Menu luk

At gå på arbejde skal øge den mentale sundhed og trivsel – ikke det modsatte!

Vi lever i en tid, hvor det at passe sit arbejde burde være foreneligt med mental sundhed og trivsel. Men virkeligheden er, at udfordringerne med mental sundhed og trivsel aldrig har været større og mere komplekse. Alt for mange sygemeldes og afskedigedes i værste fald som følge af mistrivsel og stress. Det må og skal vi aldrig acceptere.

Mental sundhed i arbejdslivet kan forstås som en tilstand af trivsel, hvor man kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagsudfordringer og stress og indgå i fællesskaber på arbejdspladsen.

Det burde være lige til, men alligevel er udfordringerne massive. Det gælder både for medarbejdere, men også for ledere, som arbejder under et stigende krydspres af ønsker, krav og forventninger fra øverste ledelseslag til deres medarbejdere.

En væsentlig årsag hertil er, at der er svært. For vi er forskellige og vores mentale sundhed og individuelle trivsel næres af forskellige ting. Nogle trives bedst, når de udfordres konstant, mens andre måske skal have udfordringerne i mindre doser. Nogle trives godt med mange mennesker omkring sig, andre dårligt.

På den måde findes der ikke entydige svar på, hvad der skaber mental sundhed og god trivsel.

Det er det, der gør det komplekst. Det er det, der gør det svært.

Fleksibelt arbejde er vejen frem, men der skal være tale om en reel fleksibilitet, hvor man har indflydelse på, hvordan man arbejder, hvor man arbejder, og hvornår man arbejder.

At få det til at fungere kræver fx god ledelse, men ikke mere end at det giver plads til tilstrækkelig med selvbestemmelse. Og det kræver fx mulighed for individuel fleksibilitet, men ikke mere end at fællesskabet og sammenhængskraften forbliver intakt.

I Finansforbundet tror vi på, at den fremadrettede vej til at finde gode og konkrete løsninger på de udfordringer som fremtidens arbejdsplads og arbejdsliv byder på, bedst findes ved at eksperimentere sig frem på arbejdspladserne.

Det var også baggrunden for, at vi tog initiativ til projektet ”Future Work Lab”, der netop handler om at eksperimentere sig frem til nye løsninger på nogle af de udfordringer, som fremtidens digitale arbejdsliv byder på.                                       

Vi er overbeviste om, at det at eksperimentere vil udvikle sig fra at være noget vi gjorde forsøgsvis, til at være en mere permanent tilstand.

Mental sundhed og trivsel

Hvordan skaber vi mental sundhed og god trivsel, når arbejdslivet er under konstant forandring? Og hvilke læringer og initiativer skal vi gøre brug af for at sikre både fællesskab og fleksibilitet? Få viden og inspiration her.

Læs mere