Menu luk

10 gode råd til at få indflydelse i din virksomhed

Udvikling og implementering af nye teknologier stiller nye og ofte højere krav til nutidens finansansatte og til moderne finansielle arbejdspladser. For at udnytte potentialet med digitalisering kræver det blandt andet en god involvering af medarbejderne. Finansforbundet har udarbejdet 10 råd til at søge indflydelse i digitale omstillingsprocesser.

Omstillingerne kan ofte bringe helt nye muligheder med sig for både virksomheder og medarbejdere, men det gælder om at have hele organisationen med på den digitale omstillingsrejse. Det gælder både før, under og efter nye projekter søsættes. Ofte er diskussioner om denne udvikling præget af usikkerhed - men det er der ikke grund til. Men for at udnytte potentialet kræver det god digital ledelse og involvering af medarbejderne. 

Medarbejderne har derfor en helt afgørende rolle i virksomhedernes digitale transformation.

Finansforbundet har udviklet 10 gode råd til dig, der arbejder med at få indflydelse under digitale omstillingsprocesser:

  1. Spørg ind til formål og mål med digitaliseringsprojekter, inden de sættes i gang – og vær med til at kommunikere det bredt ud i organisationen
  2. Du skal turde udfordre beslutningsoplæggene ved at stille de relevante og kritiske spørgsmål
  3. Undervurder ikke din egen rolle og påvirkningskraft i forskellige faser af transformationsprocessen
  4. Du behøver ikke være teknologiekspert, men din rolle skal være at forstå og omsætte de bredere konsekvenser af digitaliseringen for arbejdspladsen
  5. Søg indflydelse tidligt, så har du større mulighed for at påvirke beslutnings- og implementeringsprocesserne
  6. Kortlæg mulige rum for indflydelse – både formelle og uformelle – i din virksomhed, og afklar mandatet
  7. Hav for øje, at digitale transformationsprocesser har mange ligheder med traditionelle forandringsprocesser, men at de kan være mindre fleksible og transparente
  8. Vær med til at udvikle en fælles strategisk retning for indflydelse
  9. Påtag dig rollen som både brobygger og udfordrer - og sørg for at opbygge nye relationer på tværs af virksomheden og fagligheder
  10. Sæt fokus på ledernes og medarbejdernes behov for digitale kompetencer og på at opbygge nødvendige nye ressourcer i virksomheden.

Læs meget mere om de ti gode råd her