Menu luk

Projektansatte har 40 procent større risiko for stress

Omkring hvert tiende medlem af Finansforbundet er projektansat. National forskning viser nu, at denne gruppe er markant mere udsat for stress, angst og depression end fastansatte. Virksomheder skal have fokus på trivsel for alle medarbejdere, siger forbundets næstformand Michael Budolfsen.

27. mar. 2023
2 min
Dansk / English

Ansatte i tidsbegrænsede stillinger har langt større risiko for at udvikle psykiske lidelser end fastansatte. Det viser netop offentliggjort forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Det kommer ikke helt bag på næstformand i Finansforbundet, Michael Budolfsen, at ansættelser uden garanti for forlængelse kan påvirke psyken negativt.

”Trivsel og velbefindende på arbejdet er en menneskeret, og vi skal inkludere alle på arbejdspladsen – også selv om nogle kun er der i en afgrænset periode.”
- Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet

Den seneste trivselsundersøgelse blandt medlemmerne, hvoraf anslået ti procent er projektansatte, viste nemlig, at denne gruppe er mere stressede – 27 procent mod 22 procent i gennemsnit.

Det skal der gøres noget for at forbedre, mener næstformanden:

”Helt grundlæggende skal virksomhederne have trivselsfokus på alle deres ansatte – også når de er ansat til tidsbestemte projekter. Uvisheden, som nogle projektansatte kan føle, kan forstærke det pres, der i forvejen er i forhold til performance og deadlines i projektet,” siger han og fastslår:

”Trivsel og velbefindende på arbejdet er en menneskeret, og vi skal inkludere alle på arbejdspladsen – også selv om nogle kun er der i en afgrænset periode.”

Læs her, hvad du selv kan gøre for at finde balancen mellem sundhed, travlhed og stress

40 procent højere risiko

Studiet fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er en del af forskningsprojektet ’Tidsbegrænsede ansættelser og mentale helbredsproblemer’, som omfatter data om over 106.000 danskere på tværs af brancher.

Det viser, at personer i tidsbegrænsede stillinger indenfor en periode på fem år har cirka 40 procent større risiko for at modtage behandling for psykisk sygdom som angst, depression og stress end fastansatte.

Desuden er der en 12 procent større risiko for, at man får behov for receptpligtig medicin for samme typer lidelser.

Negativ påvirkning

Det tyder på, at korte ansættelser kan påvirke personers mentale helbred negativt, påpeger professor Anne Hele Garde, der er en af forskerne bag studiet. En sammenhæng, som ikke tidligere har været påvist i dansk sammenhæng.

Det kan dog ikke udelukkes, at andre forhold spiller ind. Fx at mennesker, der er mere tilbøjelige til at udvikle sygdommene, oftere bliver ansat i tidsbegrænsede stillinger.

 

Psykiske sygdomme er udbredte

Psykiske sygdomme er nogle af de mest udbredte sygdomme i Danmark. Ifølge en OECD-analyse fra 2019 bruger Danmark ca. 110 milliarder kroner på mentale helbredsproblemer, oplyser NFA.

 

Mental sundhed og trivsel

Hvordan skaber vi mental sundhed og god trivsel, når arbejdslivet er under konstant forandring? Og hvilke læringer og initiativer skal vi gøre brug af for at sikre både fællesskab og fleksibilitet? Få viden og inspiration her.

Læs mere

Emner

Seneste nyt