Menu luk

Kvinder i ledelse

I Danmark siger vi, at vi har ligestilling. Men det har vi ikke, når vi ser på kvinder i ledelse. Dyk ned i tallene her.

På mange parametre går det rigtigt godt med ligestillingen i Danmark
I Danmark topper vi fx ranglisterne hvad angår kvinders uddannelsesniveau, og vi har lige adgang til sundhed.

Men vi klarer os knapt så godt, når det handler om kvinder i ledelse. Her finder vi ofte Danmark langt nede af ranglisterne. Og det er fordi Danmark har ekstremt få kvinder i de øverste ledelseslag - både i det private og i det offentlige. 

Og udviklingen går for langsomt - også i den finansielle sektor.

Vi ved godt, hvor vi skal sætte ind:

Mænd skal tage mere barsel, vi skal have flere kvinder i topledelsen, og vi skal gøre op med et arbejdsmarked med såkaldte mande- og kvindefag.

Vi ved også, at den manglende kønsbalance på ledelsesgangene blandt andet skyldes tre myter:

1) "Kvinder er ikke lige så ambitiøse"

2) ”Vi mangler interne kvindelige ledelsestalenter” og

3) ”Familieliv er en barriere for kvinders ambitioner og karriereudvikling”.

 

Vi har punkteret alle tre myter

Men myterne lever stadig og de skaber barrierer, der står i vejen for kvindernes vej i ledelse.

Blandt andet at kvinder i mindre grad end mænd kan spejle sig i virksomhedens topledere. Det skaber uklare karriereveje for kvinderne.

Men der er en vilje til forandring - og hvor der er en vilje, er der en vej. 

Finansforbundet sætter derfor fokus på vejene fremad.

Sammen om ligestilling

I Danmark har vi en udbredt opfattelse af, at generationers hårdt arbejde har gjort os til et frit samfund med lige muligheder for alle. Men når det kommer til ligestilling mellem kønnene, så er vi ikke i mål. Det gælder blandt andet kvinder i ledelse.

Sammen om ligestilling
Ligestilling (1)