4 min
Af Klaus Mosekjær Madsen  
kmm@finansforbundet.dk

Finansforbundet har set på årsregnskaberne for de 5 største banker* i Danmark tillagt Nordea Abp. Analysen viser, at de danske pengeinstitutter er kommet rimeligt gennem 2020, når man tager højde for, at året bød på markante udsving i samfundsøkonomi og nedlukninger grundet COVID-19.

Analysens resultater

  • Baseret på de 5 banker tillagt Nordea Abp, kan det konstateres, at nettorenteindtægterne stiger for første gang i 6 år. I modsat retning trækker dog, at netto gebyr- og provisionsindtægter falder for første gang i 4 år. Her er en bærende årsag, at nedlukningerne har medført færre betalingstransaktioner. Samlet er der dog fremgang på toplinjen, hvor netto rente og gebyrindtægter stiger med 1,6 mia. kr.
  • Ikke overraskende stiger nedskrivningerne på udlån. Men sammenlignet med forventningerne ved starten af COVID-19, må det siges at være i den milde ende, at posten ender på 13,4 mia. kr., som er en stigning på 8,4 mia.

Samlet betyder de stigende nedskrivninger dog, at årets resultat før skat falder 2,8 mia. kr. til 26 mia. kr., hvilket er et fald på 10 pct.

Den gennemsnitlige 'ikke vægtede egenkapitalforrentning' efter skat ender på 5,8 pct. for de 6 banker. Det er et fald på 2 procentpoint i forhold til 2019. Faldet må anses for at være beskedent sammenlignet med det samfundsøkonomiske situation i 2020, hvor året gav det næststørste fald i BNP i mere end 50 år – kun overgået af 2009 - det værste år under finanskrisen.

Læs hele analysen her

 

2018

2019

2020

Ændring

19-20

Netto renteindtægter

39.609

36.541

39.443

2.902

Netto gebyrer og provisionsindtægter

30.520

31.819

30.786

-1.033

Netto rente- og gebyrindtægter

70.418

68.998

70.578

1.580

Udgifter til personale og administration i alt

54.691

57.577

55.631

-1.946

Kursreguleringer i alt

11.753

10.664

9.793

-871

Nedskrivning på udlån, tilgodehavender mv.

2.520

5.056

13.427

8.371

Resultat før skat

42.070

28.845

26.036

-2.809

Skat

7.090

-1.625

2.948

4.573

Resultat efter skat

34.979

30.471

23.088

-7.383

Information om analysen

Alle regnskabstal i analysen er baseret på moderselskabstal. (Dog undtaget Egenkapitalforrentning for Nordea, der er opgjort på koncernniveau).

*Danske Bank A/S, Jyske Bank A/S, Nykredit Bank A/S, Spar Nord Bank A/S, Sydbank A/S

Kontakt

31 10 10 02

Klaus Mosekjær Madsen

Senior Økonom

kmm@finansforbundet.dk