Menu luk

PensionDanmark får finanssektorens første D-mærke

Landets største arbejdsmarkedspensionsselskab får mærke for ansvarlig dataanvendelse. D-mærket er skabt for at tydeliggøre, hvilke virksomheder der udviser ansvarlig dataanvendelse.

22. maj 2023
3 min

Med et nyt mærke har PensionDanmark fået bevis på, at selskabet behandler personlige data ansvarligt. Som den første finansvirksomhed i Danmark har PensionDanmark nemlig fået D-mærket, der er en mærkningsordning for ansvarlig dataanvendelse.

Mærket er skabt for at tydeliggøre, hvilke virksomheder der udviser digital ansvarlighed, og som forbrugere og kunder dermed kan have tillid til.

Med D-mærket får PensionDanmarks medlemmer en blåstempling af, at de kan være trygge ved pensionsselskabets håndtering af personlige oplysninger, lyder det fra Flemming Tovdal Schmidt, der er direktør for kunder, kundeservice og it hos PensionDanmark.

"Mærket dokumenterer, at vi overholder en række konkrete kriterier, som kræver, at vi tænker os om og er vores ansvar bevidst. Det giver transparens og tryghed, og det er kerneværdier for os," udtaler han, skriver D-mærket på sin hjemmeside

 

 

D-mærke

D-mærket - mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse.

Vidste du at...

Jo mere indsigt man har i virksomhedens brug af medarbejderdata, jo mindre bekymret er man for brugen af disse data i dag og i fremtiden.

80 procent er positive eller neutrale over for, at deres virksomhed bruger medarbejderdata til at forbedre for eksempel processer, arbejdsmiljø og effektivitet.

47 procent er bekymrede for, hvordan data om dem kan blive brugt i fremtiden.

56 procent ved ikke, om den virksomhed, de arbejder i, har en politik for anvendelse af medarbejderdata.

Fra 2021 blev det et lovkrav, at alle større danske virksomheder skal supplere deres årlige ledelsesberetning med en redegørelse for virksomhedens politik for dataetik.

Det gælder alle pengeinstitutter, banker og datacentraler. Opmærksomheden har især været rettet mod ansvarlig håndtering af kundernes data – afledt af arbejdet med at opfylde GDPR.

Dataetik handler om god praksis, når man indsamler, bruger og deler data. Det handler om mere end at overholde de regler, der allerede gælder inden for eksempelvis databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

Dataetik og GDPR vil ofte eksistere i en symbiose, hvor dataetikken kan guide virksomheden og medarbejdere i de dilemmafyldte gråzoner af lovgivningen, hvor der er rum for individuelle fortolkninger.

Kilde: Dataetik i den finansielle sektor

Sådan får man D-mærket

D-mærket er en uafhængig privat organisation etableret af Industriens Fond i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark og Forbrugerrådet Tænkt. Mærket støttes desuden af Erhvervsstyrelsen.

For at modtage D-mærket skal man igennem en proces med selvevaluering og besvarelse af en række spørgsmål. Herefter bliver virksomheden tildelt et sæt kriterier med en række krav, der skal opfyldes.

Når alle krav er besvaret med ja, kan virksomheden søge om at få tildelt D-mærket. Det kræver et tilsyn og en betaling, der for virksomheder med mellem 250 og 999 ansatte er på lidt over 50.000 kroner. For virksomheder på over 1.000 ansatte er prisen individuel.

Direktør for D-mærket Mikael Jensen mener, at "PensionDanmark går forrest, og viser hvordan man bør arbejde professionelt og transparent med digital ansvarlighed i forhold til kunder i almindelighed og inden for forsikrings- og pensionsbranchen i særdeleshed."

"Den digitale ansvarlighed er forankret i selskabets direktion og bestyrelse, og det giver en høj grad af tryghed for medlemmer og andre interessenter, som kan have tillid til, at data behandles ansvarligt," siger han videre.

Finansforbundet sætter for tiden fokus på dataetik. Det har vi blandt andet gjort med baggrund i rapporten 'Dataetik i den finansielle sektor', som konsulenthusene Wilke og cph:learning har udarbejdet for Finansforbundet.

Du kan læse meget mere om det herunder.

 

Sammen om dataetik

I et digitaliseret samfund gemmes flere tusinde dataspor hver eneste dag. Hvordan skaber vi gennemsigtighed omkring, hvilke data der gemmes på arbejdspladsen? Og hvad disse data bruges til? Få viden og inspiration her.

Læs mere

Seneste nyt