Menu luk

Trivselskonsulent: To principper er essentielle, hvis vi skal lykkes i det hybride arbejdsliv

Skiftet i vores arbejdsliv er så stort som skiftet til fra skrivemaskinen til internettet, derfor er det vigtigt, at man som leder især er opmærksom på to ting, hvis man skal lykkes med at arbejde på distancen, mener Finansforbundets trivselskonsulent.

Nysgerrighed og dialog.

Det er de to principper, som trivselskonsulent Samuel Funk-Hansen vil fremhæve som vigtigst, hvis man vil lykkes med det hybride arbejdsliv.

”Vær nysgerrig på, hvad der foregår, og søg dialogen, når du er i tvivl. En god forventningsafstemning er sindssyg vigtig,” siger han.

Sammen med Birgit Kjeldsen udgør Samuel Funk-Hansen Finansforbundets trivselsenhed, der understøtter arbejdet med trivsel ude på arbejdspladserne i tæt dialog med tillidsvalgte og ledere.

Og i de dialoger, som Samuel Funk-Hansen har haft med rigtig mange bankfolk og ledere i løbet af det sidste halve år, oplever han, at det især er her, man kan gøre en forskel, når en arbejdsplads skal have succes med det hybride arbejdsliv.

"Den her skærm, der er kommet imellem os, formindsker signalerne. Så det handler om at række ud efter hinanden."
- Samuel Funk-Hansen, trivselskonsulent i Finansforbundet

Et kæmpe skifte

For når medarbejderen op til flere gange om ugen skifter skrivebordet i banken ud med køkkenbordet derhjemme, er det et skifte i vores arbejdsliv, der er næsten lige så stort som fra skrivemaskinen til internettet, mener Samuel Funk-Hansen. Og når hverdagen ændrer sig så markant, så skal de dialoger og rammer, der er for arbejdet, også justeres.

Derfor mener Samuel Funk-Hansen, at vi skal stille spørgsmål til de nye udfordringer. Det kan eksempelvis være det hybride Teams-møde, som for de fleste før har været et fysisk fællesskab, men nu er blevet en blanding.

”Hvordan får man det til at virke? Og kan man bare bruge de ”gamle” mødeprincipper?” Der skal noget mere og noget andet til – og det skal medarbejdere og ledere definere i fællesskab, siger han og fortsætter:

”Den her skærm, der er kommet imellem os, formindsker signalerne. Så det handler om at række ud efter hinanden,” siger han og opfordrer til, at man tager en åben dialog om, hvad der skal til, for at et hybridt arbejdsfællesskab bliver et godt arbejdsfællesskab.

”Hvis nu medarbejderne siger, at de gerne mødes lidt oftere på arbejdet, eller at de savner deres kolleger, så vil lederens svar ofte være, at så arbejder vi inde mandag, onsdag og fredag, og så er det fikset. I stedet burde lederen sætte teamet ned og sige, ”vi har brug for at definere på ny, hvad vi gerne vil have, når vi taler om et godt arbejdsfællesskab,” siger han og uddyber:

”Så er det ikke er lederen, der definerer, hvad løsningen skal være, men det er medarbejderne, der gør det sammen med lederen.”

Trivselsindsatser for virksomheder

Finansforbundets trivselsenhed er sat i verden for at fremme trivsel på arbejdspladsen for både ledere og medarbejdere. Det sker gennem indsatser, der tager direkte afsæt i behovet på den enkelte arbejdsplads.

Læs mere her.

Trivselskonsulenterne afholder også gå-hjem-møder fem steder rundt om i landet i den kommende tid. Her kan få værktøjer til at navigere i en travl og foranderlig hverdag.

Du kan møde trivselskonsulenterne i Aalborg, Roskilde, Aabenraa, Holstebro og Skanderborg.

Drop fejlfokus – og stil gode spørgsmål

Samtidig opfordrer han til, at man tager snakken om det, man gerne vil have, fremfor det, man vil væk fra.

”I stedet for at sige at vi skal begrænse fejl, så kunne man spørge, hvad der skal justeres eller gøres mere af, for at vi opdager fejl, inden vi laver dem. Så inddrages medarbejderne i løsningen og får større ejerskab i dem. Det er ikke for at underkende, at man vil væk fra fejlene, men hvis man taler om fejlene som noget, der skal minimeres, så bliver der et fejlfokus,” siger han.

Trivselskonsulenten forklarer, at man i stedet for at konstatere, at trivslen er dårlig og det skal ændres, bør spørge ”hvad vil vi blive bedre til?”

”Når medarbejderne inddrages – også i de spørgsmål man som leder måske ikke inddragede dem i før – så er der større chance for at trivslen har gode vilkår. Det ændrer ikke på lederens ledelsesret eller mandat. Men det nuancerer og beriger løsningen,” siger Samuel Funk Hansen og slutter med en opfordring:

”Prøv det!”

Mental sundhed og trivsel

Hvordan skaber vi mental sundhed og god trivsel, når arbejdslivet er under konstant forandring? Og hvilke læringer og initiativer skal vi gøre brug af for at sikre både fællesskab og fleksibilitet? Få viden og inspiration her.

Læs mere

Seneste nyt