Menu luk

Hvad er den danske model?

Den danske model er betegnelsen for den helt særlige måde, arbejdsmarkedet er organiseret på i Danmark.

Begrebet den danske model er en betegnelse for den helt særlige måde, hvorpå arbejdsmarkedet i Danmark er indrettet på. Det er en model, der bygger på kollektive overenskomster indgået mellem organiserede arbejdstagere og organiserede arbejdsgivere, som staten i princippet ikke blander sig i.

Hvorfor hedder det den danske model?

Den ’danske model’ udspringer af det såkaldte Septemberforlig fra 1899. Her blev det fastslået, at arbejdsgivere har ret til at fordele og lede arbejdet, mens fagforeningerne har ret til at forhandle de ansattes løn- og arbejdsvilkår.

Hvad er flex-security?

I Danmark har vi et meget fleksibelt arbejdsmarked, hvor det er relativt nemt for arbejdsgiverne at ansætte og afskedige medarbejdere efter behov.  Sikkerheden (security) består i det danske dagpengesystem, der sikrer en indtægt ved ledighed.

Er der mindsteløn i Danmark?

Nej. Der findes ikke èn lovbestemt mindsteløn i Danmark, som der fx er i Tyskland og mange andre lande.

Hvad er trepartsforhandlinger?

En trepartsforhandling er en forhandling mellem tre parter: regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Forhandlingerne kan foregå på mange niveauer og have både formel og uformel karakter. Forhandlingerne kan dreje sig om enkeltstående temaer og om tværgående, politiske problemstillinger på det danske arbejdsmarked.