Menu luk

Klumme: Sammen om ligestilling

I Danmark har vi en opfattelse af, at generationers hårdt arbejde har gjort os til et frit samfund med lige muligheder for alle. Men når det kommer til ligestilling mellem kønnene, er vi ikke i mål.

5. mar. 2021
Af Steen Lund Olsen, Næstformand
slo@finansforbundet.dk

Vi taler stadigvæk om kvinde- og mandefag. Løngabet mellem mænd og kvinder i samme jobfunktion er til at til at få øje på. Barslen er ulige fordelt. Og i bestyrelseslokalerne og i toplederroller er kønsbalancen skæv. På en lang række parametre halter vi på den måde faktisk bagefter de lande, vi normalt sammenligner os med.

I Finansforbundet ønsker vi derfor aktivt at arbejde for en bedre balance mellem kønnene og øge diversiteten på alle niveauer i de danske virksomheder. Fordi øget diversitet og inkluderende arbejdsfællesskaber er noget af det, der skal til for, at vi kan skabe et arbejdsliv i trivsel, blomstrende virksomheder og et mere retfærdigt samfund.

Men viljen til at ændre ubalancerne må ikke blive en kamp imellem kønnene. For så rykker vi intet. Vi har brug for hinanden. Det er kun i fællesskab, at vi spiller hinanden bedre. Det er aldrig den enkeltes ansvar at ændre strukturer og kulturer, så der bliver banet vej for reel ligestilling. Det er et kollektivt ansvar.

Et konkret eksempel på, hvor vi vil tage et sådan ansvar er i forhold til anbefalingerne til nye kompetence- og erfaringskrav for medlemmer af direktioner og nøglepersoner i de finansielle virksomheder. Fit & Proper-reglerne, som et udvalg nedsat af Finanstilsynet kom med i sommers.

Her er en af anbefalingerne til topledelserne i de systemisk vigtige finansielle institutter, at man fremover skal have ti års praktisk erfaring med forretningsmodellen, og at en stor del af erfaringen skal være høstet som leder. For de øvrige banker er anbefalingen fem år.

Men da kvinder i dag er underrepræsenterede i topledelser og direktioner i sektoren, bliver det svært at finde kvindelige kandidater, der opfylder de kriterier. Ligesom det også bliver svært at rekruttere kvalificerede kandidater, der kunne tænkes at have værdifuld erfaring fra andre brancher.

Derfor arbejder vi politisk for, at de kommende anbefalinger til kompetence- og erfaringskrav for medlemmer af direktion og nøglepersoner i de finansielle virksomheder i stedet kommer til at fremme diversitet i sektorens ledelser.

For Finansforbundet handler ligestilling nemlig i bund og grund om, hvilket samfund vi ønsker. I Danmark bryster os af, at vi er et samfund, hvor vi som mennesker har de samme muligheder for at indfri vores potentialer. Det skal vi tage alvorligt og handle på.