Menu luk

Der er forskel på at digitalisere og at gennemføre en digital transformation

De finansielle virksomheder har gennem en lang periode investeret intensivt i at digitalisere og automatisere processer og services i sektoren. Men digital transformation handler om meget mere end at bruge IT-løsninger til at effektivisere måden, vi allerede arbejder på.

Når vi ser på den finansielle sektor, så bruges automatisering gennemgående i sektoren til at sikre mere effektive sagsgange, at standardisere nøgleprocesser og til at skabe en mere ensartet kundeservice på tværs af de kanaler, som kunden møder. Målet med automatisering er helt eller delvist at overtage de opgaver, vi gør igen og igen.

Automatisering kræver at vi standardiserer vores måde at arbejde på. Det kan fx være måden, vi onboarder nye kunder på. Derfor kortlægger man først arbejdsgangene og de nødvendige trin for herefter at sætte strøm til såkaldte tasterobotter. Implementering af tasterobotter kræver, at man får kortlagt og standardiseret arbejdsgange og processer, der går på tværs af hovedsæde, filialer og funktionsområde – og det kræver en god dialog mellem de medarbejdere, der sidder med opgaven og dem, der udvikler programmerne.

Medarbejderne, der er i direkte kontakt med processerne, som automatiseres, er de egentlige eksperter og skal inddrages meningsfuldt i processen. Det må ikke reduceres til et IT-projekt.

Teknologi kan skabe innovation

Men hvad så med de mere avancerede teknologier? Teknologier som kunstig intelligens er systemer, der er designet til at bygge oven på de opgaver, som vi mennesker udfører. Det kan være at se systemer i datasæt så store, at vi ikke selv kan gennemskue. Det kan også være intelligente assistenter (’chat bot’), der hjælper os med at tage den rigtige beslutning.

De nye teknologier kan øge kvaliteten og skabe innovation indenfor et forretningsområde. Man kan som virksomhed have et mål at skabe et bedre produkt rettet mod kunden, som fx kan hjælpe kunden med at holde styr på sit budget, hjælpe med at spare op eller andet.

Augmentation versus automatisering

Bliv klogere på forskellen mellem de forskellige niveauer af teknologierne:

Digital transformation er meget mere end tasterobotter

Men der er stor forskel på at automatisere processer og eksisterende arbejdsgange og så det at gennemføre en egentlig digital transformation af en virksomhed. Digital transformation handler nemlig om meget mere end at bruge IT-løsninger til at effektivisere måden, vi allerede arbejder på.

En reel digital forandring handler i stedet om at tænke helt nyt og måske finde helt nye måder, som virksomheden kan skabe værdi ved. Og en succesfuld digital transformation handler om transformationsledelse og at få medarbejderne med ombord. Digital transformation er et organisations- og udviklingsprojekt. 

Den digitale transformation sætter helt nye krav til ledere og ledelse, hvor der i virksomheden bør skabes klare visioner og formål med den omstilling, som virksomheden skal igennem. Rejsen skal være meningsfuld for medarbejderne, så de kender deres rolle i omstillingen. 

Så det at omstille sig digitalt handler om meget mere end at anvende IT til at effektivisere, sådan som vi gør tingene på i dag.

Finansforbundet sætter fokus på mental sundhed