Menu luk

Bedre rammevilkår skaber mere innovative arbejdspladser

Det finansielle område i Danmark undergår i disse år store forandringer som følge af digitalisering og globalisering. Nye kompetencer efterspørges, og nye finansteknologiske spillere kommer til.

14. maj 2020
 • Finansforbundet foreslår

 • Afsæt midler til skalering af finans og fintech som national styrkeposition

  Afsæt midler til skalering af finans og fintech som national styrkeposition

  Regeringen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har i 2020 udpeget finans og fintech som national styrkeposition. Hvis vi skal lykkedes med at opbygge en konkurrencedygtig styrkeposition, er det helt fundamentalt, at der afsættes offentlige midler til drift og udvikling af styrkepositionen. Lignende best-practice eksempler ses i bl.a. Luxembourg, Tyskland og Singapore.

 • Opret en ny fast-track-ordning til rekruttering af talenter

  Opret en ny fast-track-ordning til rekruttering af talenter

  Der bør etableres en mere fleksibel fast-track-ordning for mindre virksomheder og start-ups, som oplever udfordringer med at tiltrække de rette kompetencer og talenter.

 • Skab iværksættermiljøer for studerende

  Skab iværksættermiljøer for studerende

  Tværfaglige iværksættermiljøer skal udvikles på videregående uddannelsesinstitutioner. Her kan studerende mødes og udvikle nye idéer parallelt med, at de følger undervisning og har tilknytning til erfarne mentorer fra forskningsverdenen og erhvervslivet.

 • Hent inspiration hos Iværksætterkommissionen

  Hent inspiration hos Iværksætterkommissionen

  I samarbejde med Akademikerne har Finansforbundet taget initiativ til at nedsætte Iværksætterkommissionen. Kommissionen kommer med konkrete indspark og forslag til den politiske debat. Temaerne er blandt andet uddannelse og tværfagligt samarbejde, risikovillig kapital og investeringer, mentorforløb, kvalificeret arbejdskraft og internationalisering.

 • Gør det finansielle område i Danmark til en global dataetisk frontløber

  Gør det finansielle område i Danmark til en global dataetisk frontløber

  Finansforbundet mener, at det finansielle område i Danmark skal arbejde for at blive en international dataetisk frontløber. I den forbindelse skal der opstilles konkrete og tidssvarende dataetiske krav til indførelsen af nye digitale løsninger og teknologier, hvor både forbruger-, bruger- og medarbejderhensyn prioriteres højt. Som samfund skal vi styrke den digitale dannelse gennem fag på videregående uddannelser og efteruddannelsesforløb.

Som fagforbund har Finansforbundet en interesse i, at særligt nye finansielle virksomheder får optimale opstartsbetingelser. Det vil skabe rum for nye innovative arbejdspladser og holdbare arbejdsliv i en meget foranderlig finansiel sektor til gavn for hele det danske samfund og Finansforbundets medlemmer.

Danmark kan skabe jobvækst i den finansielle sektor
Det finansielle område udgør en væsentlig samfundsposition med lokal forankring i hele
Danmark, en bruttoværditilvækst på 106 mia. kr. og en stærkt voksende Fintech-klynge i
hele landet. Det kan blive endnu bedre.

Med Copenhagen Fintech som omdrejningspunkt for fremtidens finansielle økosystem samles iværksættere, banker, organisationer, vidensinstitutioner, fagforeninger og myndigheder omkring en visionær og efterspørgselsdrevet erhvervspolitisk indsats. Regeringen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har i 2020 udpeget finans og fintech som dansk fyrtårnsbranche og national styrkeposition. Denne førerposition skal udbygges og omsættes til at skabe nye vækstmuligheder og innovative arbejdspladser i hele Danmark.   

De praksisnære erfaringer kan komme hele landet til gode i form af lokal vækst. Finansforbundet vurderer et potentiale på op imod 10.000 nye jobs indenfor dansk Fintech frem
mod 2025, hvis visionære og politiske rammevilkår understøtter målsætningen.

Partnerskaber kan skabe international gennemslagskraft
Dansk Fintech og det finansielle område kan endda blive en international styrkeposition,
hvis vi tager ved lære af andre landes erfaringer. I Singapore har de eksempelvis udviklet 23
såkaldte ”Industry Transformation Maps”, som svarer til landets nationale styrkepositioner. Ved hjælp af et tæt offentligt-privat partnerskab er ”finansielle services” udpeget som en af de mest ambitiøse satsninger. Målet – med en mia. kr. i ryggen via en offentlig fond – er 4.000 nye stillinger om året indenfor finans med 1000 jobs i Fintech-industrien.

Josefine Boel Rasmussen

Ansvarlig for Public Affairs

jbr@finansforbundet.dk